e-POTJEH

Jelena Kuvač Kraljević

U suradnji s: Gordana Hržica, Nevena Padovan, Lana Kologranić Belić, Marina Olujić, Ana Matić, Ivana Srebačić, Maja Peretić
SAŽETAK

Što mjeri: odstupanja u jezičnom razvoju u svrhu probira
Dob: 3:0 do 6:6
Primjena: individualna, uz pomoć elektroničke aplikacije
Trajanje: 10-12 min
Ocjenjivanje: elektroničko
Norme: 822 jednojezične djece
Kategorizacija: samo za logopede

GODINA KONSTRUKCIJE: 2017.
GODINA PRVOG HRVATSKOG IZDANJA: 2017.

Test je namijenjen samo logopedima.

e-POTJEH trijažni je instrument kojem je svrha prepoznavanje djece koja su rizična za nastanak odstupanja u jezičnom razvoju.

Test se sastoji od aplikacije za provedbu i administraciju, s uključenim slikovnim predlošcima za sve četiri dobne skupine, te papir-olovka obrazaca za odgovore za sve četiri dobne skupine.

Test se sastoji od četiri podtesta od kojih svaki obuhvaća jednu kronološku dob:

  1. dob 3:0-3:11 - sadrži 7 zadataka i ukupno 43 ispitne čestice
  2. dob 4:0-4:11 - sadrži 9 zadataka i ukupno 49 ispitnih čestica
  3. dob 5:0-5:11 - sadrži 10 zadataka i 51 ispitnu česticu
  4. dob 6:0-6:6 - sadrži 10 zadataka i 48 ispitnih čestica.

Sva četiri podtesta sastoje se od zadataka kojima se ispituju četiri jezične sastavnice: fonologija, leksikon/semantika, morfologija i sintaksa.

Uz ispitivanje jezičnih sposobnosti, test omogućuje istovremeno bilježenje podataka o govornim i komunikacijskim obilježjima.

e-POTJEH aplikacija omogućava provedbu testa, unos rezultata, pregled i praćenje postignuća, izradu baze postignuća djece ispitane testom, pristup toj bazi, te individualni i grupni prikaz podataka.

Test se može primjenjivati samo kod djece koja su izvorni govornici hrvatskog jezika.

Djeca koja su testiranjem prepoznata kao rizična mogu se ponovo procjenjivati sljedeće godine. Djecu koja su procijenjena kao uredna nije potrebno ponovo testirati.

Ovim testom nije moguće donositi odluke o prisutnosti jezičnih teškoća odnosno postavljati dijagnoze, već samo izdvojiti pojedince koje je potrebno uputiti u daljnje dijagnostičke postupke.

Standardiziran je na stratificiranom uzorku od 822 jednojezične djece urednog jezičnog razvoja iz svih dijelova Republike Hrvatske.

JEDINICE ZA NARUDŽBU

e-POTJEH Komplet
Šifra Naziv Cijena (kn)
e-POTJEH Listovi za odgovore 3:0-3:11 25 kom., e-POTJEH Listovi za odgovore 4:0-4:11 25 kom., e-POTJEH Listovi za odgovore 5:0-5:11 25 kom., e-POTJEH Listovi za odgovore 6:0-6:6 25 kom., e-POTJEH Primjena 100 kredita, e-POTJEH Priručnik2.775,00Dodaj u košaricu

e-POTJEH Komponente:
Šifra Naziv Cijena (kn)
108-01e-POTJEH Listovi za odgovore 3:0-3:11 25 kom.125,00Dodaj u košaricu

108-02e-POTJEH Listovi za odgovore 4:0-4:11 25 kom.125,00Dodaj u košaricu

108-03e-POTJEH Listovi za odgovore 5:0-5:11 25 kom.125,00Dodaj u košaricu

108-04e-POTJEH Listovi za odgovore 6:0-6:6 25 kom.125,00Dodaj u košaricu

108-60e-POTJEH Primjena 25 kredita500,00Dodaj u košaricu

108-90e-POTJEH Priručnik275,00Dodaj u košaricu

NAPOMENA: U cijenu je uračunat PDV.
Stopa PDV-a na psihodijagnostička sredstva iznosi 25%, osim kod priručnika koji imaju opseg veći od 49 str., na koje je stopa PDV-a 5%.

Košarica 
- 
Korisnički račun 
mailing lista
Redovito primajte naše obavijesti

Saznajte više