Edukacija: Motivacijski intervju u selekciji i razvoju zaposlenika Kako potaknuti promjene u ponašanju zaposlenika? | Naklada Slap

Motivacijski intervju u selekciji i razvoju zaposlenika
Kako potaknuti promjene u ponašanju zaposlenika?

Predavač: dr. sc. Lovorka Brajković
Maja Vučić, prof.
Vrijeme održavanja: 9:00 - 17:00 sati
Mjesto: Miramarska cesta 105, Zagreb
Program: Program
Cijena: 193,75 €
Napomena: Na dan održavanja edukacije polaznici mogu kupiti knjigu William R. Miller i Stephen Rollnick Motivacijsko intervjuiranje - Pripremanje ljudi za promjenu uz 50% popusta.
→ Obavijestite me o sljedećem terminu održavanja
Komunikacija je neophodan dio zdravstvene i socijalne skrbi te je prepoznato da je dobra komunikacija ključna za uspostavljanje adekvatnog odnosa. Motivacijski intervju je poseban oblik savjetovanja koji je inicijalno razvijen 1983. godine, a devedesetih godina prošlog stoljeća svoje mjesto nalazi na svim mjestima gdje rade pomagačke struke.

U posljednje vrijeme, motivacijski intervju ima važno mjesto u radnim organizacijama kako bi se ojačale snage zaposlenika, povećala njihova osobna motivacija za promjenu (usvajanje učinkovitih načina funkcioniranja unutar radne organizacije).

Motivacijski intervju uzima u obzir činjenicu da se ljudi mijenjaju na različite načine i različitim tempom. Pojedine osobe su svjesne da je promjena nužna, ali se teško odlučuju na prvi korak, dok druge osobe aktivno pokušavaju promijeniti vlastito ponašanje, ali na neučinkovite načine. To su upravo situacije u kojima motivacijski intervju facilitira promjene i omogućava stvaranje pozitivnog radnog ozračja.

Motivacijski intervju je suradna tehnika i vještina koja motivira pojedinca na pozitivne promjene, omogućavajući prevladavanje otpora koji se javlja tijekom svake promjene (npr. prilagodba na novi organizacijski ustroj i nova organizacijska pravila) te osigurava stvaranje pozitivnog ozračja unutar radne organizacije i aktivnu uključenost svakog zaposlenika. Tehnike motivacijskog intervjuiranja pomažu zaposlenicima da promjene načine radnog funkcioniranja – od neučinkovitih oblika do onih oblika ponašanja koji će dovesti kako do osobne dobrobiti tako i do dobrobiti za radno okruženje, stavljajući naglasak na promjene stavova.

Cilj edukacije je upoznati polaznike s osnovama i idejom u podlozi provođenja motivacijskog intervjua u radnim organizacijama, bilo u kontekstu odabira novih zaposlenika ili u kontekstu procjene potencijala i mogućnosti postojećih zaposlenika u organizaciji.
Dodatne informacije
Edukacija je namijenjena HR stručnjacima (psiholozima, pravnicima, ekonomistima...) i svima koji žele ovom tehnikom poboljšati komunikaciju i potaknuti promjene unutar svoje organizacije.