Osnovne informacije | Naklada Slap

Osnovne informacije


Naklada Slap organizira obvezne edukacije za primjenu testova C kategorije, te niz edukacija korisnih za uspješniju primjenu i interpretaciju psihologijskih mjernih instrumenata.

Također organiziramo niz edukacija za organizacijske psihologe i HR stručnjake.

Pogledajte popis svih naših edukacija i izjavu o verificiranom programu.

U cijenu svih edukacija uključeni su radni materijali i osvježenja u pauzama, a kod cjelodnevnih edukacija organiziran je i ručak.

Za vrijeme održavanja edukacija polaznici imaju 20% popusta na sva izdanja knjiga Naklade Slap.

Minimalan broj polaznika edukacija je 10, a maksimalan 24.
Naklada Slap zadržava pravo otkazivanja najavljenog termina edukacije u slučaju nedovoljnog broja prijavljenih polaznika. U tom slučaju polaznici mogu prisustvovati narednom terminu edukacije ili dobiti povrat uplaćenih sredstava.
Za edukacije koje su održane, polaznici koji ne otkažu svoj dolazak tri dana prije održavanja, gube pravo na povrat uplaćenih sredstava ili zamjenu za drugu edukaciju.