Minnesota multifazični inventar ličnosti za adolescente - MMPI®-A | Naklada Slap

Minnesota multifazični inventar ličnosti za adolescente - MMPI®-A

James N. Butcher, Carolyn L. Williams, John R. Graham, Robert P. Archer, Auke Tellegen, Yossef S. Ben-Porath, Beverly KaemmerŠto mjeri: psihopatologiju adolescenata
Dob: 14-18 godina
Primjena: individualna ili grupna
Trajanje: 45-60 minuta
Ocjenjivanje: CD za ocjenjivanje ili ručno (šablone)
Norme: 762 adolescenta u dobi od 14 do 18 godina
Kategorizacija:
0   A   B   C


Šifra Naziv Kom. Cijena (kn)
210-50 MMPI-A Komplet (10 kom. MMPI-A -M Testa, 10 kom MMPI-A -Ž Testa, 100 kom. Listova za odgovore, 100 kom. Profila za Temeljne ljestvice - M, 100 kom. Profila za Temeljne ljestvice - Ž, 100 kom. Profila za Sadržajne i Dopunske ljestvice - M, 100 kom. Profila za Sadržajne i Dopunske ljestvice - Ž, 100 kom. Profila za Harris-Lingoes podljestvice - M, 100 kom. Profila za Harris- Lingoes podljestvice - Ž, Šablone za Temeljne ljestvice, Šablone za Dopunske ljestvice i Ljestvice sadržaja, Šablone za Harris-Lingoes podljestvice, Butcher i sur.: MMPI-A Priručnik i Butcher i Williams: Bitne odrednice interpretacija MMPI-2 i MMPI-A inventara) 1 5.672,50
210-01 MMPI-A Test – M 10 437,50
210-02 MMPI-A Test – Ž 10 437,50
210-03 MMPI-A List za odgovore 100 500,00
210-04 MMPI-A Profil za Temeljne ljestvice - M 100 250,00
210-05 MMPI-A Profil za Temeljne ljestvice - Ž 100 250,00
210-06 MMPI-A Profil za Sadržajne i Dopunske ljestvice - M 100 250,00
210-07 MMPI-A Profil za Sadržajne i Dopunske ljestvice - Ž 100 250,00
210-08 MMPI-A Profil za Harris-Lingoes podljestvice - M 100 250,00
210-09 MMPI-A Profil za Harris-Lingoes podljestvice - Ž 100 250,00
210-20 MMPI-A Šablone za Temeljne ljestvice 1 500,00
210-21 MMPI-A Šablone za Dopunske ljestvice i Ljestvice sadržaja 1 525,00
210-22 MMPI-A Šablone za Harris-Lingoes podljestvice 1 775,00
210-90 J. N. Butcher, C. L. Williams, J. R. Graham, R. P. Archer, A. Tellegen, Y. S. Ben- Porath i B. Kaemmer: MMPI-A Priručnik. Jastrebarsko: Naklada Slap, 2002., 256 str. 1 472,50
209-92 J. Butcher i Carolyn L. Williams: Bitne odrednice interpretacija MMPI-2 i MMPI-A inventara. Jastrebarsko: Naklada Slap, 1999., 396 str. 1 525,00
210-60 MMPI-A CD za ocjenjivanje 100 kredita 1 1.875,00


MMPI-A je verzija MMPI-2 inventara pa se također smatra korisnim i praktičnim instrumentom za procjenu osoba s problemima u području mentalnoga zdravlja.

Sadrži 478 tvrdnji koje čine 8 Ljestvica valjanosti, 10 Kliničkih ljestvica, 28 Harris-Lingoes podljestvica, 3 Si podljestvice, 15 Ljestvica sadržaja i 6 Dopunskih ljestvica.

MMPI-A je u Hrvatskoj standardiziran na uzorku od 762 adolescenta u dobi od 14 do 18 godina. Norme su izražene u uniformnim i linearnim T-vrijednostima, što omogućuje i usporedbu rezultata na različitim ljestvicama. Hrvatske norme nalaze se u posebnom dodatku koji se dobiva uz priručnik.

Upute za prvu narudžbu psihodijagnostičkih sredstava


Psihodijagnostička sredstva dostupna u našoj ponudi namijenjena su kvalificiranim stručnjacima. U skladu s pravilnicima Hrvatske psihološke komore i psiholoških društava, a u svrhu profesionalne primjene instrumenata, prodaja je ograničena na diplomirane psihologe, psihijatre, logopede, defektologe i srodne struke, a za neke od njih potrebno je proći dodatnu edukaciju kako bi se mogli naručivati i koristiti u radu.

Nakon završene edukacije za pojedino psihodijagnostičko sredstvo, polaznici izvan Republike Hrvatske, prilikom prve narudžbe psihodijagnostičkih sredstava prolaze kroz postupak provjere diplome.

Psihodijagnostička sredstva nisu u slobodnoj prodaji i nije ih moguće nabaviti putem posrednika, već se prodaju direktno stručnjaku koji ih koristi u svom radu.

REGISTRACIJA


Kako biste mogli naručivati psihodijagnostička sredstva, prije prve narudžbe potrebno je proći kroz proces registracije.

Registracija uključuje sljedeće korake:

  1. Preuzmite obrazac Registracija za Ugovor, popunite ga i ispunjenog pošaljite na e-mail adresu nslap@nakladaslap.com

  2. Na temelju popunjenog obrasca napravit ćemo Ugovor o korištenju psihodijagnostičkih sredstava (dva primjerka) i poslati Vam ga poštom na adresu koju ste naveli.

  3. Ugovor potpisujete Vi i nadležna osoba u instituciji ili organizaciji. Jedan primjerak Ugovora ostaje Vama, a drugi nam pošaljite na adresu:

    NAKLADA SLAP d.o.o.
    Dr. Franje Tuđmana 33
    10450 Jastrebarsko

NARUDŽBA


Nakon potpisivanja Ugovora psihodijagnostička sredstva iz naše ponude dostupna su Vam za naručivanje.

VAŽNO! Prilikom prve narudžbe nekog od psihodijagnostičkih sredstava iz naše ponude OBAVEZNA je kupnja jednog od ponuđenih KOMPLETA kako biste imali sve pripadajuće komponente potrebne za njegovo korištenje.

U narednim narudžbama istog psihodijagnostičkog sredstva moguće je kupovati one komponente koje su Vam potrebne.

*Za neka od psihodijagnostičkih sredstava iz naše ponude potrebno je, s obzirom na struku osobe koja naručuje, proći dodatnu edukaciju. Njih možete naručiti, ali Vam ona neće biti isporučena dok ne završite potrebnu edukaciju.