Nove Reynell razvojne jezične ljestvice - NRDLS-HR | Naklada Slap

Nove Reynell razvojne jezične ljestvice - NRDLS-HR

Susan Edwards, Carolyn Letts, Indra Sinka, Jelena Kuvač Kraljević, Lana Kologranić Belić, Gordana Hržica, Melita KovačevićŠto mjeri: receptivne i ekspresivne jezične sposobnosti
Dob: 2;00 do 7;05:30
Primjena: individualna
Trajanje: 30-60 minuta
Ocjenjivanje: ručno
Norme: više od 750 djece
Kategorizacija: samo za logopede


NRDLS-HR Komplet
Šifra Naziv Cijena (kn) Cijena (€)
110-50 NRDLS-HR Torba s materijalima (elementi za ispitivanje/igračke, Knjižica sa slikovnim predlošcima, Dodatni set slika), 50 kom. Listova za odgovore i Priručnik 7.137,53 947,31
NRDLS-HR Komponente
Šifra Naziv Cijena (kn) Cijena (€)
110-01 NRDLS-HR Torba s materijalima (elementi za ispitivanje/igračke, Knjižica sa slikovnim predlošcima, Dodatni set slika) 6.249,96 829,51
110-02 NRDLS-HR List za odgovore 50 kom. 624,99 82,95
110-90 NRDLS-HR Priručnik 262,49 34,84
NRDLS-HR Edukacija
Šifra Naziv Cijena (kn) Cijena (€)
10760 Nove Reynell razvojne jezične ljestvice – NRDLS-HR - dvodnevna radionica 3.315,18 440,00


Nove Reynell razvojne jezične ljestvice (NRDLS-HR) četvrto su, revidirano izdanje široko primjenjivanih ljestvica za otkrivanje jezičnog poremećaja kod djece od rane dobi. Nove, unaprijeđene i revidirane verzije Ljestvica standardizirane su na hrvatskom uzorku, a zadaci su prilagođeni specifičnostima hrvatskog jezika.
Ovo novo izdanje Reynell razvojnih jezičnih ljestvica sadrži zanimljive materijale prilagođene djeci, a sastoji se od zadataka koji podsjećaju na igru. Testni materijal sadrži i tri lika (igračke) koji se koriste uz slikovne predloške pa u kombinaciji s atraktivnim i šarenim ilustracijama privlače pažnju djece.
NRDLS-HR Ljestvice primjenjuju se za dob od 2 godine do 7 godina i 5 mjeseci te pružaju važne dijagnostičke informacije o dječjem jeziku i to na planu proizvodnje i razumijevanja.
Ljestvice primjenjuje logoped u dijagnostičkom postupku za dobivanje detaljne i sveobuhvatne procjene jezičnih sposobnosti, a što je pak nužno za usmjeravanje prema potrebnoj terapiji te procjeni njezine učinkovitosti.
NRDLS-HR se sastoji od dvije ljestvice: Ljestvice jezičnog razumijevanja i Ljestvice jezične proizvodnje. Prva ispituje razumijevanje vokabulara i gramatičkih obilježja jezika, dok druga ispituje djetetovu proizvodnju na istim jezičnim obilježjima.

Ljestvica jezičnog razumijevanja sastoji se od sljedećih odjeljaka:
Odjeljak A: Odabir predmeta – ispituje se razumijevanje pojedinačnih riječi uz pomoć predmeta.
Odjeljak B: Povezivanje dvaju predmeta – ispituje se razumijevanje jednostavnih naredbi koje uključuju dvije imenice.
Odjeljak C: Glagoli – ispituje se razumijevanje glagola, uz korištenje predmeta i slika.
Odjeljak D: Slaganje rečenica – ispituje se razumijevanje jednostavnih rečenica, manipuliranjem igračkama ili korištenjem slika među kojima dijete odabire odgovarajuću.
Odjeljak E: Glagolska morfologija – ispituje se sposobnost opažanja razlike između prošlog i sadašnjeg vremena, odabirom odgovarajuće slike.
Odjeljak F: Zamjenice – ispituje se sposobnost razumijevanja klitičkog oblika zamjenica korištenjem igračaka i slika u slikovnom predlošku.
Odjeljak G: Složene sintaktičke strukture – ispituje se razumijevanje složenih rečenica (npr. rečenica s nekanonskim redoslijedom riječi ili odnosnih rečenica) odabirom odgovarajuće slike.
Odjeljak H: Zaključivanje – ispituje se zaključivanje na temelju identifikacije pojedinih likova sa slikovnog predloška.

