Edukacija: Strukturirani inventar simuliranih simptoma – SIMS | Naklada Slap

Strukturirani inventar simuliranih simptoma – SIMS

Predavač: dr. sc. Dražen Kovačević
Vrijeme održavanja: 9:00 - 16:00 sati
Mjesto: Miramarska cesta 105, Zagreb
Program: Program
Cijena: 193,75 €
→ Obavijestite me o sljedećem terminu održavanja
Strukturirani inventar simuliranih simptoma (SIMS) je višedimenzionalni inventar za samoprocjenu, koji se koristi za otkrivanje simuliranja u različitim kliničkim i forenzičkim okruženjima.

Inventar omogućava procjenu vjerojatnosti da pojedinac glumi simptome psihijatrijskog ili kognitivnog poremećaja, te je snažno oruđe za dobivanje konvergentnih podataka u procjeni simuliranja i u određivanju potrebe za obuhvatnijom procjenom.

Na edukaciji će biti prikazan instrument i njegova primjena i bodovanje, a poseban naglasak stavljen je na interpretaciju rezultata i prikaz slučajeva. S obzirom na to da interpretacija zahtijeva pažljivu procjenu vjerojatnosti simuliranja simptoma i uključivanje drugih podataka u donošenje procjena, važno je da rezultate u SIMS-u tumače jedino stručnjaci za mentalno zdravlje s formalnom izobrazbom za procjenu slučajeva u kojima se sumnja na simuliranje.

Zbog složenosti i osjetljivosti teme, na edukaciji se naglašavaju primjeri slučajeva i „zamki“ u interpretaciji te se raspravlja o mogućim razlozima i podlogama pojedinih rezultata.
Dodatne informacije
Edukacija je namijenjena forenzičarima i kliničarima, te stručnjacima u području mentalnog zdravlja (psiholozi, psihijatri, socijalni radnici, socijalni pedagozi, liječnici i ostali stručnjaci) i obavezna je za primjenu ovog instrumenta.