Big Five Upitnik - BFQ | Naklada Slap

Big Five Upitnik - BFQ

Gianvittorio Caprara, Claudio Barbaranelli, Laura BorgogniŠto mjeri: 5 širokih dimenzija (i 10 pod-dimenzija ličnosti)
Dob: od 16 godina nadalje
Primjena: - individualna ili grupna
- papir-olovka ili elektronička
- internetsko testiranje
- moguće dobivanje interpretativnog izvješća
Trajanje: oko 30 minuta
Ocjenjivanje: CD za ocjenjivanje ili ručno (šablone)
Norme: 995 ispitanika u dobi od 16 do 24 godine i 407 ispitanika u selekcijskoj situaciji
Kategorizacija:
0   A   B   C


BFQ Komplet za papir-olovka primjenu i bodovanje
Naziv Cijena (€)
100 kom. Upitnika – M, 100 kom. Upitnika – Ž, 200 kom. Profila, 200 kom. Listova za zbrajanje, Šablone + Upute i Priručnik 560,40
BFQ Komplet za papir-olovka primjenu i elektroničko bodovanje
Naziv Cijena (€)
100 kom. Upitnika – M, 100 kom. Upitnika – Ž, Priručnik i elektroničko bodovanje 100 kredita 617,34
BFQ Komplet za elektroničku primjenu i bodovanje
Naziv Cijena (€)
Priručnik i elektronička primjena i bodovanje 25 kredita 159,84
BFQ Komponente
Šifra Naziv Cijena (€)
262-01 BFQ Upitnik - M 100 kom. 166,25
262-02 BFQ Upitnik - Ž 100 kom. 166,25
262-03 BFQ Profil 200 kom. 67,50
262-04 BFQ List za zbrajanje 200 kom. 67,50
262-20 BFQ Šablone + Upute 58,06
262-90 BFQ Priručnik 34,84
BFQ Dodatno
Šifra Naziv Cijena (€)
262-60 BFQ elektroničko bodovanje 100 kredita 250,00
262-61 BFQ elektronička primjena i bodovanje 25 kredita 125,00
262-62 BFQ elektronička interpretacija 25 kredita 62,50
262-70 BFQ internetsko testiranje 25 kredita s interpretativnim izvješćem 187,50
BFQ Edukacija
Šifra Naziv Cijena (€)
10870 Big Five upitnik - Edukacija 193,75


Big Five upitnik (BFQ) sadrži 132 čestice podijeljene u 5 ljestvica, tj. pet velikih domena ličnosti:
 1. Energija (E) - obuhvaća one aspekte ličnosti koji se u literaturi navode kao ekstraverzija; pod-dimenzije: dinamičnost (Di) i dominacija (Do)
 2. Ugodnost (U) - pod-dimenzije: kooperativnost/empatija (Kp) i srdačnost/prijateljski stav (Sr)
 3. Savjesnost (S) - pod-dimenzije: temeljitost (Tm) i ustrajnost (Us)
 4. Emocionalna stabilnost (ES) - pod-dimenzije: emocionalna kontrola (Ek) i kontrola impulsa (Ki)
 5. Mentalna otvorenost (MO) - pod-dimenzije: otvorenost prema kulturi (Ok) i otvorenost prema iskustvu (Oi)

BFQ uključuje i ljestvicu laganja (L) od 12 čestica koje se odnose na socijalno poželjna ponašanja.

Svaka dimenzija uključuje 24 čestice, od kojih je polovina formulirana u pozitivnom, a polovina u negativnom smjeru u odnosu na ime ljestvice. Zadatak ispitanika je procijeniti svoj stupanj slaganja s pojedinom tvrdnjom u upitniku, na ljestvici od 1 do 5.

Hrvatska standardizacija je provedena na na 995 ispitanika u dobi od 16 do 24 godine, a podaci u situaciji selekcije na 407 ispitanika.

Upute za prvu narudžbu psihodijagnostičkih sredstava


Psihodijagnostička sredstva dostupna u našoj ponudi namijenjena su kvalificiranim stručnjacima. U skladu s pravilnicima Hrvatske psihološke komore i psiholoških društava, a u svrhu profesionalne primjene instrumenata, prodaja je ograničena na diplomirane psihologe, psihijatre, logopede, defektologe i srodne struke, a za neke od njih potrebno je proći dodatnu edukaciju kako bi se mogli naručivati i koristiti u radu.

Nakon završene edukacije za pojedino psihodijagnostičko sredstvo, polaznici izvan Republike Hrvatske, prilikom prve narudžbe psihodijagnostičkih sredstava prolaze kroz postupak provjere diplome.

Psihodijagnostička sredstva nisu u slobodnoj prodaji i nije ih moguće nabaviti putem posrednika, već se prodaju direktno stručnjaku koji ih koristi u svom radu.

REGISTRACIJA


Kako biste mogli naručivati psihodijagnostička sredstva, prije prve narudžbe potrebno je proći kroz proces registracije.

Registracija uključuje sljedeće korake:

 1. Preuzmite obrazac Registracija za Ugovor, popunite ga i ispunjenog pošaljite na e-mail adresu nslap@nakladaslap.com

 2. Na temelju popunjenog obrasca napravit ćemo Ugovor o korištenju psihodijagnostičkih sredstava (dva primjerka) i poslati Vam ga poštom na adresu koju ste naveli.

 3. Ugovor potpisujete Vi i nadležna osoba u instituciji ili organizaciji. Jedan primjerak Ugovora ostaje Vama, a drugi nam pošaljite na adresu:

  NAKLADA SLAP d.o.o.
  Dr. Franje Tuđmana 33
  10450 Jastrebarsko

NARUDŽBA


Nakon potpisivanja Ugovora psihodijagnostička sredstva iz naše ponude dostupna su Vam za naručivanje.

VAŽNO! Prilikom prve narudžbe nekog od psihodijagnostičkih sredstava iz naše ponude OBAVEZNA je kupnja jednog od ponuđenih KOMPLETA kako biste imali sve pripadajuće komponente potrebne za njegovo korištenje.

U narednim narudžbama istog psihodijagnostičkog sredstva moguće je kupovati one komponente koje su Vam potrebne.

*Za neka od psihodijagnostičkih sredstava iz naše ponude potrebno je, s obzirom na struku osobe koja naručuje, proći dodatnu edukaciju. Njih možete naručiti, ali Vam ona neće biti isporučena dok ne završite potrebnu edukaciju.