Rezultati pretraživanja
ADOS-2 – Opservacijski protokol za dijagnostiku autizma *NOVO*
ADOS-2 je opservacijski protokol koji predstavlja „zlatni standard“ u postupku...
> Edukacije >

ADOS-2 – Opservacijski protokol za dijagnostiku autizma *NOVO*
ADOS-2 je opservacijski protokol koji predstavlja „zlatni standard“ u postupku...
> Edukacije >

PPVT-III HR - Peabody slikovni test rječnika
PPVT-III je test širokog raspona koji služi kao mjera receptivnog (slušnog)...
> Edukacije >

RCFT: neurološki i neurorazvojni poremećaji
Na edukaciji će biti prikazana istraživanja s RCFT-om kod osoba s različitim...
> Edukacije >

Motivacijski intervju u zdravstvu i socijalnoj skrbi *NOVO*
Što je motivacijski intervju, kako ga provoditi i koja je njegova korist?

Komunikacija je neophodan dio zdravstvene i socijalne skrbi te je prepoznato da...
> Edukacije >

Terapijske priče
Kako pričanjem priča rješavati dječje strahove i teškoće?

koristiti i u terapijske svrhe? Sljeđenjem pravila započinjanja priče,...
> Edukacije >

Bender vizualno-motorički geštalt test-II (Bender-geštalt II)
Bender vizualno-motorički geštalt test mjeri vizualno-motoričke vještine...
> Edukacije >

Inventar za ispitivanje ličnosti (PAI)
Inventar za ispitivanje ličnosti (PAI) je inventar ličnosti koji je u svijetu,...
> Edukacije >

Inventar za ispitivanje ličnosti (PAI) – napredna edukacija
Na edukaciji se detaljnije objašnjava interpretacija PAI inventara na nizu...
> Edukacije >

Minnesota multifazični inventar ličnosti (MMPI-2) – napredna edukacija
U naprednoj edukaciji za MMPI-2 naglasak se stavlja na pisanje...
> Edukacije >

Minnesota multifazični inventar ličnosti (MMPI-2) – početna edukacija
Minnesota multifazični inventar ličnosti - 2 (MMPI-2) je restandardizirani...
> Edukacije >

Minnesota multifazični inventar ličnosti-2 – Restrukturirana forma (MMPI-2-RF) *NOVO*
Minnesota multifazični inventar ličnosti-2 – Restrukturirana forma (MMPI-2-RF)...
> Edukacije >

Procjenjivanje predvještina čitanja i pisanja kod školskih obveznika – PredČiP
Test za procjenjivanje predvještina čitanja i pisanja (predČiP test) oblikovan...
> Edukacije >

Procjenjivanje predvještina čitanja i pisanja kod školskih obveznika – PredČiP
Test za procjenjivanje predvještina čitanja i pisanja (predČiP test) oblikovan...
> Edukacije >

Wechslerov test inteligencije za djecu - četvrto izdanje - WISC-IV-HR, 3. dan
Treći dan edukacije, nakon što su polaznici imali prilike testirati nekoliko...
> Edukacije >


Košarica 
- 
Korisnički račun 
mailing lista
Redovito primajte naše obavijesti

Saznajte više