Wechslerov test inteligencije za djecu - četvrto izdanje - WISC-IV-HR

D. Wechsler

Ur. hrv. izdanja: Krunoslav Matešić
SAŽETAK

Što mjeri: opću inteligenciju i specifične kognitivne sposobnosti
Dob: od 6 godina i 0 mjeseci do 16 godina i 11 mjeseci
Primjena: individualna
Trajanje: 65 - 80 minuta za 10 temeljnih subtestova
110 - 140 minuta za svih 15 subtestova
Ocjenjivanje: CD za ocjenjivanje ili ručno (šablone, upute u Priručniku)
Norme: 1200 djece u dobi od 6 godina i 0 mjeseci do 16 godina i 11 mjeseci
Kategorizacija:
0   A   B   C

GODINA KONSTRUKCIJE: 2003.
GODINA PRVOG HRVATSKOG IZDANJA: 2009.

WISC-IV je jedan od najpoznatijih i najčešće upotrebljavanih testova inteligencije za djecu koji pruža informacije o općoj intelektualnoj sposobnosti djeteta, te o nizu njegovih specifičnih kognitivnih sposobnosti.

Ovo izdanje odražava suvremena dostignuća u teoriji i praksi u mjerenju kognitivnih sposobnosti djece. WISC-IV je nezamjenjiv instrument u dijagnostici djece i adolescenata, a posebno nadarene djece i djece s poteškoćama.
Primjenom WISC-a-IV moguće je identificirati djecu s umjerenim ili težim poteškoćama u učenju i čitanju, hiperaktivnu djecu, djecu s poremećajima pažnje, emocionalnim poremećajima, poremećajima u ponašanju, oštećenjima sluha, te s problemima u produkciji i razumijevanju govora.
Koristi se u okviru identifikacije i procjene mentalne retardacije, kao sastavni dio baterija za neuropsihološku procjenu djece i adolescenata, te za identifikaciju nadarene djece, već od dobi od 6 godina.
WISC-IV sadrži 10 temeljnih i 5 dopunskih subtestova.

1. Slaganje kocaka (SK)
Dijete pomoću crveno-bijelih kocaka nastoji reproducirati predložak koji gleda u svesku s podražajima. Subtest se sastoji od 14 zadataka, vrijeme rješavanja je ograničeno, a u posljednjih je 6 zadataka moguće dobivanje dodatnih bodova za brzo rješavanje.

2. Sličnosti (SL)
Djetetu se prezentiraju dvije riječi koje označavaju uobičajene stvari ili pojmove, a ono treba objasniti po čemu su navedene stvari slične. Subtest se sastoji od 23 zadatka.

3. Raspon pamćenja brojeva (RPB)
Ispituje se djetetovo pamćenje brojeva istim i obrnutim redoslijedom. Svaki način ponavljanja sadrži 8 zadataka, pri čemu svaki zadatak ima 2 pokušaja, tj. dva različita niza s jednakim brojem znamenaka. Uz ukupan rezultat u subtestu, dobiva se podatak o broju bodova i najdužem upamćenom nizu istim i obrnutim redoslijedom.

4. Slikovno poimanje (SP)
Djetetu se prezentiraju dva ili tri reda sličica, a njegov zadatak je odabrati iz svakog reda jednu sličicu kako bi se sastavila skupina s nekom zajedničkom karakteristikom. Subtest sadrži 28 zadataka.

5. Šifriranje (ŠIF)
Dijete uparuje simbole s jednostavnim geometrijskim likovima ili brojevima. Vrijeme rada je ograničeno na 120 sekundi. Postoje dva oblika ovog subtesta – Šifriranje A za djecu od 6 do 7 godina (59 zadataka) i Šifriranje B za stariju djecu (119 zadataka).

