Anatomia humana

Sveučilišni udžbenik s dodatkom Anatomsko prepariranje

Autor: Dubravko Jalšovec

Anatomia humana svojim je opsegom i ustrojstvom namijenjena kao udžbenik studentima medicine i stomatologije, ali ujedno svojim načinom izlaganja gradiva može poslužiti i kao repetitorij...

Anatomija

Osnove građe tijela čovjeka

Autor: Dubravko Jalšovec

Knjiga koja se nalazi pred Vama pisana je prema nastavnom programu kolegija anatomije čovjeka za studente prirodoslovno-matematičkog fakulteta, a temeljem srodnosti opsega kolegija može se...

Anatomija čovjeka

Fotografski atlas sustavne i topografske anatomije

Autor: Chihiro Yokochi, Elke Lutjen-Drecoll

Učenje o ljudskom tijelu nezamislivo je bez uvida u izvorni anatomski preparat. Fotografski atlas sustavne i topografske anatomije Rohena, Yokochija i Lütjen-Drecolla omogućuje...

Atipične rane

Većina rana na koži, bilo da se radi o akutnim ili kroničnim, izaziva zabrinutost bolesnika, ali one često zahtijevaju jednostavnije dijagnostičke procedure i terapijske pristupe, te je...

Film i fotokemijska obrada u radiologiji

Autor: Zoran Klanfar

Iz sadržaja: Predgovor; Uvod; Povijest fotografije; Struktura filma; Fotoefekt i latentna slika; Radiološki i fotografski filmovi; Vrste filmova u radiologiji; Senzitometrijske...

Histološki atlas

Citologija, histologija, mikroskopska anatomija

Autor: Johannes Sobotta

Temeljne spoznaje citologije, histologije i mikroskopske anatomije ključne su u medicini u razumijevanju normalne funkcije organa i promjena tijekom bolesti. Sobottin Histološki...

Igrom kroz anatomiju

Karte za učenje 1 - 5

Autor: Johannes Sobotta

Sobottine karte za učenje nude Vam mogućnost da se kroz igru pripremite za ispite i testove iz područja anatomije, histologije i embriologije. Zahvaljujući primjerenom formatu i...

Igrom kroz anatomiju 1

Kosti, sveze, zglobovi

Autor: Johannes Sobotta

Sobottine karte za učenje nude Vam mogućnost da se kroz igru pripremite za ispite i testove iz područja anatomije, histologije i embriologije. Zahvaljujući primjerenom formatu i...

Igrom kroz anatomiju 2

Mišići

Autor: Johannes Sobotta

Sobottine karte za učenje nude Vam mogućnost da se kroz igru pripremite za ispite i testove iz područja anatomije, histologije i embriologije. Zahvaljujući primjerenom formatu i...

Igrom kroz anatomiju 3

Središnji živčani sustav, krvne žile i topografske regije

Autor: Johannes Sobotta

Sobottine karte za učenje nude Vam mogućnost da se kroz igru pripremite za ispite i testove iz područja anatomije, histologije i embriologije. Zahvaljujući primjerenom formatu i...

Igrom kroz anatomiju 4

Histologija

Autor: Johannes Sobotta

Sobottine karte za učenje nude Vam mogućnost da se kroz igru pripremite za ispite i testove iz područja anatomije, histologije i embriologije. Zahvaljujući primjerenom formatu i...

Igrom kroz anatomiju 5

Embriologija

Autor: Johannes Sobotta

Sobottine karte za učenje nude Vam mogućnost da se kroz igru pripremite za ispite i testove iz područja anatomije, histologije i embriologije. Zahvaljujući primjerenom formatu i...

Infektologija

Autor: Dragan Lepur, Oktavija Đaković Rode, Tomislava Skuhala, Lora Stemberger Marić, Višnja Škerk

Evidentno je kako su se autori, osim neupitnog poznavanja svoje specijalnosti, odlično upoznali s literaturom i temama relevantnima za stomatologiju. Kliničke fotografije prate tekstualni...

