Minnesota multifazični inventar ličnosti - MMPI®-2 | Naklada Slap

Minnesota multifazični inventar ličnosti - MMPI®-2

James N. Butcher, John R. Graham, Yossef S. Ben-Porath, Auke Tellegen, W. Grant Dahlstrom, Beverly Kaemmer

Ur. hrvatskog izdanja: Krunoslav Matešić


Što mjeri: psihopatologiju odraslih
Dob: od 18 godina nadalje
Primjena: individualna ili grupna
Trajanje: 60 - 90 minuta
Ocjenjivanje: CD za ocjenjivanje ili ručno (šablone)
Norme: 587 sudionika u dobi od 18 do 86 godina
Kategorizacija:
0   A   B   C


Šifra Naziv Kom. Cijena (kn)
209-50 MMPI-2 Komplet (10 kom. MMPI-2 -M Testa, 10 kom. MMPI-2 -Ž Testa, 100 kom. Listova za odgovore + VRIN/TRIN, 100 kom. Profila za Ljestvice valjanosti i Kliničke ljestvice - M, 100 kom. Profila za Ljestvice valjanosti i Kliničke ljestvice - Ž, 100 kom. Profila za Ljestvice valjanosti i Kliničke ljestvice sa i bez korekcije - M, 100 kom. Profila za Ljestvice valjanosti i Kliničke ljestvice sa i bez korekcije - Ž, 100 kom. Profila za Harris-Lingoes i Si podljestvice - M, 100 kom. Profila za Harris-Lingoes i Si podljestvice - Ž, 100 kom. Profila za Ljestvice sadržaja - M, 100 kom. Profila za Ljestvice sadržaja - Ž, 100 kom. Profila za Ljestvice komponenti sadržaja - M, 100 kom. Profila za Ljestvice komponenti sadržaja - Ž, 100 kom. Profila za Dopunske ljestvice - M, 100 kom. Profila za Dopunske ljestvice - Ž, 100 kom. Profila za RC ljestvice - M, 100 kom. Profila za RC ljestvice - Ž, Šablone za Ljestvice valjanosti i Kliničke ljestvice, Šablone za Harris-Lingoes i Si podljestvice, Šablone za Ljestvice sadržaja, Šablone za Ljestvice komponenti sadržaja, Šablone za Dopunske ljestvice, Šablone za RC ljestvice, Butcher i sur.: MMPI-2 Priručnik, Tellegen i sur.: MMPI-2 RC Priručnik i Butcher i Williams: Bitne odrednice interpretacija MMPI-2 i MMPI-A inventara) 1 9.205,00
209-01 MMPI-2 Test - M 10 500,00
209-02 MMPI-2 Test - Ž 10 500,00
209-03 MMPI-2 List za odgovore + VRIN/TRIN 100 500,00
209-04 MMPI-2 Profil za Ljestvice valjanosti i Kliničke ljestvice - M 100 250,00
209-05 MMPI-2 Profil za Ljestvice valjanosti i Kliničke ljestvice - Ž 100 250,00
209-06 MMPI-2 Profil za Ljestvice valjanosti i Kliničke ljestvice s K korekcijom i bez K korekcije - M 100 250,00
209-07 MMPI-2 Profil za Ljestvice valjanosti i Kliničke ljestvice s K korekcijom i bez K korekcije - Ž 100 250,00
209-08 MMPI-2 Profil za Harris-Lingoes i Si podljestvice - M 100 250,00
209-09 MMPI-2 Profil za Harris-Lingoes i Si podljestvice - Ž 100 250,00
209-10 MMPI-2 Profil za Ljestvice sadržaja - M 100 250,00
209-11 MMPI-2 Profil za Ljestvice sadržaja - Ž 100 250,00
209-12 MMPI-2 Profil za Ljestvice komponenti sadržaja - M 100 250,00
209-13 MMPI-2 Profil za Ljestvice komponenti sadržaja - Ž 100 250,00
209-14 MMPI-2 Profil za Dopunske ljestvice - M 100 250,00
209-15 MMPI-2 Profil za Dopunske ljestvice - Ž 100 250,00
209-16 MMPI-2 Profil za RC ljestvice - M 100 250,00
209-17 MMPI-2 Profil za RC ljestvice - Ž 100 250,00
209-20 MMPI-2 Šablone za Ljestvice valjanosti i Kliničke ljestvice 1 475,00
209-21 MMPI-2 Šablone za Harris-Lingoes i Si podljestvice 1 775,00
209-22 MMPI-2 Šablone za Ljestvice sadržaja 1 375,00
209-23 MMPI-2 Šablone za Ljestvice komponenti sadržaja 1 675,00
209-24 MMPI-2 Šablone za Dopunske ljestvice 1 500,00
209-25 MMPI-2 Šablone za RC ljestvice 1 250,00
209-90 J. N. Butcher i sur. (ur. hrv. izd. K. Matešić): MMPI-2 Priručnik za primjenu, ocjenjivanje i interpretaciju. Revidirano izdanje s hrvatskim normama. Jastrebarsko: Naklada Slap, 2009., 185 str. 1 420,00
209-91 A. Tellegen, Y. S. Ben-Porath, J. L. McNulty, P. A. Arbisi, J. R. Graham i B. Kaemmer: MMPI-2 Restrukturirane kliničke ljestvice RC. Razvoj, validacija i interpretacija. Jastrebarsko: Naklada Slap, 2004., 124 str. 1 210,00
209-92 J. Butcher i Carolyn L. Williams: Bitne odrednice interpretacija MMPI-2 i MMPI-A inventara. Jastrebarsko: Naklada Slap, 1999., 396 str. 1 525,00
209-60 MMPI-2 CD za ocjenjivanje 100 kredita 1 2.500,00


