Test razumijevanja gramatike – TROG-2:HR | Naklada Slap

Test razumijevanja gramatike – TROG-2:HR

Dorothy V. M. Bishop, Jelena Kuvač Kraljević, Gordana Hržica, Melita Kovačević, Lana Kologranić BelićŠto mjeri: razumijevanje gramatike
Dob: od 4 godine nadalje
Primjena: individualna
Trajanje: 10-20 minuta
Ocjenjivanje: ručno (list za odgovore i upute u Priručniku)
Norme: 722 djece u dobi od 4 do 15 godina i 162 odrasle osobe
Kategorizacija:
0   A   B   C


TROG-2 Komplet
Šifra Naziv Cijena (€)
107-50 Svezak s česticama, 25 kom. Listova za odgovore i Priručnik 206,39
TROG-2 Komponente
Šifra Naziv Cijena (€)
107-01 TROG-2 Svezak s česticama 124,43
107-02 TROG-2 List za odgovore 25 kom. 33,18
107-90 TROG-2 Priručnik 48,77
TROG-2 Edukacija
Šifra Naziv Cijena (€)
10980 Test razumijevanja gramatike - edukacija 193,75


Napomena: Test je namijenjen logopedima i psiholozima.

Test razumijevanja gramatike – druga verzija (TROG-2:HR) receptivni je jezični test kojim se procjenjuje razumijevanje hrvatske gramatike s obzirom na fleksiju, funkcionalne riječi i redoslijed riječi. Test je namijenjen logopedima i psiholozima. TROG-2:HR omogućava ispitivaču ne samo procjenu sudionikova razumijevanja gramatike u usporedbi s drugim sudionicima iste dobi, nego otkriva i njegova specifična područja teškoće. Ima široku primjenjivost jer obuhvaća dobni raspon od 4 godine nadalje.

TROG-2 sadrži 80 ispitnih čestica, a svaka čestica se sastoji od rečenice i 4 ponuđene slike, među kojima ispitivana osoba treba odabrati sliku koja odgovara rečenici u tom zadatku. Razumijevanje se procjenjuje metodom višestrukog izbora, gdje je slika koja odgovara zadanoj rečenici suprotstavljena s tri slike čije se rečenice razlikuju u gramatičkom ili leksičkom elementu. U testu se koriste jednostavne imenice, glagoli i pridjevi.

Za svaki gramatički kontrast postoji blok od 4 zadatka, a da bi blok bio uspješno riješen potrebno je na sva 4 točno odgovoriti. Blokovi čestica omogućuju korištenje TROG-a-2-HR u kvalitativnoj dijagnostici za otkrivanje struktura koje su problematične ispitivanoj osobi. Blokovi čestica su poredani po težini unutar testa, a ako ispitanik ne uspije riješiti 5 uzastopnih blokova, ispitivanje se prekida. Ispitivanje ovim testom nije vremenski ograničeno, a primjena najčešće traje između 10 i 15 minuta.

Hrvatska standardizacija TROG-a-2 provedena je na uzorku od 722 djece u dobi od 4 do 15 godina i na 162 odrasle osobe.

Napomena: TROG-2:HR moguće je naručiti u većem formatu za potrebe ispitivanja slabovidnih osoba.
Ako Vam je potreban test u većem formatu, molimo da to napomenete prilikom narudžbe.

Upute za prvu narudžbu psihodijagnostičkih sredstava


Psihodijagnostička sredstva dostupna u našoj ponudi namijenjena su kvalificiranim stručnjacima. U skladu s pravilnicima Hrvatske psihološke komore i psiholoških društava, a u svrhu profesionalne primjene instrumenata, prodaja je ograničena na diplomirane psihologe, psihijatre, logopede, defektologe i srodne struke, a za neke od njih potrebno je proći dodatnu edukaciju kako bi se mogli naručivati i koristiti u radu.

Nakon završene edukacije za pojedino psihodijagnostičko sredstvo, polaznici izvan Republike Hrvatske, prilikom prve narudžbe psihodijagnostičkih sredstava prolaze kroz postupak provjere diplome.

Psihodijagnostička sredstva nisu u slobodnoj prodaji i nije ih moguće nabaviti putem posrednika, već se prodaju direktno stručnjaku koji ih koristi u svom radu.

REGISTRACIJA


Kako biste mogli naručivati psihodijagnostička sredstva, prije prve narudžbe potrebno je proći kroz proces registracije.

Registracija uključuje sljedeće korake:

  1. Preuzmite obrazac Registracija za Ugovor, popunite ga i ispunjenog pošaljite na e-mail adresu nslap@nakladaslap.com

  2. Na temelju popunjenog obrasca napravit ćemo Ugovor o korištenju psihodijagnostičkih sredstava (dva primjerka) i poslati Vam ga poštom na adresu koju ste naveli.

  3. Ugovor potpisujete Vi i nadležna osoba u instituciji ili organizaciji. Jedan primjerak Ugovora ostaje Vama, a drugi nam pošaljite na adresu:

    NAKLADA SLAP d.o.o.
    Dr. Franje Tuđmana 33
    10450 Jastrebarsko

NARUDŽBA


Nakon potpisivanja Ugovora psihodijagnostička sredstva iz naše ponude dostupna su Vam za naručivanje.

VAŽNO! Prilikom prve narudžbe nekog od psihodijagnostičkih sredstava iz naše ponude OBAVEZNA je kupnja jednog od ponuđenih KOMPLETA kako biste imali sve pripadajuće komponente potrebne za njegovo korištenje.

U narednim narudžbama istog psihodijagnostičkog sredstva moguće je kupovati one komponente koje su Vam potrebne.

*Za neka od psihodijagnostičkih sredstava iz naše ponude potrebno je, s obzirom na struku osobe koja naručuje, proći dodatnu edukaciju. Njih možete naručiti, ali Vam ona neće biti isporučena dok ne završite potrebnu edukaciju.