Peabody slikovni test rječnika – PPVT-III-HR | Naklada Slap

Peabody slikovni test rječnika – PPVT-III-HR

Leota M. Dunn, L. M. Dunn, Melita Kovačević, Nevena Padovan, Gordana Hržica, Jelena Kuvač Kraljević, Maja Mustapić, Gordana Dobravac, Marijan PalmovićŠto mjeri: verbalnu sposobnost i receptivno poznavanje rječnika
Dob: od 2,5 do iznad 90 godina
Primjena: individualna
Trajanje: 10-15 minuta
Ocjenjivanje: ručno (upute u Priručniku)
Norme: 1710 sudionika u dobi od 2,5 godine nadalje
Kategorizacija:
0   A   B   C


PPVT-III-HR Komplet
Šifra Naziv Cijena (€)
101-50 Test, 50 kom. Listova za odgovore, Priručnik za ispitivača i Hrvatske norme 206,88
PPVT-III-HR Komponente
Šifra Naziv Cijena (€)
101-01 PPVT-III-HR Test 86,28
101-02 PPVT-III-HR List za odgovore 50 kom. 66,25
101-90 PPVT-III-HR Priručnik za ispitivača i Hrvatske norme 54,35
PPVT-III-HR Edukacija
Šifra Naziv Cijena (€)
10580 Peabody slikovni test rječnika – edukacija 193,75


PPVT-III je test širokog raspona koji služi kao mjera receptivnog (slušnog) poznavanja rječnika.

Može se koristiti i kao trijažni postupak za provjeru verbalne sposobnosti djece i odraslih, za trijažu nadarenosti i zaostalosti, za trijažu kandidata za posao, te kao mjera poznavanja stranog jezika (ako se primjenjuje na jeziku koji nije materinski jezik ispitivane osobe).

Budući da ne zahtijeva čitanje i pisanje i lagan je za primjenu, PPVT-III je koristan za uspostavljanje odnosa između ispitivača i ispitivane osobe, za testiranje predškolske djece, za testiranje osoba s problemima u pisanom jeziku, za osobe koje u grupnim testiranjima postižu slabe rezultate i za otkrivanje oštećenja govora u svakoj životnoj dobi.

Koristi se kao mjera lingvističkog potencijala osoba s oštećenjem govora, te za testiranje osoba s različitim poteškoćama (autizam, cerebralna paraliza, psihotični simptomi, vizualno-perceptivni problemi i slično).

PPVT-III sadrži 4 zadatka za uvježbavanje i 17 setova od po 12 zadataka. Zadaci su složeni po težini, od najlakših prema težima. Svaki se zadatak sastoji od lista s 4 crno-bijele ilustracije koje ispitivač pokazuje ispitaniku i pri tome govori jednu riječ ili frazu. Zadatak ispitanika je odabrati sličicu koja najbolje prikazuje značenje podražajne riječi.

Test se primjenjuje individualno i to toliko dugo dok ispitivač ne odredi za tog ispitanika njegov temeljni skup zadataka i najviši skup zadataka. Svaki pojedinac u prosjeku odgovara na oko 5 skupova po 12 zadataka. Hrvatska standardizacija testa provedena je na reprezentativnom uzorku od 1710 ispitanika, a dobivene norme su navedene u zasebnom priručniku.

Upute za prvu narudžbu psihodijagnostičkih sredstava


Psihodijagnostička sredstva dostupna u našoj ponudi namijenjena su kvalificiranim stručnjacima. U skladu s pravilnicima Hrvatske psihološke komore i psiholoških društava, a u svrhu profesionalne primjene instrumenata, prodaja je ograničena na diplomirane psihologe, psihijatre, logopede, defektologe i srodne struke, a za neke od njih potrebno je proći dodatnu edukaciju kako bi se mogli naručivati i koristiti u radu.

Nakon završene edukacije za pojedino psihodijagnostičko sredstvo, polaznici izvan Republike Hrvatske, prilikom prve narudžbe psihodijagnostičkih sredstava prolaze kroz postupak provjere diplome.

Psihodijagnostička sredstva nisu u slobodnoj prodaji i nije ih moguće nabaviti putem posrednika, već se prodaju direktno stručnjaku koji ih koristi u svom radu.

REGISTRACIJA


Kako biste mogli naručivati psihodijagnostička sredstva, prije prve narudžbe potrebno je proći kroz proces registracije.

Registracija uključuje sljedeće korake:

  1. Preuzmite obrazac Registracija za Ugovor, popunite ga i ispunjenog pošaljite na e-mail adresu nslap@nakladaslap.com

  2. Na temelju popunjenog obrasca napravit ćemo Ugovor o korištenju psihodijagnostičkih sredstava (dva primjerka) i poslati Vam ga poštom na adresu koju ste naveli.

  3. Ugovor potpisujete Vi i nadležna osoba u instituciji ili organizaciji. Jedan primjerak Ugovora ostaje Vama, a drugi nam pošaljite na adresu:

    NAKLADA SLAP d.o.o.
    Dr. Franje Tuđmana 33
    10450 Jastrebarsko

NARUDŽBA


Nakon potpisivanja Ugovora psihodijagnostička sredstva iz naše ponude dostupna su Vam za naručivanje.

VAŽNO! Prilikom prve narudžbe nekog od psihodijagnostičkih sredstava iz naše ponude OBAVEZNA je kupnja jednog od ponuđenih KOMPLETA kako biste imali sve pripadajuće komponente potrebne za njegovo korištenje.

U narednim narudžbama istog psihodijagnostičkog sredstva moguće je kupovati one komponente koje su Vam potrebne.

*Za neka od psihodijagnostičkih sredstava iz naše ponude potrebno je, s obzirom na struku osobe koja naručuje, proći dodatnu edukaciju. Njih možete naručiti, ali Vam ona neće biti isporučena dok ne završite potrebnu edukaciju.