6. Rječnik (RJ)
Sastoji se od 4 slikovna i 32 verbalna zadatka. U slikovnim zadacima dijete imenuje crteže koji se nalaze u svesku s podražajima, dok u verbalnim zadacima definira riječi koje ispitivač glasno čita. Subtest sadrži ukupno 36 zadataka.

7. Pamćenje nizova slova i brojeva (PNSB)
Djetetu se čita niz brojeva i slova, a ono treba po sjećanju navesti brojeve od najmanjeg do najvećeg i slova po abecedi. Subtest se sastoji od 10 zadataka, pri čemu svaki zadatak sadrži 3 pokušaja, tj. tri različita niza s jednakim brojem brojeva i slova u nizu.

8. Neverbalno rasuđivanje (NR)
Dijete gleda nepotpunu matricu i između pet predloženih mogućnosti odabire dio koji nedostaje. Subtest se sastoji od 35 zadataka.

9. Shvaćanje (SH)
Dijete odgovara na pitanja na temelju svog razumijevanja općih načela i socijalnih situacija. Subtest se sastoji od 21 zadatka.

10. Prepoznavanje simbola (PS)
Dijete pretražuje skupinu simbola i odgovara na pitanje da li se među njima nalazi ciljni simbol. Vrijeme rada je ograničeno na 120 sekundi. Postoje dva oblika ovog subtesta, ovisno o dobi za koju su namijenjeni. Prepoznavanje simbola A sadrži 45, a Prepoznavanje simbola B 60 zadataka.

11. Dopunjavanje slika (DS)
Dijete gleda slike na kojima mora pokazati ili imenovati važan dio koji nedostaje. Vrijeme rada je ograničeno na 20 sekundi za svaku sliku. Subtest se sastoji od ukupno 38 zadataka.

12. Križanje (KR)
Djetetov zadatak je u skupini sličica prekrižiti sve one koje prikazuju životinje. Postoje dva zadatka – u prvom su sličice raspoređene po slučaju, a u drugom su strukturirano složene. Vrijeme rada je za svaki zadataka ograničeno na 45 sekundi, a svaki zadatak sadrži 64 ciljne sličice.

13. Obaviještenost (OB)
Dijete odgovara na pitanja koja se odnose na širok raspon općih znanja. Subtest se sastoji od 33 zadatka.

14. Računanje (RA)
Dijete rješava niz usmeno zadanih aritmetičkih problema. Vrijeme rada je ograničeno na 30 sekundi za svaki zadatak, a subtest ukupno sadrži 34 zadatka.

15. Verbalno rasuđivanje (VR)
Dijete na temelju opisa i niza naznaka identificira uobičajeni pojam. Subtest se sastoji od 24 zadatka.

Kako bi se skratilo vrijeme testiranja i izbjeglo nepotrebno umaranje ili dosada djeteta, u subtestove su ugrađena polazišta primjerena dobi, pravila za primjenu unatrag i pravila za prekid testiranja, koja se nalaze u Priručniku i u obrascu za odgovore.

Zamjenski subtestovi mogu biti od velike koristi pri ponovnom testiranju djeteta ili u slučaju kad, zbog bilo kojeg razloga, ne može biti primijenjen neki od temeljnih subtestova ili on nije bio adekvatno proveden.

Od navedenih 15 subtestova WISC-a-IV, njih 10 je zadržano iz WISC-a-III, a pet subtestova je novo (Slikovno poimanje, Pamćenje nizova slova i brojeva, Neverbalno rasuđivanje, Križanje i Verbalno rasuđivanje).

Rezultati na subtestovima kombiniraju se u četiri indeksa: indeks verbalnog shvaćanja (IVS), indeks perceptivnog rasuđivanja (IPR), indeks radnog pamćenja (IRP) i indeks brzine obrade informacija (IBOI), a dobiva se i informacija o općoj intelektualnoj sposobnosti djeteta (ukupni IQ). Moguće je dobiti i veliki broj dodatnih informacija o prednostima i slabostima kognitivnog funkcioniranja djeteta, te sedam procesnih rezultata koji pružaju detaljnije informacije o kognitivnim sposobnostima djeteta.

