Rezultati pretraživanja
ADOS-2 – Opservacijski protokol za dijagnostiku autizma *NOVO*
ADOS-2 je opservacijski protokol koji predstavlja „zlatni standard“ u postupku...
> Edukacije >

ADOS-2 – Opservacijski protokol za dijagnostiku autizma *NOVO*
ADOS-2 je opservacijski protokol koji predstavlja „zlatni standard“ u postupku...
> Edukacije >

PPVT-III HR - Peabody slikovni test rječnika
PPVT-III je test širokog raspona koji služi kao mjera receptivnog (slušnog)...
> Edukacije >

RCFT: neurološki i neurorazvojni poremećaji
Na edukaciji će biti prikazana istraživanja s RCFT-om kod osoba s različitim...
> Edukacije >

Inventar za ispitivanje ličnosti (PAI) – napredna edukacija
Na edukaciji se detaljnije objašnjava interpretacija PAI inventara na nizu...
> Edukacije >

Komunikacijske razvojne ljestvice - Koralje
Komunikacijske razvojne ljestvice (Koralje) dvije su standardizirane ljestvice...
> Edukacije >

Minnesota multifazični inventar ličnosti (MMPI-2) – napredna edukacija
U naprednoj edukaciji za MMPI-2 naglasak se stavlja na pisanje...
> Edukacije >

Primjena 16 PF-a i CTI-a u postupku selekcije i upravljanja karijerom – napredna edukacija
U naprednoj edukaciji za primjenu 16 PF-a i CTI-a posebna je pažnja posvećena...
> Edukacije >

Primjena 16 PF-a i CTI-a u postupku selekcije i upravljanja karijerom – početna edukacija
Upitnik 16 faktora ličnosti (16PF) sveobuhvatna je mjera ličnosti koja se...
> Edukacije >

Test razumijevanja gramatike – TROG-2:HR
TROG-2:HR je receptivni jezični test kojim se procjenjuje razumijevanje...
> Edukacije >


Košarica 
- 
Korisnički račun 
mailing lista
Redovito primajte naše obavijesti

Saznajte više