Mrežno testiranje u vašoj organizacijimTestiranje

Što je mrežno testiranje?

Mrežno testiranje je namijenjeno za primjenu i bodovanje psihodijagnostičkih sredstava u testiraonici s većim brojem radnih stanica (upravljanih središnjom aplikacijom na serveru). Broj radnih stanica određuje svaka organizacija prema potrebama svog odjela za ljudske resurse odnosno prema broju predviđenih testiranja.

Mrežno testiranje odvija se preko interne mreže organizacije, što znači da su podaci dostupni samo interno.