NAKLADA SLAP U SKLOPU

NACIONALNE KAMPANJE ZA OSOBE S TEŠKOĆAMA ČITANJA I DISLEKSIJOM

“I JA ŽELIM ČITATI!““I ja želim čitati!” naziv je Nacionalne kampanje za osobe s teškoćama čitanja i disleksijom, pokrenute od strane Hrvatskog knjižničarskog društva, kojom se želi senzibilizirati hrvatsko društvo i cjelokupna javnost s problemom osoba s teškoćama čitanja i disleksijom.

Ciljevi Kampanje
  • Informirati i educirati ljude o teškoćama čitanja i disleksiji.
  • Senzibilizirati širu javnost o problemima i potrebama osoba s teškoćama čitanja i disleksijom te potrebama osoba koje ne mogu čitati standardni tisak i tako pridonijeti poboljšanju kvalitete života ove skupine ljudi.
  • Predlažemo izmjenu Zakona o autorskom pravu i srodnim pravima (NN 167/03, čl. 86) koji bi omogućio ovim osobama lakši pristup knjigama posebno uređenima za njih.
  • Poboljšati međuinstitucionalnu suradnju stručnjaka koji se bave osobama s teškoćama čitanja i disleksijom te osobama koje ne mogu čitati standardni tisak.

Ciljane skupine Kampanje su: djeca, adolescenti, odrasli s teškoćama čitanja, roditelji, obitelji, logopedi, knjižničari, odgojitelji, učitelji i stručni suradnici u predškolskim ustanovama, osnovnom i srednjem školstvu, nastavno osoblje u visokoškolskim ustanovama, zdravstveni djelatnici, socijalni radnici, volonteri, nakladnici, poslodavci i sve osobe zainteresirane za problematiku koja je obuhvaćena Kampanjom.

Vrijeme provedbe Kampanje: jesen, 2016. – jesen, 2017.
Događanja pratite na FB stranici Kampanje: https://web.facebook.com/IJaZelimCitati/?fref=ts

Naklada Slap ima nekoliko područja djelovanja: izdavaštvo znanstvene i stručne literature iz područja psihologije, medicine, stomatologije i veterine, objavljivanje psihodijagnostičkih sredstava, znanstvenih časopisa te sustavno provođenje edukacija iz primjene psihodijagnostičkih sredstava namijenjenih psiholozima, logopedima, psihijatrima i drugim stručnjacima u području mentalnog zdravlja.

S obzirom na to da se Kampanjom želi povezati sve sudionike koji zagovaraju bolje razumijevanje problema osoba s teškoćama čitanja i disleksijom, Naklada Slap prepoznala je mogućnost svog sudjelovanja. Stoga sa stručnjacima iz znanstvene zajednice i iz prakse intenzivno radimo na objavi psihodijagnostičkih sredstava namijenjenih logopedima i psiholozima, koja će služiti sustavnom pristupu rješavanju problema poteškoća čitanja i dijagnostici disleksije te tako omogućiti pravovremenu intervenciju.

Neka svatko od nas ima priliku uživati u čitanju.

Naklada Slap je objavila knjigu “Ovladavanje čitanjem” autorice Maje Kelić, koja će biti predstavljena na gostovanjima u Narodnim knjižnicama u sklopu Kampanje. Uz detaljnu obradu teorijske podloge teme, u njemu se nalaze i vježbe namijenjene djeci od 8 do 11 godina, koja su ovladala početnim čitanjem, no ono nije odgovarajuće brzine i točnosti, a mehanizmi razumijevanja pročitanog još nisu razvijeni. Temeljene su na zabavnim pričicama te šarenim, toplim i živopisnim ilustracijama. On predstavlja sredstvo za rad na, u današnjem svijetu neophodnoj, vještini čitanja, stoga je preporučujemo stručnim suradnicima, roditeljima i svima koji rade s djecom.

Link na knjigu

Košarica 
- 
Korisnički račun 
mailing lista
Redovito primajte naše obavijesti

Saznajte više