Minnesota multifazični inventar ličnosti-2 – Restrukturirana forma® - MMPI-2-RF® | Naklada Slap

Minnesota multifazični inventar ličnosti-2 – Restrukturirana forma® - MMPI-2-RF®

Yossef S. Ben-Porath, Auke Tellegen

Ur. hrvatskog izdanja: Krunoslav Matešić


Što mjeri: psihopatologiju odraslih
Dob: od 18 godina nadalje
Primjena: individualna ili grupna; papir-olovka ili elektroničko testiranje
Trajanje: 35-50 minuta
Ocjenjivanje: ručno ili program za primjenu i ocjenjivanje (primjer izvještaja)
Norme: 587 sudionika u dobi od 18 do 86 godina
Kategorizacija:
0   A   B   C


MMPI-2-RF Komplet za papir-olovka primjenu i bodovanje
Naziv Cijena (kn) Cijena (€)
Svezak s česticama – 10 kom. M i 10 kom. Ž, 50 kom. Listova za odgovore, po 50 kom. svake od 5 vrsta profila, 5 vrsta Šablona, Podložak i Priručnik 3.169,01 420,60
MMPI-2-RF Komplet za papir-olovka primjenu i elektroničko bodovanje
Naziv Cijena (kn) Cijena (€)
Svezak s česticama – 10 kom. M i 10 kom. Ž, 50 kom. Listova za odgovore, Podložak, Priručnik i 50 kredita za elektroničko bodovanje 2.681,72 355,93
MMPI-2-RF Komplet za elektroničku primjenu i bodovanje
Naziv Cijena (kn) Cijena (€)
Priručnik i elektronička primjena i bodovanje 25 kredita 2.177,66 289,03
MMPI-2-RF Komponente
Šifra Naziv Cijena (kn) Cijena (€)
208-01 MMPI-2-RF Svezak s česticama M 10 kom. 312,49 41,48
208-02 MMPI-2-RF Svezak s česticama Ž 10 kom. 312,49 41,48
208-03 MMPI-2-RF List za odgovore 50 kom. 249,96 33,18
208-04 MMPI-2-RF Profil za ljestvice valjanosti 50 kom. 124,98 16,59
208-05 mMPI-2-RF Profil za H-O i RC ljestvice 50 kom. 124,98 16,59
208-06 MMPI-2-RF Profil za ljestvice ekst., interpers. lj. i lj. interesa 50 kom. 124,98 16,59
208-07 MMPI-2-RF Profil za ljestvice tjel./kog. tegoba i intern. teškoća 50 kom. 124,98 16,59
208-08 MMPI-2-RF Profil za PSY-5 ljestvice 50 kom. 124,98 16,59
208-09 MMPI-2-RF Podložak 100,02 13,28
208-20 MMPI-2-RF Šablone za ljestvice valjanosti 225,00 29,86
208-21 MMPI-2-RF Šablone za H-O i RC ljestvice 299,97 39,81
208-22 MMPI-2-RF Šablone za ljestvice ekst., interpers. lj. i lj. interesa 275,01 36,50
208-23 MMPI-2-RF Šablone za ljestvice tjel./kog. tegoba i intern. teškoća 349,98 46,45
208-24 MMPI-2-RF Šablone za PSY-5 ljestvice 124,98 16,59
208-90 MMPI-2-RF Priručnik 293,98 39,02
MMPI-2-RF Dodatno
Šifra Naziv Cijena (kn) Cijena (€)
208-60 MMPI-2-RF elektroničko bodovanje 50 kredita 1.412,72 187,50
208-61 MMPI-2-RF elektronička primjena i bodovanje 25 kredita 1.883,63 250,00
MMPI-2-RF Edukacije
Šifra Naziv Cijena (kn) Cijena (€)
10610 Minnesota multifazični inventar ličnosti - početna edukacija 1.459,81 193,75
10611 Minnesota multifazični inventar ličnosti - napredna edukacija 1.459,81 193,75
10612 Minnesota multifazični inventar ličnosti-2 - Restrukturirana forma - napredna edukacija 1.459,81 193,75


NOVO !!!
Sveobuhvatna klinička procjena po uzoru na MMPI-2 koja zahtijeva manje vremena.


MMPI-2-RF je skraćena, revidirana verzija MMPI-a-2, sastavljena od 338 tvrdnji odabranih iz MMPI-a-2 kako bi odražavale suvremene teorije i modele psihopatologije i ličnosti. Riječ je o sveobuhvatnom instrumentu koji je moguće primjenjivati u različitim okruženjima, a velika mu je prednost kraće vrijeme primjene u usporedbi s MMPI-2 inventarom.

