Deterministički kaos za nematematičare

Autor: Ana Proroković

Moj početni interes za nelinearnu dinamiku pojavio se tijekom pisanja doktorske disertacije u kojoj su obrađivane interakcije između različitih bioloških ritmova. Tom prilikom stekla sam...

DIZAJNIRANJE ORGANIZACIJE I UPRAVLJANJE PROMJENAMA

Projektni pristup

Autor: Robert Fabac

Ovo djelo je nesumnjivo izvorno i jedinstveno jer daje sustavni prikaz područja organizacijskog projektiranja odnosno redizajna, a temeljem provedenog istraživanja, analize, komparacije te...

Istraživačke metode u psihologiji i drugim društvenim znanostima

Autor: Goran Milas

Iz sadržaja: Znanost i znanstvene metode; Teorije i istraživanja; Etički problemi istraživanja; Temeljni elementi istraživačkog procesa; Pisanje znanstvenog rada i istraživačkog...

Metode istraživanja u obrazovanju

Autor: Louis Cohen, Lawrence Manion, Keith Morrison

Iz sadržaja: Prvi dio: Kontekst obrazovnih istraživanja; Priroda istraživanja; Drugi dio: Planiranje obrazovnih istraživanja; Etika obrazovnih i društvenih istraživanja; Odabir uzorka;...

Metode znanstvenog istraživanja u društvenim i humanističkim znanostima

Autor: Milko Mejovšek

Uz teorijske rasprave u knjizi postoji i veći broj praktičnih primjera koji će omogućiti bolje razumijevanje složenih metoda multivarijatne obrade podataka. Multivarijatne metode...

Petzova statistika

Autor: Boris Petz, Vladimir Kolesarić, Dragutin Ivanec

U uvodnom dijelu, objašnjavajući svoj pristup statistici, profesor Petz ističe kako je i sam nematematičar i kako je “metodom vlastite kože” stjecao iskustva s osnovnim teškoćama s...

Programi evaluacije i evaluacija istraživanja u društvenim znanostima

Autor: Aleksandar Halmi

Programi evaluacije i evaluacijska istraživanja su objektivne činjenice, ali i socijalno-konstruirane kategorije koje oblikuje specifični kontekst unutar kojega djeluju različiti...

Psihologijsko testiranje

Autor: Charles Jackson

Iz sadržaja: Zašto je važno nešto znati o psihologijskim testovima?; Zašto upotrebljavati testove?; Što je psihologijski test?; Gdje se primjenjuju testovi?; Razumijevanje testovnih...

Standardi za pedagoško i psihološko testiranje

AERA, APA, NCME Psihodijagnostički proces, naročito onaj njegov dio koji je povezan s izradom i primjenom testova te s upotrebom testovnih rezultata, jedan je od najčešćih, najvažnijih...

Strategije kvalitativnih istraživanja u primijenjenim društvenim znanostima

Autor: Aleksandar Halmi

Iz sadržaja: Uvodna razmatranja; Teorijske paradigme i perspektive; Strategije istraživanja; Metode prikupljanja empirijskog materijala; Kvalitativna analiza empirijskog materijala;...

Teorija vrednovanja s naglaskom na metodu potencijala

Autor: Lavoslav Čaklović

Knjiga se bavi samim počecima odlučivanja kako u psihologiji tako i u matematici, s naglaskom na matematiku, a redoslijed iznošenja materijala donekle slijedi povijesni razvoj misli....


Košarica 
- 
Korisnički račun 
mailing lista
Redovito primajte naše obavijesti

Saznajte više