Test za procjenjivanje predvještina čitanja i pisanja - PredČiP-R | Naklada Slap

Test za procjenjivanje predvještina čitanja i pisanja - PredČiP-R

Jelena Kuvač Kraljević, Mirjana LenčekŠto mjeri: jezičnu spremnost za ovladavanje čitanjem i pisanjem
Dob: djeca školski obveznici
Primjena: individualna
Trajanje: 25 minuta
Ocjenjivanje: ručno (upute u Priručniku)
Norme: 746 djece školskih obveznika u dobi od 6 godina
Kategorizacija: samo za logopede


PredČip-R Komplet
Šifra Naziv Cijena (€)
504-50 Predložak, 25 kom. Obrazaca za odgovore i Priručnik 138,33
PredČip-R Komponente
Šifra Naziv Cijena (€)
504-01 PredČiP-R Predložak 1 kom. 48,18
504-02 PredČiP-R Obrazac za odgovore 25 kom 49,69
504-90 PredČiP-R Priručnik 40,47
PredČip-R Edukacija
Šifra Naziv Cijena (€)
10880 Procjenjivanje predvještina čitanja i pisanja kod školskih obveznika - edukacija 193,75


Napomena: Edukacija za primjenu ovog instrumenta je obavezna.
Naručene testove isporučujemo nakon odslušane edukacije.
Test je namijenjen samo logopedima.

Napomena: U 2. revidiranom izdanju isključena je mjera omjer natuknice i pojavnice u pripovijedanju. Za korisnike prvog izdanja to znači da sve ostaje metodološki isto, ali se više ne izračunava navedena mjera. Osim toga, revidirano izdanje je vizualno osvježeno modernijim i inovativnim dizajnom za lakše i ugodnije korištenje te je pregledniji prikaz rezultata.

PredČiP testom procjenjuje se djetetova jezična spremnost za ovladavanje početnim školskim vještinama, osobito čitanjem i pisanjem, kao ključnim čimbenicima uspjeha u obrazovanju. Test je trijažni, s ciljem otkrivanja one djece kod koje postignuća na testu upućuju na jezične teškoće i teškoće početnog čitanja i pisanja i koju je obavezno uputiti na daljnju logopedsku procjenu.

Testom je moguće pratiti postignuća intervencijskih postupaka kod djece kojoj je odgođen upis u školu. Također, test je prikladan i za procjenjivanje predvještina čitanja i pisanja kod osoba koje nisu izvorni govornici hrvatskoga jezika, odnosno kojima je hrvatski jezik drugi jezik, ali se obrazuju po planu i programu predviđenom za hrvatske jednojezične govornike.

Test se sastoji od zadataka za procjenjivanje jezika i djelomično vizualne percepcije. Ukupno sadrži 16 zadataka s različitim brojem ispitnih čestica (najmanje 5, najviše 30). Test sadrži sljedeće zadatke: brzo imenovanje kao mjeru pristupa i brzine pristupa fonološkim informacijama, fonološku svjesnosti kao aspekt metajezične sposobnosti, poznavanje slova te sposobnost pripovijedanja kao mjeru uporabe jezika na diskursnoj razini. Nadalje, ispituje se i sposobnost ponavljanja lažnih riječi i rečenica kao pokazatelja fonološkoga pamćenja. Vizualna percepcija procjenjuje se zadatcima prepoznavanja i precrtavanja.

Bodovanje je objektivno i brzo te omogućava smještanje ispitanika u tri razine postignuća: uredno, granično i slabije postignuće. Test je standardiziran na stratificiranom uzorku od 746-ero šestogodišnjaka, školskih obveznika iz cijele Hrvatske, a dobivene norme iznesene su na kraju Priručnika. Testovni materijal uključuje list za odgovore, predloške te Priručnik s normama.

Upute za prvu narudžbu psihodijagnostičkih sredstava


Psihodijagnostička sredstva dostupna u našoj ponudi namijenjena su kvalificiranim stručnjacima. U skladu s pravilnicima Hrvatske psihološke komore i psiholoških društava, a u svrhu profesionalne primjene instrumenata, prodaja je ograničena na diplomirane psihologe, psihijatre, logopede, defektologe i srodne struke, a za neke od njih potrebno je proći dodatnu edukaciju kako bi se mogli naručivati i koristiti u radu.

Nakon završene edukacije za pojedino psihodijagnostičko sredstvo, polaznici izvan Republike Hrvatske, prilikom prve narudžbe psihodijagnostičkih sredstava prolaze kroz postupak provjere diplome.

Psihodijagnostička sredstva nisu u slobodnoj prodaji i nije ih moguće nabaviti putem posrednika, već se prodaju direktno stručnjaku koji ih koristi u svom radu.

REGISTRACIJA


Kako biste mogli naručivati psihodijagnostička sredstva, prije prve narudžbe potrebno je proći kroz proces registracije.

Registracija uključuje sljedeće korake:

  1. Preuzmite obrazac Registracija za Ugovor, popunite ga i ispunjenog pošaljite na e-mail adresu nslap@nakladaslap.com

  2. Na temelju popunjenog obrasca napravit ćemo Ugovor o korištenju psihodijagnostičkih sredstava (dva primjerka) i poslati Vam ga poštom na adresu koju ste naveli.

  3. Ugovor potpisujete Vi i nadležna osoba u instituciji ili organizaciji. Jedan primjerak Ugovora ostaje Vama, a drugi nam pošaljite na adresu:

    NAKLADA SLAP d.o.o.
    Dr. Franje Tuđmana 33
    10450 Jastrebarsko

NARUDŽBA


Nakon potpisivanja Ugovora psihodijagnostička sredstva iz naše ponude dostupna su Vam za naručivanje.

VAŽNO! Prilikom prve narudžbe nekog od psihodijagnostičkih sredstava iz naše ponude OBAVEZNA je kupnja jednog od ponuđenih KOMPLETA kako biste imali sve pripadajuće komponente potrebne za njegovo korištenje.

U narednim narudžbama istog psihodijagnostičkog sredstva moguće je kupovati one komponente koje su Vam potrebne.

*Za neka od psihodijagnostičkih sredstava iz naše ponude potrebno je, s obzirom na struku osobe koja naručuje, proći dodatnu edukaciju. Njih možete naručiti, ali Vam ona neće biti isporučena dok ne završite potrebnu edukaciju.