Odgovori na tvrdnje kombiniraju se u ukupno 51 empirijski provjerenu ljestvicu, kojom se prikupljaju podaci o kliničkim simptomima ispitanika, karakteristikama ličnosti, bihevioralnim sklonostima, interpersonalnom funkcioniranju i interesima te o "prijetnjama" valjanosti protokola.

Ljestvice valjanosti
VRIN-r Promjenljiva nedosljednost odgovora – nasumično odgovaranje
TRIN-r Nedosljednost odgovora točno – kruto odgovaranje
F-r Rijetke pojave – odgovori koji su rijetki u općoj populaciji
Fp-r Rijetke pojave-psihopatologija – odgovori koji su rijetki u psihijatrijskoj populaciji
Fs Rijetke pojave-tjelesni simptomi – tjelesne pritužbe koje su rijetke u populacijama oboljelih od tjelesnih bolesti
FBS-r Valjanost simptoma – tjelesne i kognitivne pritužbe povezane s visokom razinom pretjerivanja
RBS Pristranost u odgovaranju – pretjerane tegobe s pamćenjem
L-r Neobične vrline – rijetko priznate moralne osobine ili aktivnosti
K-r Valjanost prilagodbe – priznavanje dobre psihološke prilagodbe povezane s visokim razinama umanjivanja simptoma

Ljestvice višeg reda (H-O)
EID Emocionalna/internalizirana disfunkcija – teškoće povezane s raspoloženjem i afektom
THD Disfunkcija u mišljenju – teškoće povezane s poremećajima mišljenja
BXD Ponašajna/eksternalizirana disfunkcija – teškoće povezane s ponašanjem koje je izvan kontrole

Restrukturirane kliničke ljestvice (RC)
RCd Demoralizacija – opći osjećaj nesretnosti i nezadovoljstva
RC1 Somatske pritužbe – difuzne pritužbe na tjelesno zdravlje
RC2 Slabe pozitivne emocije – nedostatak pozitivnih emocionalnih doživljaja
RC3 Cinizam – vjerovanja koja se ne odnose na samu osobu, koja pokazuju nepovjerenje prema drugim ljudima i općenito loše mišljenje o njima
RC4 Antisocijalno ponašanje – kršenje pravila i neodgovorno postupanje
RC6 Ideje proganjanja – s osobom povezana vjerovanja da su drugi ljudi prijetnja
RC7 Nefunkcionalne negativne emocije – neprilagodbena tjeskoba, ljutnja, razdražljivost
RC8 Aberantna iskustva – neobične percepcije ili misli
RC9 Hipomanična aktivacija – pretjerana aktivacija, agresija, impulzivnost i grandioznost

Ljestvice specifičnih problema (SP)


Ljestvice tjelesnih tegoba
MLS Pobolijevanje – opći osjećaj tjelesne onesposobljenosti, slabo zdravlje
GIC Želučano-probavne pritužbe – mučnina, ponavljajuća nervoza želuca i slab apetit
HPC Pritužbe na bol u glavi – glavobolja i bol u vratu
NUC Neurološke pritužbe – vrtoglavica, slabost, oduzetost, gubitak ravnoteže itd.
COG Kognitivne pritužbe – teškoće s pamćenjem, teškoće s koncentracijom

Ljestvice internaliziranih teškoća
SUI Razmišljanje o samoubojstvu/smrti – izravne izjave o razmišljanju o samoubojstvu i nedavni pokušaji samoubojstva
HLP Bespomoćnost/beznađe – vjerovanje da se ciljevi ne mogu ostvariti ili problemi riješiti
SFD Sumnja u sebe – nedostatak samopouzdanja, osjećaj beskorisnosti
NFC Neučinkovitost – uvjerenje o vlastitoj neodlučnosti i neučinkovitosti
STW Stres/zabrinutost – zaokupljenost razočaranjima, teškoće u izlaženju na kraj s vremenskim pritiskom
AXY Anksioznost – prožimajuća tjeskoba, strahovi, učestale noćne more
ANP Sklonost ljutnji – osoba se lako razljuti, nestrpljiva je s drugim ljudima
BRF Strahovi koji ograničuju ponašanje – strahovi koji značajno koče normalne aktivnosti
MSF Višestruki specifični strahovi – strahovi od krvi, vatre, grmljavine itd.

