Bohumski inventar za opis ličnosti u radnom okruženju - BIP

R. Hossiep, M. Paschen

Ur. hrv. izdanja: Željko Jerneić
SAŽETAK

Što mjeri: dimenzije ličnosti relevantne za profesionalni uspjeh
Dob: od 18 godina nadalje
Primjena: - individualna ili grupna
- papir-olovka ili elektronička
- internetsko testiranje
Trajanje: 35 - 45 minuta
Ocjenjivanje: CD za ocjenjivanje ili ručno (šablone i obrazac za sumarni prikaz)
Norme: 330 ispitanika u dobi od 21 do 64 godine (oblik za samoprocjenu)
Kategorizacija:
0   A   B   C

GODINA KONSTRUKCIJE: 1998.
GODINA PRVOG HRVATSKOG IZDANJA: 2012.

Bohumski inventar za opis ličnosti u radnom okruženju (BIP) namijenjen je profesionalnom usmjeravanju i selekciji kandidata za posao. Cilj BIP inventara je standardizirano zahvaćanje slike koju o sebi ima testirana osoba, s obzirom na relevantne opise dimenzija ličnosti iz njezina profesionalnog života.

BIP je usmjeren na 4 područja koja su se, uz stručne kvalifikacije, pokazala važnima u profesionalnom životu. Unutar svakog od tih područja nalazi se nekoliko ljestvica:

1. Strukovna usmjerenost
Motivacija za postignuće
Motivacija za utjecanje na procese i strukture
Motivacija za rukovođenje

2. Radno ponašanje
Savjesnost
Fleksibilnost
Usmjerenost na djelovanje

3. Socijalne kompetencije
Osjetljivost
Sposobnost uspostavljanja kontakata
Druželjubivost
Usmjerenost na tim
Prodornost

4. Psihička konstitucija
Emocionalna stabilnost
Izdržljivost pod opterećenjem
Samosvijest

Inventar se sastoji od 210 čestica, za koje ispitanik treba procijeniti koliko se odnose na njega, na ljestvici od 1 do 6.
Uz oblik BIP inventara za samoprocjenu postoji i kraći oblik, od 42 čestice namijenjen procjeni od strane drugih. Tako samoprocjena dobivena od ispitane osobe može biti nadopunjena pomoću priloženog obrasca za procjenu od strane drugih osoba.

Hrvatska standardizacija BIP inventara provedena je na 330 ispitanika u dobi od 21 do 64 godine.

Napomena: Svi polaznici edukacije mogu se prije održavanja edukacije registrirati na našem portalu za iTestiranje, nakon čega će im biti odobren jedan besplatni kredit za popunjavanje BIP-a, kako bi ga mogli sami ispuniti i isprintati svoje rezultate. Profil s rezultatima polaznici mogu donijeti sa sobom na edukaciju kako bi ga mogli analizirati i prokomentirati.

JEDINICE ZA NARUDŽBU

BIP Komplet za ručno bodovanje
Šifra Naziv Cijena (kn)
BIP Inventar M-samoprocjena 25 kom., BIP Inventar Ž-samoprocjena 25 kom., BIP Obrazac za sumarni prikaz 50 kom, BIP Obrazaca za izradu profila 9 i 10 stupnjeva 50 kom, BIP Inventar za procjenu 50 kom, BIP Obrazac za izradu profila-procjena 50 kom, BIP Knjižica-Uputa za sudionike 10 kom., BIP Knjižica-Slika o sebi, slika koju imaju drugi ljudi i ličnost 10 kom., BIP Šablone, BIP Priručnik4.937,50Dodaj u košaricu

BIP Samoprocjena - Komplet za elektroničko bodovanje
Šifra Naziv Cijena (kn)
BIP Inventar M-samoprocjena 25 kom., BIP Inventar Ž-samoprocjena 25 kom., BIP Knjižica-Uputa za sudionike 10 kom., BIP Knjižica-Slika o sebi, slika koju imaju drugi ljudi i ličnost 10 kom., BIP Priručnik, BIP ePONS bodovanje 50 kredita3.750,00Dodaj u košaricu

BIP Samoprocjena - Komplet za elektroničku primjenu i bodovanje
Šifra Naziv Cijena (kn)
BIP Knjižica-Uputa za sudionike 10 kom., BIP Knjižica-Slika o sebi, slika koju imaju drugi ljudi i ličnost 10 kom., BIP Priručnik, BIP ePONS primjena i bodovanje 25 kredita2.500,00Dodaj u košaricu

BIP Komponente:
Šifra Naziv Cijena (kn)
267-01BIP Inventar M-samoprocjena 25 kom.625,00Dodaj u košaricu

267-02BIP Inventar Ž-samoprocjena 25 kom.625,00Dodaj u košaricu

267-03BIP Inventar za procjenu 50 kom625,00Dodaj u košaricu

267-04BIP Obrazaca za izradu profila 9 i 10 stupnjeva 50 kom312,50Dodaj u košaricu

267-05BIP Obrazac za izradu profila-procjena 50 kom312,50Dodaj u košaricu

267-06BIP Obrazac za sumarni prikaz 50 kom625,00Dodaj u košaricu

267-20BIP Šablone250,00Dodaj u košaricu

267-30BIP Knjižica-Uputa za sudionike 10 kom.437,50Dodaj u košaricu

267-31BIP Knjižica-Slika o sebi, slika koju imaju drugi ljudi i ličnost 10 kom.437,50Dodaj u košaricu

267-90BIP Priručnik687,50Dodaj u košaricu


BIP Dodatno:
Šifra Naziv Cijena (kn)
267-60BIP ePONS bodovanje 50 kredita937,50Dodaj u košaricu

267-61BIP ePONS primjena i bodovanje 25 kredita937,50Dodaj u košaricu

267-70BIP Internetsko testiranje 25 kredita1.250,00Dodaj u košaricu


BIP Edukacija
Šifra Naziv Cijena (kn)
10960Primjena Višefaktorskog upitnika rukovođenja (MLQ) i Bohumskog inventara ličnosti (BIP)1.000,00Dodaj u košaricu

NAPOMENA: U cijenu je uračunat PDV.
Stopa PDV-a na psihodijagnostička sredstva iznosi 25%, osim kod priručnika koji imaju opseg veći od 49 str., na koje je stopa PDV-a 5%.

Košarica 
- 
Korisnički račun 
mailing lista
Redovito primajte naše obavijesti

Saznajte više