Ocjenjivanje rezultata djeteta ubrzano je korištenjem programa za ocjenjivanje WISC-a-IV. Bruto rezultati subtestova (dobiveni klasičnom papir-olovka primjenom) unose se u program te se generira izvještaj s profilima i svim dodatnim informacijama, čime se osigurava velika ušteda vremena i točnost izračuna. Program je jednostavan za upotrebu i radi na sustavu kredita (jedan kredit dovoljan je za ocjenjivanje rezultata jednog djeteta).

Program za aktivaciju kredita može se nabaviti u dvije forme:
a) ili po 25 kredita u paketu
b) ili jednokratnom uplatom za neograničeni broj kredita.

Ad a) Krediti se nadoplaćuju u paketima po 25, što je sukladno veličini pakiranja obrazaca za odgovore. Kupnja i aktivacija kredita za ocjenjivanje WISC-a-IV izravno je vezana uz kupnju obrazaca za odgovore, te se može aktivirati količina kredita sukladna broju kupljenih obrazaca za odgovore.

Ad b) Kada se nabavlja Program za ocjenjivanje WISC-a-IV s neograničenim brojem kredita, omogućuje se jednokratna uplata za program i neograničen broj ocjenjivanja. I u ovom obliku programa krediti se aktiviraju s obzirom na kupljeni broj obrazaca za odgovore, tj. korisnik nakon svake kupnje obrazaca za odgovore može aktivirati količinu kredita sukladnu tom broju, bez dodatne nadoplate i u neograničenom vremenu, odnosno do objavljivanja nove forme testa.

Hrvatska standardizacija WISC-a-IV provedena je na stratificiranom uzorku od 1200 djece u dobi od 6 godina i 0 mjeseci do 16 godina i 11 mjeseci. U standardizaciji je sudjelovalo 59 osnovnih i 56 srednjih škola, te 21 predškolska ustanova iz različitih dijelova Hrvatske.

JEDINICE ZA NARUDŽBU

ŠifraNazivKom.Cijena (kn)
521-01WISC-IV komplet – torba (Svezak s podražajima, 25 kom. WISC-IV obrazaca za odgovore, 25 kom. WISC-IV knjižica za odgovaranje 1, 25 kom. knjižica za odgovaranje 2, Ključ za bodovanje Šifriranja, Ključ za bodovanje Prepoznavanja simbola, Ključ za bodovanje Križanja, kocke za slaganje - 9 crveno- bijelih kocaka, olovka broj 2 bez gumice za brisanje, crvena olovka bez gumice za brisanje, Wechsler: WISC-IV Priručnik za primjenu i bodovanje i program s 5 besplatnih kredita za ocjenjivanje)18.500,00Dodaj u košaricu
521-03WISC-IV Obrazac za odgovore25687,50Dodaj u košaricu
521-04WISC-IV Knjižica za odgovore 125375,00Dodaj u košaricu
521-05WISC-IV Knjižica za odgovore 225468,75Dodaj u košaricu
521-90D. Wechsler: WISC-IV Priručnik za primjenu i bodovanje. Ur. hrv. izd.: Krunoslav Matešić. Jastrebarsko: Naklada Slap, 2009, 266 str.(1)1945,00Dodaj u košaricu
521-60WISC-IV CD - Program za ocjenjivanje 25 kredita1468,75Dodaj u košaricu
521-61WISC-IV CD - Program za ocjenjivanje neograničen broj primjena11.250,00Dodaj u košaricuNAPOMENA: U cijenu je uračunat PDV.
Stopa PDV-a na psihodijagnostička sredstva iznosi 25%, osim kod priručnika koji imaju opseg veći od 49 str., na koje je stopa PDV-a 5%.

Košarica 
- 
Korisnički račun 
mailing lista
Redovito primajte naše obavijesti

Saznajte više