Ljestvice eksternaliziranih teškoća
JCP Mladenačke teškoće u ponašanju – problemi u školi i kod kuće, krađe
SUB Zloupotreba psihoaktivnih tvari – sadašnja i prošla zloupotreba alkohola i droga
AGG Agresivnost – fizički agresivno, nasilničko ponašanje
ACT Aktivacija – pojačano uzbuđenje i povišena razina energije

Interpersonalne ljestvice
FML Obiteljski problemi – konfliktni obiteljski odnosi
IPP Interpersonalna pasivnost – nezauzimanje za sebe i submisivnost
SAV Socijalno izbjegavanje – izbjegavanje društvenih događanja ili neuživanje u njima
SHY Stidljivost – plašljivost, sklonost osjećaju zakočenosti i tjeskobe u društvu drugih ljudi
DSF Nedruželjubivost – osobi se drugi ljudi ne sviđaju i ne voli biti u njihovu društvu

Ljestvice interesa
AES Estetsko-književni interesi – književnost, glazba, kazalište
MEC Mehaničko-fizikalni interesi – popravljanje i izrada predmeta, aktivnosti na zraku, sportovi

Pet ljestvica psihopatologije ličnosti (PSY-5)
AGGR-r Agresivnost-izmijenjeni oblik – instrumentalna, prema cilju usmjerena agresija
PSYC-r Psihoticizam-izmijenjeni oblik – nepovezanost sa stvarnošću
DISC-r Nesputanost-izmijenjeni oblik – ponašanje koje je izvan kontrole
NEGE-r Negativna emocionalnost/neuroticizam-izmijenjeni oblik – anksioznost, nesigurnost, zabrinutost i strah
INTR-r Introverzija/niska pozitivna emocionalnost-izmijenjeni oblik – neuključenost u društvo i anhedonija

Hrvatske norme za MMPI-2-RF izračunate su na podacima dobivenim u sklopu standardizacije MMPI-a-2, prikupljenim na uzorku od 587 odraslih osoba (327 Ž i 260 M) u dobi od 18 do 86 godina, iz različitih dijelova Hrvatske.

Napomena: Za primjenu ovog instrumenta potrebno je odslušati početnu edukaciju za MMPI-2 ili edukaciju za MMPI-2-RF.

Upute za prvu narudžbu psihodijagnostičkih sredstava


Psihodijagnostička sredstva dostupna u našoj ponudi namijenjena su kvalificiranim stručnjacima. U skladu s pravilnicima Hrvatske psihološke komore i psiholoških društava, a u svrhu profesionalne primjene instrumenata, prodaja je ograničena na diplomirane psihologe, psihijatre, logopede, defektologe i srodne struke, a za neke od njih potrebno je proći dodatnu edukaciju kako bi se mogli naručivati i koristiti u radu.

Nakon završene edukacije za pojedino psihodijagnostičko sredstvo, polaznici izvan Republike Hrvatske, prilikom prve narudžbe psihodijagnostičkih sredstava prolaze kroz postupak provjere diplome.

Psihodijagnostička sredstva nisu u slobodnoj prodaji i nije ih moguće nabaviti putem posrednika, već se prodaju direktno stručnjaku koji ih koristi u svom radu.

REGISTRACIJA


Kako biste mogli naručivati psihodijagnostička sredstva, prije prve narudžbe potrebno je proći kroz proces registracije.

Registracija uključuje sljedeće korake:

  1. Preuzmite obrazac Registracija za Ugovor, popunite ga i ispunjenog pošaljite na e-mail adresu nslap@nakladaslap.com

  2. Na temelju popunjenog obrasca napravit ćemo Ugovor o korištenju psihodijagnostičkih sredstava (dva primjerka) i poslati Vam ga poštom na adresu koju ste naveli.

  3. Ugovor potpisujete Vi i nadležna osoba u instituciji ili organizaciji. Jedan primjerak Ugovora ostaje Vama, a drugi nam pošaljite na adresu:

    NAKLADA SLAP d.o.o.
    Dr. Franje Tuđmana 33
    10450 Jastrebarsko

NARUDŽBA


Nakon potpisivanja Ugovora psihodijagnostička sredstva iz naše ponude dostupna su Vam za naručivanje.

VAŽNO! Prilikom prve narudžbe nekog od psihodijagnostičkih sredstava iz naše ponude OBAVEZNA je kupnja jednog od ponuđenih KOMPLETA kako biste imali sve pripadajuće komponente potrebne za njegovo korištenje.

U narednim narudžbama istog psihodijagnostičkog sredstva moguće je kupovati one komponente koje su Vam potrebne.

*Za neka od psihodijagnostičkih sredstava iz naše ponude potrebno je, s obzirom na struku osobe koja naručuje, proći dodatnu edukaciju. Njih možete naručiti, ali Vam ona neće biti isporučena dok ne završite potrebnu edukaciju.