Bohumski inventar za opis ličnosti u radnom okruženju - BIP | Naklada Slap

Bohumski inventar za opis ličnosti u radnom okruženju - BIP

R. Hossiep, M. Paschen

Ur. hrvatskog izdanja: Željko Jerneić


Što mjeri: dimenzije ličnosti relevantne za profesionalni uspjeh
Dob: od 18 godina nadalje
Primjena: - individualna ili grupna
- papir-olovka ili elektronička
- internetsko testiranje
Trajanje: 35 - 45 minuta
Ocjenjivanje: CD za ocjenjivanje ili ručno (šablone i obrazac za sumarni prikaz)
Norme: 330 ispitanika u dobi od 21 do 64 godine (oblik za samoprocjenu)
Kategorizacija:
0   A   B   C


BIP Komplet za papir-olovka primjenu i bodovanje
Naziv Cijena (€)
25 kom. Inventara M - samoprocjena, 25 kom. Inventara Ž - samoprocjena, 50 kom. Obrazaca za sumarni prikaz, 50 kom. Obrazaca za izradu profila 9 i 10 stupnjeva, 50 kom. Inventara za procjenu, 50 kom. Obrazaca za izradu profila - procjena, 10 kom. Knjižica - Uputa za sudionike, 10 kom. Knjižica - Slika o sebi, Šablone i Priručnik 640,48
BIP Samoprocjena - Komplet za papir-olovka primjenu i elektroničko bodovanje
Naziv Cijena (€)
25 kom. Inventara M - samoprocjena, 25 kom. Inventara Ž - samoprocjena, 10 kom. Knjižica - Uputa za sudionike, 10 kom. Knjižica - Slika o sebi, Priručnik i elektroničko bodovanje 50 kredita 483,53
BIP Samoprocjena - Komplet za elektroničku primjenu i bodovanje
Naziv Cijena (€)
10 kom. Knjižica - Uputa za sudionike, 10 kom. Knjižica - Slika o sebi, Priručnik i elektronička primjena i bodovanje 25 kredita 380,41
BIP Komponente
Šifra Naziv Cijena (€)
267-01 BIP Inventar M - samoprocjena 25 kom. 82,81
267-02 BIP Inventar Ž - samoprocjena 25 kom. 82,81
267-03 BIP Inventar za procjenu 50 kom. 83,13
267-04 BIP Obrazac za izradu profila 9 i 10 stupnjeva 50 kom. 41,25
267-05 BIP Obrazac za izradu profila - procjena 50 kom. 41,25
267-06 BIP Obrazac za sumarni prikaz 50 kom. 83,13
267-20 BIP Šablone 33,18
267-30 BIP Knjižica - Uputa za sudionike 10 kom. 58,13
267-31 BIP Knjižica - Slika o sebi, slika koju imaju drugi ljudi i ličnost 10 kom. 58,13
267-90 BIP Priručnik 76,65
BIP Dodatno
Šifra Naziv Cijena (€)
267-60 BIP elektroničko bodovanje 50 kredita 125,00
267-61 BIP elektronička primjena i bodovanje 25 kredita 187,50
267-70 BIP Internetsko testiranje 25 kredita 187,50
BIP Edukacija
Šifra Naziv Cijena (€)
10960 Primjena Višefaktorskog upitnika rukovođenja (MLQ) i Bohumskog inventara ličnosti (BIP) u organizacijama - edukacija 193,75


Bohumski inventar za opis ličnosti u radnom okruženju (BIP) namijenjen je profesionalnom usmjeravanju i selekciji kandidata za posao. Cilj BIP inventara je standardizirano zahvaćanje slike koju o sebi ima testirana osoba, s obzirom na relevantne opise dimenzija ličnosti iz njezina profesionalnog života.

