Biblija kroz igru

Autor: Segarra Merce, Rovira Francesc

Knjiga je bogata ilustracijama prilagođenima djeci te kratkim i jednostavnim komentarima koji su direktno i indirektno povezani sa sadržajem. Sadrži 43 priče: 25 iz Starog i 18 iz Novog...

Depresivnost u djece i adolescenata

Autor: Anita Vulić-Prtorić

Iz sadržaja: Uvod; Klinička slika; Etiologija; Rizični i zaštitni faktori; Psihološka procjena i dijagnostika; Diferencijalna dijagnostika i komorbidnost; Psihološke intervencije i tretmani.

Dijete - tajna djetinjstva

Autor: Maria Montessori

Iz sadržaja: Stoljeće djeteta; Delikatne psihičke konstrukcije; Inteligencija; Sukobi na razvojnom putu; Supstitucija ličnosti; Odgoj djeteta; Slobodan izbor; Nagrade i kazne;...

Dijete i igra

Autor: Mirjana Duran

Vrijednost ove knjige kao znanstvenog djela proizlazi iz teorijski utemeljenih postavki o igri i dobro zamišljenih i provedenih empirijskih provjera pretpostavki i pitanja koja su kroz...

Dijete i obitelj

Emocionalni i socijalni razvoj

Autor: Andreja Brajša-Žganec

Iz sadržaja: Dječji emocionalni i socijalni razvoj; Individualni i okolinski utjecaji na dječju psihosocijalnu prilagodbu; Obilježja dječje psihosocijalne prilagodbe; Obitelj i...

Dijete i senzorna integracija

Autor: Jean Anna Ayres

Iz sadržaja: Senzorna integracija i mozak; Poremećaji senzorne integracije; Što se u vezi s problemom može učiniti.

Disciplina bez straha

Kako steći poštovanje naše djece, a ne izgubiti njihovo povjerenje

Autor: Wolfgang Bergmann

Iz sadržaja: Čemu poslušnost?; "Smiri se...!"; Osnove: Prvo mama, pa onda?; Čemu služe očevi?; Roditelji kao uslužitelji?; Izgubljeni sin se vraća, i onda se događa nesreća; Što...

Disleksija – Potpuni vodič za roditelje i one koji im pomažu

Autor: Gavin Reid

U mnogim zemljama proteklih godina raste razina prepoznavanja disleksije i mnogi procjenjuju kako broj osoba s disleksijom raste. Međutim, često prateća podrška i intervencija nisu...

Dječja psihologija

Autor: Ross Vasta, Marshall M. Haith, Scott A. Miller

Iz sadržaja: Temelji znanosti; Teorije dječjeg razvoja; Metode istraživanja; Biološki i tjelesni razvoj; Genetika: biološki kontekst razvoja; Prenatalni razvoj; Rođenje, tjelesni rast i...

Dječja razvojna psihologija

Autor: Laura E. Berk

Dječja razvojna psihologija je opsežan sveučilišni udžbenik od 800 stranica, utemeljen na bogatom profesionalnom i osobnom iskustvu autorice, pisan iz perspektive roditelja, nastavnika i...

Dječje agresivno i prosocijalno ponašanje u kontekstu rata

Autor: Gordana Keresteš

Iz sadržaja: Rat i djeca; Istraživanja utjecaja rata na djecu; Teorijska gledišta o utjecaju rata na djecu; Agresivnost; Prosocijalno ponašanje; Obitelj i roditeljsko ponašanje;...

Hiperaktivno dijete

Uznemireni roditelji i odgajatelji

Autor: Dubravka Kocijan-Hercigonja, Gordana Buljan-Flander, Dinka Vučković

Knjiga "Hiperaktivno dijete, uznemireni roditelji i odgajatelji" autorice D. Kocijan te suradnica G. Buljan Flander i D. Vučković govori o aktualnom sindromu "Deficit...

Igre olovkom - Predvježbe pisanja

Radni listovi

Autor: Silvija Philipps

Vježbe pisanja su primjereno sredstvo za poticanje grafomotoričkih vještina i sposobnosti potrebnih za uspješno svladavanje zahtjeva koje pred djecu postavljaju školski programi.

Međugeneracijski prijenos zlostavljanja djece

Autor: Ninoslava Pećnik

Iz sadržaja: Tjelesno zlostavljanje djece u obitelji; Izloženost nasilju između roditelja; Nasilje u obitelji u djetinjstvu zagrebačkih studenata; Međugeneracijski prijenos zlostavljanja...

Misli dobro, osjećaj se dobro

Kognitivno-bihevioralna terapija u radu s djecom i mladim ljudima

Autor: Paul Stallard

Kognitivno-bihevioralna terapija djece jest popularni oblik psihoterapije koji se danas koristi za cijeli niz problema s mentalnim zdravljem kod djece i mladeži. Empirijska je osnova...

Montessori priprema za život

Odgoj neovisnosti i odgovornosti

Autor: Silvija Philipps

Iz sadržaja: Maria Montessori - izuzetna odgojiteljica i učiteljica; Montessori pedagogija; Montessori pedagogija u Hrvatskoj; Razvoj djeteta; Ljudske sklonosti; Razdoblja posebne...

