Edukacija: ADOS-2 – Opservacijski protokol za dijagnostiku autizma | Naklada Slap

ADOS-2 – Opservacijski protokol za dijagnostiku autizma

Predavač: dr. sc. Maja Cepanec
dr. sc. Sanja Šimleša
Vrijeme održavanja: 9:00 - 16:00 sati
Mjesto: Miramarska cesta 105, Zagreb
Program: Program
Cijena: 1.759,04 €
Napomena: Zbog specifičnosti ove edukacije njena cijena je fiksna.
Polaznici koji otkažu svoje sudjelovanje na edukaciji 30 dana prije njena održavanja mogu ostvariti povrat cjelokupnog iznosa, a polaznici koji svoje sudjelovanje otkažu 15 dana prije održavanja mogu ostvariti povrat od 50% cjelokupnog iznosa.
→ Obavijestite me o sljedećem terminu održavanja
ADOS-2 je opservacijski protokol koji predstavlja „zlatni standard“ u postupku dijagnostike poremećaja iz spektra autizma i namijenjen je širokom dobnom rasponu sudionika (od 12 mjeseci do odrasle dobi). Omogućava standardiziranu procjenu komunikacijskih vještina, interakcije, igre i sveukupnog općeg ponašanja pojedinaca, te strukturirano kodiranje istih. Instrument sadrži 5 modula koji su u potpunosti prilagođeni na hrvatski jezik, listove za odgovore na hrvatskom jeziku i priručnik.

Cjelokupna edukacija traje 5 dana i omogućava polaznicima pregled svih 5 modula instrumenta, i iskustvo samostalne primjene pojedinih zadataka na sudionicima sa sumnjom na poremećaj iz spektra autizma. Po završetku četvrtog dana polaznici mogu samostalno primjenjivati ovaj instrument.

Prvi dan edukacije uključuje informacije o dijagnostici poremećaja iz spektra autizma i strukturi samog instrumenta, te o teorijskim postavkama na kojima se temelji nastanak ovog psihodijagnostičkog instrumenta. Ostatak prvog dana edukacije posvećen je analizi zadataka Modula za hodančad i Modula 1 ADOS-a-2, kako bi se polaznici što bolje pripremili za njihovu samostalnu primjenu sljedećeg dana.

Drugi dan edukacije počinje procjenom djeteta koju polaznici, uz superviziju, provode s djetetom rane dobi, provodeći zadatke Modula za hodančad i Modula 1, nakon čega samostalno kodiraju odgovore i reakcije djeteta i komentiraju svoja zapažanja s predavačima. Ostatak dana namijenjen je za pripremu za Modul 2, koji se primjenjuje trećeg dana . Također, treći dan edukacije uključuje pripremu za Module 3 i 4, koji se primjenjuju četvrti dan edukacije s adolescentom ili odraslom osobom. Ostatak četvrtog dana edukacije namijenjen je za pregled najčešćih „zamki i pogrešaka“ u primjeni i kodiranju te rješavanje ostalih nedoumica.

Termin petog dana naknadno se dogovara s polaznicima jer se odvija nakon što su polaznici imali priliku primijeniti ADOS-2 u nekoliko navrata i jednu primjenu snimiti, te svoju snimku poslati u Nakladu Slap. Na petom danu polaznicima će biti dane povratne informacije o primjeni testa ADOS-2, ali i pojedinačni savjeti i upute.

Specifičnost edukacije za ADOS-2 je da uključuje ispitivanje tri sudionika s kojima će polaznici moći uvježbavati primjenu i ispitivanje pojedinog modula testa, nakon čega slijedi detaljno razmatranje uočenih ponašanja i njihovo kodiranje. Ovako osmišljena edukacija zapravo je kombinacija kliničkih i znanstvenih radionica koje se nude u drugim zemljama (i variraju u svome opsegu), pa zato omogućuje polaznicima upoznavanje sa SVIM modulima hrvatske adaptacije ovog instrumenta i samostalnu primjenu na djeci/osobama s poremećajima iz autističnog spektra.
Dodatne informacije
Edukacija je namijenjena psiholozima, logopedima, pedijatrima, psihijatrima, doktorima obiteljske medicine i edukacijskim rehabilitatorima.

Petodnevna edukacija obavezna je za korištenje ovog psihodijagnostičkog instrumenta, a uz teorijska znanja omogućava i trening i stjecanje praktičnih znanja iz primjene ovog instrumenta.

Zbog složenosti i zahtjevnosti teme i ispitivanja edukacija se odvija u malim grupama (min 6, max 12 polaznika).