Sveobuhvatni test za procjenu afazije - CAT-HR | Naklada Slap

Sveobuhvatni test za procjenu afazije - CAT-HR

Kate Swinburn, Gillian Porter, David Howard, Jelena Kuvač Kraljević, Karolina Lice, Ana MatićŠto mjeri: jezične sposobnosti osoba s afazijom
Dob: sve dobne skupine
Primjena: individualna
Trajanje: oko 90 minuta
Ocjenjivanje: ručno
Norme: 114 osoba s afazijom uzrokovanom moždanim udarom u dobi od 23 do 88 godina, 123 uredna govornika u dobi od 23 do 85 godina i 22 osobe s traumatskim oštećenjem mozga u dobi od 16 do 66 godina
Kategorizacija: samo za logopede


CAT-HR Komplet
Šifra Naziv Cijena (€)
109-50 Svezak s nejezičnim i jezičnim zadatcima, Svezak Upitnik za samoprocjenu, 25 kom. Obrazaca za odgovore, 25. kom. Obrazaca za bodovanje i Priručnik 386,79
CAT-HR Komponente
Šifra Naziv Cijena (€)
109-01 CAT-HR Svezak s nejezičnim i jezičnim zadatcima 63,04
109-02 CAT-HR Svezak Upitnik za samoprocjenu 31,53
109-03 CAT-HR Obrazac za odgovore 25 kom. 186,56
109-04 CAT-HR Obrazac za bodovanje 25 kom. 41,56
109-90 CAT-HR Priručnik 64,10
CAT-HR Edukacija
Šifra Naziv Cijena (€)
10750 Sveobuhvatni test za procjenu afazije - CAT-HR - dvodnevna edukacija 440,00


CAT-HR je jezična baterija namijenjena za sveobuhvatnu procjenu jezičnih sposobnosti osoba s afazijom uzrokovanom cerebrovaskularnim inzultom. Njime se procjenjuju sve četiri jezične djelatnosti: razumijevanje, govorenje, čitanje i pisanje.

CAT-HR sadrži pet knjižica:
Priručnik CAT-HR
Svezak s nejezičnim i jezičnim zadatcima (NiJ)
Svezak Upitnik za samoprocjenu (US)
Obrazac za odgovore
Obrazac za bodovanje

CAT-HR sastoji se od 3 dijela:
 1. Preglednik nejezičnih sposobnosti, koji služi za površno skeniranje nejezičnih teškoća koje su povezane s afazijom te mogu utjecati na izvedbu pojedinca s afazijom u jezičnom dijelu procjene. Ovaj dio testa nije oblikovan kako bi se dobio uvid u trenutačne kognitivne teškoće, već kako bi se bolje razumjela pozadina jezičnih teškoća. Preglednik nejezičnih sposobnosti sadrži 6 zadataka s ukupno 37 čestica.
 2. Jezična baterija koja je središnji dio testa kojim su obuhvaćene sve četiri jezične djelatnosti te se u skladu s tim ova baterija sastoji od:
  Jezičnog razumijevanja, koje sadrži 5 zadataka s ukupno 74 čestice
  Jezične proizvodnje, koja sadrži 8 zadataka s ukupno 76 čestica
  Čitanja i pisanja, koji sadrže 9 zadataka s ukupno 59 čestica.
 3. Upitnik za samoprocjenu, koji omogućava da osoba s afazijom iznese svoje viđenje o utjecaju afazije na njegov/njezin svakodnevni život. Sastoji se od 2 dijela:
  Samoprocjene jezične djelatnosti
  Utjecaja afazije na svakodnevni život.
CAT-HR može biti koristan za:
 • dijagnosticiranje teškoća i planiranje terapije koja je utemeljena na opisu teškoća.
 • usmjeravanje budućih procjena (gdje je to potrebno)
 • procjenjivanje sveukupnosti težine jezičnih teškoća (uključujući usporedbu s drugim osobama s afazijom) rabeći standardizirane ispitne materijale
 • predviđanje i praćenje promjena razine težine afazije tijekom vremena
 • usmjeravanje intervencije prema ciljevima koji su smisleni i važni, ispitujući pritom i druge sposobnosti koje su narušene, a povezane su s afazijom
 • uključivanje osobe s afazijom u postupak definiranja ciljeva intervencije

CAT-HR ispitivaču omogućava ne samo procjenu sudionikovih jezičnih sposobnosti u usporedbi s drugim sudionicima nego otkriva i njegova specifična područja teškoća.

Hrvatska standardizacija CAT-a-HR uključivala je 114 osoba s afazijom uzrokovanom moždanim udarom u dobi od 23 do 88 godina, koje su činile standardizacijski uzorak te su uzete kao temelj za određivanje normi. Ispitana su i 123 uredna govornika u dobi od 23 do 85 godina, te 22 osobe s traumatskim oštećenjem mozga u dobi od 16 do 66 godina.

Upute za prvu narudžbu psihodijagnostičkih sredstava


Psihodijagnostička sredstva dostupna u našoj ponudi namijenjena su kvalificiranim stručnjacima. U skladu s pravilnicima Hrvatske psihološke komore i psiholoških društava, a u svrhu profesionalne primjene instrumenata, prodaja je ograničena na diplomirane psihologe, psihijatre, logopede, defektologe i srodne struke, a za neke od njih potrebno je proći dodatnu edukaciju kako bi se mogli naručivati i koristiti u radu.

Nakon završene edukacije za pojedino psihodijagnostičko sredstvo, polaznici izvan Republike Hrvatske, prilikom prve narudžbe psihodijagnostičkih sredstava prolaze kroz postupak provjere diplome.

Psihodijagnostička sredstva nisu u slobodnoj prodaji i nije ih moguće nabaviti putem posrednika, već se prodaju direktno stručnjaku koji ih koristi u svom radu.

REGISTRACIJA


Kako biste mogli naručivati psihodijagnostička sredstva, prije prve narudžbe potrebno je proći kroz proces registracije.

Registracija uključuje sljedeće korake:

 1. Preuzmite obrazac Registracija za Ugovor, popunite ga i ispunjenog pošaljite na e-mail adresu nslap@nakladaslap.com

 2. Na temelju popunjenog obrasca napravit ćemo Ugovor o korištenju psihodijagnostičkih sredstava (dva primjerka) i poslati Vam ga poštom na adresu koju ste naveli.

 3. Ugovor potpisujete Vi i nadležna osoba u instituciji ili organizaciji. Jedan primjerak Ugovora ostaje Vama, a drugi nam pošaljite na adresu:

  NAKLADA SLAP d.o.o.
  Dr. Franje Tuđmana 33
  10450 Jastrebarsko

NARUDŽBA


Nakon potpisivanja Ugovora psihodijagnostička sredstva iz naše ponude dostupna su Vam za naručivanje.

VAŽNO! Prilikom prve narudžbe nekog od psihodijagnostičkih sredstava iz naše ponude OBAVEZNA je kupnja jednog od ponuđenih KOMPLETA kako biste imali sve pripadajuće komponente potrebne za njegovo korištenje.

U narednim narudžbama istog psihodijagnostičkog sredstva moguće je kupovati one komponente koje su Vam potrebne.

*Za neka od psihodijagnostičkih sredstava iz naše ponude potrebno je, s obzirom na struku osobe koja naručuje, proći dodatnu edukaciju. Njih možete naručiti, ali Vam ona neće biti isporučena dok ne završite potrebnu edukaciju.