GODINA REVIDIRANOG IZDANJA: 2008.


Minnesota multifazični inventar ličnosti (MMPI-2) je najčešće korišten i istraživan inventar ličnosti na svijetu, te najčešća mjera psihopatologije u istraživanjima.

MMPI-2 je standard za objektivno mjerenje psihopatologije u nizu različitih situacija: na klinikama, u savjetovanju, pri dijagnosticiranju mentalnih poremećaja i pri odabiru odgovarajućeg tretmana. Neke od karakteristika koje su doprinijele prihvaćenosti MMPI-a jesu: opća klinička poznatost varijabli uključenih u MMPI-2, mogućnost dobivanja informacija koje omogućuju predikciju individualnih problema klijenata u relativno kratkom vremenu, jednostavno izražavanje, jednostavna primjena i bodovanje, mogućnost kontrole nekih neželjenih načina odgovaranja, mogućnost otkrivanja nevaljanih protokola, valjanost i pouzdanost.
MMPI-2 je namijenjen:
 1. ispitivanju psihopatologije u pacijenata kad su prisutni problemi osobne i socijalne prilagodbe ili se sumnja na njihovo postojanje
 2. otkrivanju odgovarajućeg tretmana i mogućih poteškoća na početku tretmana
 3. ispitivanju simptoma socijalne i osobne neprilagođenosti indikativne za psihološku disfunkciju


Revidirani oblik MMPI-2 znači poboljšanje verzije MMPI-a-2 iz 1989. godine, koje donosi neke značajne izmjene:
 1. Dodane su dvije ljestvice valjanosti: Fp i S. Ljestvica rijetkih pojava – psihopatologija (Fp), koja u odnosu na već postojeću F skalu ima puno manju vjerojatnost odražavanja psihopatologije jer sadrži čestice na kojima određene odgovore rijetko daju i psihijatrijski pacijenti i ispitanici iz normativnog uzorka. Ljestvica S (prikazivanje sebe u superlativu) mjeri tendenciju osobe da se prikaže kao odgovorna osoba puna vrlina, bez psihičkih problema, koja se dobro slaže s drugima. Ove skale čine kontrolu valjanosti profila još efikasnijom.
 2. Dodano je Pet ljestvica psihopatologije ličnosti (PSY-5), konstruiranih s ciljem mjerenja osobina ličnosti relevantnih i za normal-no funkcioniranje ličnosti i za kliničke probleme. Ljestvice sliče petofaktorskom modelu ličnosti: Agresivnost (AGGR), Psihoticizam (PSYC), Nesputanost (DISC), Negativna emocionalnost/neuroticizam (NEGE) i Introverzija/niska pozitivna emocionalnost (INTR).
 3. Ugrađena je Ljestvica hostilnosti (Ho), u čijoj je osnovi cinizam.
 4. Ljestvice sadržaja nisu se mijenjale, ali su za njih 12 (od 15) razvijene Ljestvice komponenti sadržaja koje pružaju detaljnije informacije o vrsti čestica koje su pridonijele određenom rezultatu na Ljestvicama sadržaja i unapređuju interpretaciju.
 5. Izbačene su Prikrivene-očite podljestvice Wienera i Harmona budući da su istraživanja provedena nakon objavljivanja MMPI-a-2 pokazala da one nisu korisne u utvrđivanju „nevaljanih“ odgovora i nisu povezane s vanjskim mjerama.
 6. Izbačena je PS ljestvica (Posttraumatski stresni poremećaj – Schlenger), jer se smatra redundantnom s obzirom na postojanje puno bolje PK ljestvice PTSP-a.
 7. Poredak ljestvica i njihovo smještanje na profilima u ovoj revidiranoj verziji ponešto su drugačiji kako bi se dobiveni profili mogli što jasnije i točnije interpretirati.

