Cattellovi kulturalno nepristrani testovi inteligencije - CTI

Raymond Bernard Cattell, A. Karen S. Cattell

Napomena: U prodaji je novi oblik CTI3 ljestvice, u kojem nema sadržajnih izmjena, nego je likovno-grafički dotjeran. Cattelovi testovi inteligencije (CTI) su neverbalni testovi koji mjere...

Crichton ljestvica rječnika - CVS

John C. Raven, John Raven, J. H. Court

Crichton ljestvica rječnika (CVS) namijenjena je procjeni usvojenih informacija i najčešće se koristi u kombinaciji s Progresivnim matricama u boji (CPM). Za primjenu CPM-a i CVS-a...

Kognitivni neverbalni test - KNT

Đurđa Sučević, Aleksandar Momirović, Goran Fruk, Borko Auguštin

Kognitivni neverbalni test (KNT) namijenjen je mjerenju inteligencije kod ispitanika starijih od 11 godina. Dakle, radi se o neverbalnom g- faktorskom testu inteligencije za ispitivanje...

Mill Hill ljestvica rječnika - MHV

John C. Raven, J. H. Court, John Raven

MHV ljestvice rječnika pogodne su za korištenje sa Standardnim progresivnim matricama (SPM) ili Progresivnim matricama za napredne (APM). Oblici MHV Ljestvice rječnika: 1. Test...

Naglierijev test neverbalne sposobnosti - NNAT

Jack A. Naglieri

Ur. hrv. izdanja: Krunoslav Matešić, ml.

Naglierijev test neverbalne sposobnosti (NNAT) je neverbalna mjera sposobnosti za školovanje, neovisna o kulturi. Temelji se na likovnim matricama koje su razvijene s ciljem ispitivanja...

Progresivne matrice u boji - CPM

John C. Raven

NAPOMENA: S obzirom na to da su cijene dijelova kompleta koji se uvoze u originalnom obliku podložne promjenama od strane izdavača originala - Pearson, cijene tih dijelova kompleta dostupne...

Progresivne matrice za napredne - APM

John C. Raven

NAPOMENA: S obzirom na to da su cijene dijelova kompleta koji se uvoze u originalnom obliku podložne promjenama od strane izdavača originala - Pearson, cijene tih dijelova kompleta dostupne...

Revidirani Beta test - BETA II

Carl E. Kellogg, N. W. Morton, Robert M. Lindner, Milton Gurvitz

Revidirani Beta test je neverbalni test koji ispituje spacijalnu orijentaciju, perceptivnu brzinu i točnost, prvenstveno kod razmjerno neobrazovanih osoba, osoba koje ne znaju jezik...

Standardne progresivne matrice - SPM

John C. Raven

NAPOMENA: S obzirom na to da su cijene dijelova kompleta koji se uvoze u originalnom obliku podložne promjenama od strane izdavača originala - Pearson, cijene tih dijelova kompleta dostupne...

Test D-2000

Pariz Centar za primijenjenu psihologiju

Test D-2000 je neverbalni test za ispitivanje opće inteligencije, nastao na temelju Testa D-48 i Testa D-70, s ciljem stvaranja revidirane verzije testa tog tipa. Postoji visoka...

Test D-48

P. Pichot

prema: E. Anstey

Test D-48 se sastoji od 44 zadatka u obliku crteža domina poslaganih po određenom načelu, a zadatak ispitanika je popuniti posljednju, praznu dominu. Postoji visok...

Test D-70

F. Kourovsky, P. Rennes

Test D-70 je nastao na temelju Testa D-48 s ciljem stvaranja njegove paralelne forme. Međutim, iako postoji visok stupanj ekvivalentnosti između Testa D-48 i Testa D-70, ne radi se o...

Test nizova – TN

Vid Pogačnik

Iako prvenstveno mjeri fluidnu inteligenciju, u manjoj mjeri sadrži i perceptivnu i spacijalnu komponentu, a njegov sadržaj je relativno neovisan o kulturnim utjecajima. Prvenstveno se...

Testovi općih sposobnosti – TOS

Pauline Smith, Chris Whetton

Testovi općih sposobnosti (TOS) ispituju razinu općih intelektualnih sposobnosti, uglavnom neovisno o ranijem školskom uspjehu. Sadržaj testova prilagođen je različitim skupinama ljudi...

Wechslerov test inteligencije za djecu - četvrto izdanje - WISC-IV-HR

D. Wechsler

Ur. hrv. izdanja: Krunoslav Matešić

WISC-IV je jedan od najpoznatijih i najčešće upotrebljavanih testova inteligencije za djecu koji pruža informacije o općoj intelektualnoj sposobnosti djeteta, te o nizu njegovih...


Košarica 
- 
Korisnički račun 
mailing lista
Redovito primajte naše obavijesti

Saznajte više