Komunikacijske razvojne ljestvice - KORALJE | Naklada Slap

Komunikacijske razvojne ljestvice - KORALJE

Melita Kovačević, Zrinka Jelaska, Jelena Kuvač Kraljević, Maja CepanecŠto mjeri: jezični razvoj od prvih gesta do razvoja gramatike
Dob: dojenčad (od 8. do 16. mj.) i hodančad (od 16. do 30. mj.)
Primjena: individualna
Trajanje: 30-40 minuta
Ocjenjivanje: ručno (upute u Priručniku)
Norme: 627 dojenčadi i hodančadi iz cijele Hrvatske
Kategorizacija:
0   A   B   C


KORALJE Komplet
Šifra Naziv Cijena (€)
106-50 50 kom. Ljestvice za dojenčad, 50 kom. Ljestvice za hodančad i Priručnik 200,74
KORALJE Komponente
Šifra Naziv Cijena (€)
106-01 KORALJE Ljestvica za dojenčad 50 kom. 82,95
106-02 KORALJE Ljestvica za hodančad 50 kom. 82,95
106-90 KORALJE Priručnik 34,84
KORALJE Edukacija
Šifra Naziv Cijena (€)
10890 Komunikacijske razvojne ljestvice - edukacija 193,75


Napomena: Test je namijenjen logopedima i psiholozima.

Test sadrži nove i prerađene zadatke, te je značajno izmijenjen u odnosu na prijašnju verziju. U prodaji je od 1. ožujka 2012.


Koraljama se prikupljaju podatci o jezičnome razvoju djeteta počevši od prvih gesta, preko širenja ranog rječnika do razvoja gramatike. Obilježja komunikacije i jezika mijenjaju se u prvim godinama djetetova života nevjerojatnom brzinom, pa je bilo nužno napraviti dvije ljestvice. Prva, Riječi i geste, služi za procjenu jezika dojenčeta (od 8. do 16. mjeseca). Druga, Riječi i rečenice, služi za procjenu jezika hodančeta (od 16. do 30. mjeseca). Prva ljestvica traži podatke i o djetetovu pasivnom rječniku, tj. Riječima koje dijete razumije i o djetetovu aktivnome rječniku, tj. Riječima koje govori. Nadalje, procjenjuje se i djetetova uporaba gesta budući da su one vrlo važne u dojenčetovoj ranoj komunikaciji s okolinom i tvore temelje jezičnog razvoja. Drugom se ljestvicom procjenjuje samo aktivno rječničko znanje i uporaba sintakse i morfologije.

Osim za djecu od 8. do 30. mjeseca, Koralje se mogu upotrijebiti za procjenu jezika i nakon 30. mjeseca, ali kod djece koja kasne u jezičnome razvoju. Ljestvice popunjavaju roditelji ili osoba koja dobro poznaje dijete i može procijeniti djetetov jezični razvoj. Bodovanje je objektivno. Norme su prikazane slikovno i tablično. Slikovni prikazi sažimlju razvojne trendove za svako važnije obilježje komunikacijskoga razvoja. Centilni rezultati dani u tabličnom obliku omogućavaju procjenu svakog djeteta pojedinačno, u odnosu na njegove vršnjake, na svakom glavnom odjeljku u dojenačkoj i hodanačkoj ljestvici.

Ljestvice su standardizirane na uzorku od 627-ero dojenčadi i hodančadi iz cijele Hrvatske. Testovni materijal uključuje prvu ljestvicu Riječi i geste, drugu ljestvicu Riječi i rečenice te Priručnik s normama.

Upute za prvu narudžbu psihodijagnostičkih sredstava


Psihodijagnostička sredstva dostupna u našoj ponudi namijenjena su kvalificiranim stručnjacima. U skladu s pravilnicima Hrvatske psihološke komore i psiholoških društava, a u svrhu profesionalne primjene instrumenata, prodaja je ograničena na diplomirane psihologe, psihijatre, logopede, defektologe i srodne struke, a za neke od njih potrebno je proći dodatnu edukaciju kako bi se mogli naručivati i koristiti u radu.

Nakon završene edukacije za pojedino psihodijagnostičko sredstvo, polaznici izvan Republike Hrvatske, prilikom prve narudžbe psihodijagnostičkih sredstava prolaze kroz postupak provjere diplome.

Psihodijagnostička sredstva nisu u slobodnoj prodaji i nije ih moguće nabaviti putem posrednika, već se prodaju direktno stručnjaku koji ih koristi u svom radu.

REGISTRACIJA


Kako biste mogli naručivati psihodijagnostička sredstva, prije prve narudžbe potrebno je proći kroz proces registracije.

Registracija uključuje sljedeće korake:

  1. Preuzmite obrazac Registracija za Ugovor, popunite ga i ispunjenog pošaljite na e-mail adresu nslap@nakladaslap.com

  2. Na temelju popunjenog obrasca napravit ćemo Ugovor o korištenju psihodijagnostičkih sredstava (dva primjerka) i poslati Vam ga poštom na adresu koju ste naveli.

  3. Ugovor potpisujete Vi i nadležna osoba u instituciji ili organizaciji. Jedan primjerak Ugovora ostaje Vama, a drugi nam pošaljite na adresu:

    NAKLADA SLAP d.o.o.
    Dr. Franje Tuđmana 33
    10450 Jastrebarsko

NARUDŽBA


Nakon potpisivanja Ugovora psihodijagnostička sredstva iz naše ponude dostupna su Vam za naručivanje.

VAŽNO! Prilikom prve narudžbe nekog od psihodijagnostičkih sredstava iz naše ponude OBAVEZNA je kupnja jednog od ponuđenih KOMPLETA kako biste imali sve pripadajuće komponente potrebne za njegovo korištenje.

U narednim narudžbama istog psihodijagnostičkog sredstva moguće je kupovati one komponente koje su Vam potrebne.

*Za neka od psihodijagnostičkih sredstava iz naše ponude potrebno je, s obzirom na struku osobe koja naručuje, proći dodatnu edukaciju. Njih možete naručiti, ali Vam ona neće biti isporučena dok ne završite potrebnu edukaciju.