Popis edukacija | Naklada Slap

Popis edukacija


ADOS-2 – Opservacijski protokol za dijagnostiku autizma
Termin sljedećeg održavanja: 22.10.2024 - 25.10.2024 → Saznaj više
Inventar za ispitivanje ličnosti (PAI)
Termin sljedećeg održavanja: 07.10.2024 → Saznaj više
Test razumijevanja gramatike – TROG-2:HR
Termin sljedećeg održavanja: 25.09.2024 → Saznaj više
Wechslerov test inteligencije za djecu – WISC-IV-HR
Termin sljedećeg održavanja: 23.09.2024 - 24.09.2024 → Saznaj više
Wechslerov test inteligencije za odrasle – WAIS-IV-HR
Termin sljedećeg održavanja: 14.10.2024 - 15.10.2024 → Saznaj više
Wechslerov test pamćenja za odrasle – WMS-IV-HR
Termin sljedećeg održavanja: 02.12.2024 - 03.12.2024 → Saznaj više