Inventar motivacije za postignuće - AMI

H. Schuler, G. C. Thornton III, A. Frintrup, M. Prochaska

Ur. hrv. izdanja: Željko Jerneić
SAŽETAK

Što mjeri: motivaciju za postignuće
Dob: od 18 godina nadalje
Primjena: individualna ili grupna; papir-olovka ili elektroničko testiranje
Trajanje: oko 25 minuta
oko 10 minuta za kratku verziju
Ocjenjivanje: ručno (samokopirni list za odgovore i profil) ili program za ocjenjivanje ili program za primjenu i ocjenjivanje (primjer izvještaja: AMI, AMI-K)
Norme: 266 zaposlenih osoba i 267 studenata
Kategorizacija:
0   A   B   C

GODINA KONSTRUKCIJE: 2004.
GODINA PRVOG HRVATSKOG IZDANJA: 2017.

Inventar motivacije za postignuće (AMI) temelji se na konceptu motivacije za postignuće kao osobine ličnosti. Primjenjuje se u odabiru i razvoju zaposlenika, profesionalnoj orijentaciji i profesionalnom savjetovanju, te u psihologiji sporta.
Mogu ga primjenjivati znanstvenici i stručnjaci za ljudske potencijale (psiholozi, ekonomisti, pravnici i druge struke u HR odjelima).

Inventar sadrži 170 čestica koje imaju format Likertove skale od 7 stupnjeva od (1) „Uopće se ne odnosi na mene“ do (7) „U potpunosti se odnosi na mene“, a koje se kombiniraju u 17 ljestvica:

1. Dodatni napor
2. Natjecateljski duh
3. Uvjerenost u uspjeh
4. Dominantnost
5. Želja za učenjem
6. Angažiranost
7. Neustrašivost
8. Fleksibilnost
9. „Flow“
10. Postavljanje ciljeva
11. Samostalnost
12. Internalnost
13. Ustrajnost
14. Preferiranje teških zadataka
15. Ponos zbog uspjeha
16. Samokontrola
17. Težnja za statusom


Mnoge od faceta koje čine AMI slične su tradicionalnim aspektima ličnosti. Dakle, tako zamišljena motivacija za postignuće uključuje facete koje su usko povezane s nekim od tradicionalnih koncepata ličnosti. Ispitivanje profila rezultata za svih 17 faceta AMI-a pruža uvid u jedinstveni motivacijski sklop pojedinca. Takvi su uvidi korisni za savjetovanje i pomoć pojedincu.
Interpretacija uključuje analizu opće razine profila, analizu tri glavna klastera motivacijskih faceta (samouvjerenost, ambiciju, samokontrolu), te analizu pojedinih faceta motivacije za postignuće koje kod pojedine osobe imaju naročito visoke ili niske vrijednosti.

Postoji i kratka verzija Inventara motivacije za postignuće – AMI-K, čija svrha nije diferencijalno mjerenje pojedine dimenzije motivacije za postignuće nego određivanje pouzdane vrijednosti ukupne motivacije za postignuće u kratkom vremenu. AMI-K sadrži 30 čestica koje najbolje reprezentiraju cjelokupan inventar. Primjena je jednaka kao kod duge verzije, a traje oko 10 minuta.

Hrvatska standardizacija AMI inventara provedena je na skupini zaposlenih osoba starijih od 18 godina i skupini studenata, iz različitih dijelova Hrvatske

JEDINICE ZA NARUDŽBU

AMI Komplet za ručno bodovanje
Šifra Naziv Cijena (kn)
AMI Svezak s česticama M 10 kom., AMI Svezak s česticama Ž 10 kom., AMI List za odgovore 50 kom., AMI Profil 50 kom., AMI-K Inventar M 25 kom., AMI-K Inventar Ž 25 kom., AMI-K Obrazac za ocjenjivanje 50 kom., AMI Priručnik3.129,00Dodaj u košaricu

AMI Komplet za elektroničko bodovanje
Šifra Naziv Cijena (kn)
AMI ePONS bodovanje 50 kredita, AMI Priručnik, AMI-K Obrazac za ocjenjivanje 50 kom., AMI-K Inventar Ž 25 kom., AMI-K Inventar M 25 kom., AMI List za odgovore 50 kom., AMI Svezak s česticama Ž 10 kom., AMI Svezak s česticama M 10 kom.3.754,00Dodaj u košaricu

AMI Komplet za elektroničku primjenu i bodovanje
Šifra Naziv Cijena (kn)
AMI ePONS primjena i bodovanje 25 kredita, AMI Priručnik1.441,50Dodaj u košaricu

AMI-K Komplet za elektroničku primjenu i bodovanje
Šifra Naziv Cijena (kn)
AMI Priručnik, AMI-K ePONS primjena i bodovanje 25 kredita1.441,50Dodaj u košaricu

AMI Komponente
Šifra Naziv Cijena (kn)
268-01AMI Svezak s česticama M 10 kom.375,00Dodaj u košaricu

268-02AMI Svezak s česticama Ž 10 kom.375,00Dodaj u košaricu

268-03AMI List za odgovore 50 kom.625,00Dodaj u košaricu

268-04AMI Profil 50 kom.312,50Dodaj u košaricu

268-05AMI-K Inventar M 25 kom.312,50Dodaj u košaricu

268-06AMI-K Inventar Ž 25 kom.312,50Dodaj u košaricu

268-07AMI-K Obrazac za ocjenjivanje 50 kom.312,50Dodaj u košaricu

268-90AMI Priručnik(1)504,00Dodaj u košaricu


AMI Dodatno
Šifra Naziv Cijena (kn)
268-60AMI ePONS bodovanje 50 kredita937,50Dodaj u košaricu

268-61AMI ePONS primjena i bodovanje 25 kredita937,50Dodaj u košaricu

268-62AMI-K ePONS primjena i bodovanje 25 kredita937,50Dodaj u košaricu

NAPOMENA: U cijenu je uračunat PDV.
Stopa PDV-a na psihodijagnostička sredstva iznosi 25%, osim kod priručnika koji imaju opseg veći od 49 str., na koje je stopa PDV-a 5%.

Košarica 
- 
Korisnički račun 
mailing lista
Redovito primajte naše obavijesti

Saznajte više