Tako u Revidiranom MMPI-u-2 567 čestica čine 9 Ljestvica valjanosti, 10 Kliničkih ljestvica, 28 Harris-Lingoes podljestvica, 3 Si podljestvice, 15 Ljestvica sadržaja, 27 Ljestvica komponenti sadržaja, 20 Dopunskih ljestvica i 9 Restrukturiranih kliničkih ljestvica.

Hrvatska standardizacija provedena je na uzorku od 587 ispitanika u dobi od 18 do 86 godina. Norme su izražene u uniformnim i linearnim T-vrijednostima, što omogućuje i usporedbu rezultata na različitim ljestvicama.

Upute za prvu narudžbu psihodijagnostičkih sredstava


Psihodijagnostička sredstva dostupna u našoj ponudi namijenjena su kvalificiranim stručnjacima. U skladu s pravilnicima Hrvatske psihološke komore i psiholoških društava, a u svrhu profesionalne primjene instrumenata, prodaja je ograničena na diplomirane psihologe, psihijatre, logopede, defektologe i srodne struke, a za neke od njih potrebno je proći dodatnu edukaciju kako bi se mogli naručivati i koristiti u radu.

Nakon završene edukacije za pojedino psihodijagnostičko sredstvo, polaznici izvan Republike Hrvatske, prilikom prve narudžbe psihodijagnostičkih sredstava prolaze kroz postupak provjere diplome.

Psihodijagnostička sredstva nisu u slobodnoj prodaji i nije ih moguće nabaviti putem posrednika, već se prodaju direktno stručnjaku koji ih koristi u svom radu.

REGISTRACIJA


Kako biste mogli naručivati psihodijagnostička sredstva, prije prve narudžbe potrebno je proći kroz proces registracije.

Registracija uključuje sljedeće korake:

 1. Preuzmite obrazac Registracija za Ugovor, popunite ga i ispunjenog pošaljite na e-mail adresu nslap@nakladaslap.com

 2. Na temelju popunjenog obrasca napravit ćemo Ugovor o korištenju psihodijagnostičkih sredstava (dva primjerka) i poslati Vam ga poštom na adresu koju ste naveli.

 3. Ugovor potpisujete Vi i nadležna osoba u instituciji ili organizaciji. Jedan primjerak Ugovora ostaje Vama, a drugi nam pošaljite na adresu:

  NAKLADA SLAP d.o.o.
  Dr. Franje Tuđmana 33
  10450 Jastrebarsko

NARUDŽBA


Nakon potpisivanja Ugovora psihodijagnostička sredstva iz naše ponude dostupna su Vam za naručivanje.

VAŽNO! Prilikom prve narudžbe nekog od psihodijagnostičkih sredstava iz naše ponude OBAVEZNA je kupnja jednog od ponuđenih KOMPLETA kako biste imali sve pripadajuće komponente potrebne za njegovo korištenje.

U narednim narudžbama istog psihodijagnostičkog sredstva moguće je kupovati one komponente koje su Vam potrebne.

*Za neka od psihodijagnostičkih sredstava iz naše ponude potrebno je, s obzirom na struku osobe koja naručuje, proći dodatnu edukaciju. Njih možete naručiti, ali Vam ona neće biti isporučena dok ne završite potrebnu edukaciju.