Ljestvica jezične proizvodnje sastoji se od odjeljaka:
Odjeljak A: Imenovanje predmeta – ispituje se imenovanje poznatih objekata.
Odjeljak B: Povezivanje dvaju predmeta – ispituje se sposobnost proizvodnje rečenica u kojima se povezuju dva predmeta.
Odjeljak C: Glagoli – ispituje se sposobnost imenovanja radnji, uz pomoć predmeta i slika.
Odjeljak D: Slaganje rečenica – ispituje se sposobnost opisivanja radnje upotrebom jednostavne rečenice.
Odjeljak E: Glagolska morfologija – ispituje se sposobnost opisivanja radnji prikazanih na slikama korištenjem prošlog i sadašnjeg vremena.
Odjeljak F: Složene rečenice – ispituje se sposobnost proizvodnje pitanja, odnosnih rečenica i rečenica s nekanonskim redoslijedom riječi, uz pomoć slika.
Odjeljak G: Procjena gramatičnosti – ispituje se sposobnost procjene gramatičke ispravnosti rečenice i pronalaženje pogrešaka.

Svi odjeljci imaju zadatke za uvježbavanje koji prethode ispitnim zadacima i omogućuju djetetu da si približi zadatak odnosno upozna se s njim.

Hrvatska standardizacija provedena je na normativnom uzorku većem od 750 djece i na manjem kliničkom uzorku djece s razvojnim jezičnim poremećajem.

Upute za prvu narudžbu psihodijagnostičkih sredstava


Psihodijagnostička sredstva dostupna u našoj ponudi namijenjena su kvalificiranim stručnjacima. U skladu s pravilnicima Hrvatske psihološke komore i psiholoških društava, a u svrhu profesionalne primjene instrumenata, prodaja je ograničena na diplomirane psihologe, psihijatre, logopede, defektologe i srodne struke, a za neke od njih potrebno je proći dodatnu edukaciju kako bi se mogli naručivati i koristiti u radu.

Nakon završene edukacije za pojedino psihodijagnostičko sredstvo, polaznici izvan Republike Hrvatske, prilikom prve narudžbe psihodijagnostičkih sredstava prolaze kroz postupak provjere diplome.

Psihodijagnostička sredstva nisu u slobodnoj prodaji i nije ih moguće nabaviti putem posrednika, već se prodaju direktno stručnjaku koji ih koristi u svom radu.

REGISTRACIJA


Kako biste mogli naručivati psihodijagnostička sredstva, prije prve narudžbe potrebno je proći kroz proces registracije.

Registracija uključuje sljedeće korake:

  1. Preuzmite obrazac Registracija za Ugovor, popunite ga i ispunjenog pošaljite na e-mail adresu nslap@nakladaslap.com

  2. Na temelju popunjenog obrasca napravit ćemo Ugovor o korištenju psihodijagnostičkih sredstava (dva primjerka) i poslati Vam ga poštom na adresu koju ste naveli.

  3. Ugovor potpisujete Vi i nadležna osoba u instituciji ili organizaciji. Jedan primjerak Ugovora ostaje Vama, a drugi nam pošaljite na adresu:

    NAKLADA SLAP d.o.o.
    Dr. Franje Tuđmana 33
    10450 Jastrebarsko

NARUDŽBA


Nakon potpisivanja Ugovora psihodijagnostička sredstva iz naše ponude dostupna su Vam za naručivanje.

VAŽNO! Prilikom prve narudžbe nekog od psihodijagnostičkih sredstava iz naše ponude OBAVEZNA je kupnja jednog od ponuđenih KOMPLETA kako biste imali sve pripadajuće komponente potrebne za njegovo korištenje.

U narednim narudžbama istog psihodijagnostičkog sredstva moguće je kupovati one komponente koje su Vam potrebne.

*Za neka od psihodijagnostičkih sredstava iz naše ponude potrebno je, s obzirom na struku osobe koja naručuje, proći dodatnu edukaciju. Njih možete naručiti, ali Vam ona neće biti isporučena dok ne završite potrebnu edukaciju.