BIP je usmjeren na 4 područja koja su se, uz stručne kvalifikacije, pokazala važnima u profesionalnom životu. Unutar svakog od tih područja nalazi se nekoliko ljestvica:

1. Strukovna usmjerenost
Motivacija za postignuće
Motivacija za utjecanje na procese i strukture
Motivacija za rukovođenje

2. Radno ponašanje
Savjesnost
Fleksibilnost
Usmjerenost na djelovanje

3. Socijalne kompetencije
Osjetljivost
Sposobnost uspostavljanja kontakata
Druželjubivost
Usmjerenost na tim
Prodornost

4. Psihička konstitucija
Emocionalna stabilnost
Izdržljivost pod opterećenjem
Samosvijest

Inventar se sastoji od 210 čestica, za koje ispitanik treba procijeniti koliko se odnose na njega, na ljestvici od 1 do 6.
Uz oblik BIP inventara za samoprocjenu postoji i kraći oblik, od 42 čestice namijenjen procjeni od strane drugih. Tako samoprocjena dobivena od ispitane osobe može biti nadopunjena pomoću priloženog obrasca za procjenu od strane drugih osoba.

Hrvatska standardizacija BIP inventara provedena je na 330 ispitanika u dobi od 21 do 64 godine.

Napomena: Svi polaznici edukacije mogu se prije održavanja edukacije registrirati na našem portalu za iTestiranje, nakon čega će im biti odobren jedan besplatni kredit za popunjavanje BIP-a, kako bi ga mogli sami ispuniti i isprintati svoje rezultate. Profil s rezultatima polaznici mogu donijeti sa sobom na edukaciju kako bi ga mogli analizirati i prokomentirati.

Upute za prvu narudžbu psihodijagnostičkih sredstava


Psihodijagnostička sredstva dostupna u našoj ponudi namijenjena su kvalificiranim stručnjacima. U skladu s pravilnicima Hrvatske psihološke komore i psiholoških društava, a u svrhu profesionalne primjene instrumenata, prodaja je ograničena na diplomirane psihologe, psihijatre, logopede, defektologe i srodne struke, a za neke od njih potrebno je proći dodatnu edukaciju kako bi se mogli naručivati i koristiti u radu.

Nakon završene edukacije za pojedino psihodijagnostičko sredstvo, polaznici izvan Republike Hrvatske, prilikom prve narudžbe psihodijagnostičkih sredstava prolaze kroz postupak provjere diplome.

Psihodijagnostička sredstva nisu u slobodnoj prodaji i nije ih moguće nabaviti putem posrednika, već se prodaju direktno stručnjaku koji ih koristi u svom radu.

REGISTRACIJA


Kako biste mogli naručivati psihodijagnostička sredstva, prije prve narudžbe potrebno je proći kroz proces registracije.

Registracija uključuje sljedeće korake:

  1. Preuzmite obrazac Registracija za Ugovor, popunite ga i ispunjenog pošaljite na e-mail adresu nslap@nakladaslap.com

  2. Na temelju popunjenog obrasca napravit ćemo Ugovor o korištenju psihodijagnostičkih sredstava (dva primjerka) i poslati Vam ga poštom na adresu koju ste naveli.

  3. Ugovor potpisujete Vi i nadležna osoba u instituciji ili organizaciji. Jedan primjerak Ugovora ostaje Vama, a drugi nam pošaljite na adresu:

    NAKLADA SLAP d.o.o.
    Dr. Franje Tuđmana 33
    10450 Jastrebarsko

NARUDŽBA


Nakon potpisivanja Ugovora psihodijagnostička sredstva iz naše ponude dostupna su Vam za naručivanje.

VAŽNO! Prilikom prve narudžbe nekog od psihodijagnostičkih sredstava iz naše ponude OBAVEZNA je kupnja jednog od ponuđenih KOMPLETA kako biste imali sve pripadajuće komponente potrebne za njegovo korištenje.

U narednim narudžbama istog psihodijagnostičkog sredstva moguće je kupovati one komponente koje su Vam potrebne.

*Za neka od psihodijagnostičkih sredstava iz naše ponude potrebno je, s obzirom na struku osobe koja naručuje, proći dodatnu edukaciju. Njih možete naručiti, ali Vam ona neće biti isporučena dok ne završite potrebnu edukaciju.