Interna medicina

Odabrana poglavlja

Autor: Jadranka Morović-Vergles

Iz sadržaja: Bolesti srca i krvnih žila; Plućne bolesti; Bolesti probavnoga sustava; Bolesti krvi i krvotvornoga sustava; Bolesti bubrega i mokraćnoga sustava; Poremećaji imunosnoga...

Kozmetologija

Autor: Mira Čajkovac

Sadržaj knjige je podijeljen u četiri osnovna poglavlja. Prvo poglavlje sadržava povijesni razvoj kozmetike i kozmetologije te neke osnovne pojmove o kozmetologiji. U drugom poglavlju...

Križobolja

Autor: Simeon Grazio, Danijel Buljan

Većina ljudi tijekom života iskusi barem jednu epizodu križobolje. Osim što uzrokuje patnju i bol samom pacijentu, ima značajne posljedice za obitelj, radnu sredinu i društvo u cjelini....

Kronična rana

Dekubitus i ulcus cruris

Autor: Janko Hančević

Problem detekcije i liječenja kroničnih rana još uvijek je nažalost problem koji je posljedica liječenja usmenom predajom u izboru metoda. Budući da su poznate činjenice fiziologije i...

Lijekovi

Oblici i primjena

Autor: Anita Šokota, Sonja Kalauz

Iz sadržaja: Lijek; Mjerne jedinice; Jedinice mjere u metričkom, ljekarničkom sustavu i kućne mjere; Faktori za preračunavanje; Pet + tri osnovna pravila pri podjeli lijeka; Načini...

Osteosinteze dugih kostiju

Pogreške i komplikacije

Autor: Antun Rukavina

Knjiga je rezultat 25-godišnjeg rada autora u liječenju prijeloma kostiju operativnim metodama. Sve važne napomene u općem i specijalnom dijelu prikazane su sažeto i prikladno tako da...

Patologija

Autor: Jasminka Jakić - Razumović, Božena Šarčević

Patologija zauzima značajno mjesto u području kliničkih struka s obzirom na to da je njezin finalni proizvod dijagnoza, kako je napisano u ovoj knjizi. Na temelju postavljene dijagnoze...

Poremećaji pigmentacije

Odabrana poglavlja

Poremećaji pigmentacije – odabrana poglavlja – jedinstvena je publikacija u RH, koja se na stručan i znanstveni način bavi najčešćim dermatozama, ali i drugim bolestima koje se u svojoj...

Psihodermatologija

Autor: Mirna Šitum, Danijel Buljan, Marija Buljan, Maja Vurnek Živković

Psihodermatologija je znanstvena disciplina koja je klinički i istraživački usmjerena na biološke, psihološko-psihijatrijske i socijalne čimbenike u dermatološkim poremećajima. Ova je...

Radiološka tehnologija u praksi

Autor: Zoran Klanfar

I. Priprema pacijenata za radiološke dijagnostičke pretrage II. Modifikacije radioloških metoda U prvom dijelu opisano je kako pacijenta treba pripremiti za radiološki postupak...

Sobotta - Atlas anatomije čovjeka I. + II. + III. svezak + Tablice

PIN koji se nalazi na unutarnjoj korici svakog kompleta omogućuje: online pristup na englesko izdanje za www.e-sobotta.com Pobjednički tim za pripremu ispita: Sobottin Atlas...

Ultrazvučni atlas trbušne anatomije

Autor: Berthold Block

Ultrazvučnim se pregledom prikazuje niz presjeka. Osnovu u tumačenju nalaza čini prikaz pojedinoga presjeka. Na prvi se pogled lako zbuniti različitim izgledom ultrazvučnoga presjeka...

Uvod u psihološku njegu u sestrinstvu i zdravstvenim strukama

Autor: Helena Priest

Njegovanje je u središtu onoga što rade medicinske sestre i drugi zdravstveni stručnjaci. Ali njegovanje obuhvaća više od jednostavne brige za potrebe tjelesnog zdravlja ljudi. Ljudi koji...


Košarica 
- 
Korisnički račun 
mailing lista
Redovito primajte naše obavijesti

Saznajte više