Neuropsihološki aspekti istraživanja ADHD-a kod djece

Autor: Svjetlana Salkičević, Meri Tadinac

Knjiga je izrađena u okviru financiranja istraživačke djelatnosti na Sveučilistu u Zagrebu 2013. i 2014. pod voditeljstvom prof. dr. sc. Meri Tadinac te dijela doktorske disertacije dr....

Ovladavanje čitanjem

Autor: Maja Kelić

Ovladavanje čitanjem je knjiga namijenjena malim čitateljima, učiteljima, roditeljima i logopedima. S obzirom na to da je čitanje vještina, ona se razvija vježbom. U današnje vrijeme...

Pobijedite sramežljivost - a djecu cijepite protiv nje

CD za progresivno opuštanje mišića

Autor: Predrag Zarevski, Maja Mamula

+CD za progresivno opuštanje mišića Iz sadržaja: Predgovor; Određenje sramežljivosti; Sramežljivost i srodni pojmovi; Sramežljivost i popratne pojave; Međukulturalne razlike u...

Praznovjerice za razonodu

Autor: Mirjana Duran

U ovoj su knjizi prikupljene praznovjerice za razonodu koje izmišljaju, prakticiraju te s koljena na koljeno prenose djevojčice i djevojke. Riječ je o zbirci igara i igrolikih...

Priručnik za rad s hiperaktivnom djecom u školi

Autor: Tena Velki

Prošireno, 2. izdanje Priručnika za rad s hiperaktivnom djecom u školi nastalo je kao posljedica nastavka sustavnog rada s hiperaktivnom djecom, ali i kao posljedica novih spoznaja...

Psihomotorički razvoj djeteta u prve dvije godine života

Autor: Nevenka Čuturić

Iz sadržaja: Uvod; Razvoj motorike; Razvoj okulomotorike, Razvoj govora; Razvoj društvenosti; Završna rasprava; Zaključci.

Put prema uspješnom učenju ili kako treba učiti

Autor: Vladimir Pletenac

Upravo se u ovim vremenima tim problemom intenzivno bave stručnjaci različitih područja jer budućnost neke zemlje, pa i čitavog čovječanstva, ovisi o tome koliko ćemo se brzo prilagoditi...

Razumijevanje djece s ADHD sindromom i pružanje potpore

Autor: Paul Cooper, Lesley Hughes

Ova knjiga proizlazi izravno iz stvarnih iskustava u razredu i obiteljskom domu te istražuje realnost življenja s ADHD-om i utvrđuje kako učinkovite strategije kontrole mogu poboljšati...

Razvojna psihologija Jeana Piageta

Autor: Franz Buggle

Iz sadržaja: Uvod: svrha i tematika ove knjige; Piagetova polazišta i temeljni istraživački interesi: genetska epistemologija; Piagetova teorija spoznajnog razvoja: temeljni pojmovi i...

Stres u djece i adolescenata

Autor: Katica Lacković-Grgin

Knjiga je namijenjena studentima psihologije, ali i istraživačima, psiholozima u praksi i drugim stručnjacima koji se bave problemima stresa. Ova knjiga koristit će kao temeljna...

Suradnja s roditeljima

Upotreba roditeljske procjene dječjeg razvojnog statusa (PEDS)

Autor: Frances Page Glascoe

Upotreba roditeljske procjene dječjeg razvojnog statusa u otkrivanju razvojnih problema i problema ponašanja Iz sadržaja: Primjena; Pregled literature na kojoj se temelji PEDS;...

Što je ljubav? - Spolni odgoj u obitelji

Autor: Elisabeth Raffauf

Ova je knjiga dobar savjetnik roditeljima i svima koji se zanimaju za svoj osobni rast u doživljaju spolnosti i koji žele pratiti djecu u potrazi za odgovorima na pitanje: "Što je...

Trening namijenjen mladeži - Strukturiranje radnog i socijalnog ponašanja + CD

Autor: Franz Petermann, Ulrike Petermann

Trening koji je pred vama nije usko ograničen na neku specifično mladenačku problematiku, već je usmjeren na izgradnju i poboljšanje radnog i socijalnog ponašanja djece i mladih u dobi od...

Trening s agresivnom djecom + CD

Autor: Franz Petermann, Ulrike Petermann

Ova knjiga je namijenjena ne samo praktičarima nego i studentima, koji su zainteresirani za razvoj i uporabu treninga za djecu osnovnoškolske dobi. Na osnovi aktualnosti teme (agresija,...

Umijeće roditeljske ljubavi

Autor: Wolfgang Bergmann

To pojedinačno, to sasvim osobito između roditelja i djeteta – uvjet je individualnog i socijalnoga života. Svaka majka i svaki otac imaju svoj udio u tome. Prenositi život i time ga...

Vježbe pamćenja

Autor: Željka Živković

Vježbe pamćenja, dvije knjižice u koloru, namijenjene su djeci osnovnoškolske dobi. Ali, naravno, mogu ih pročitati i odrasli – roditelji i učitelji – i koristiti s djecom. Svaka knjižica...


Košarica 
- 
Korisnički račun 
mailing lista
Redovito primajte naše obavijesti

Saznajte više