Edukacija: Izabrane tehnike iz dječje kliničke psihologije i psihoterapije s naglaskom na analizu crteža i tehnike iz terapije kreativnom umjetnošću (ONLINE) | Naklada Slap

Izabrane tehnike iz dječje kliničke psihologije i psihoterapije s naglaskom na analizu crteža i tehnike iz terapije kreativnom umjetnošću (ONLINE)

Predavač: mr. spec. Marta Benko, klinički psiholog
Vrijeme održavanja: 9:00 - 17:00 sati
Mjesto: ONLINE
Cijena: 193,75 €
→ Obavijestite me o sljedećem terminu održavanja
Igra i kreativno izražavanje svakodnevne su aktivnosti djece. Posebna znanja iz dječje kliničke psihologije i psihoterapije pomoći će vam da bolje razumijete što djeca komuniciraju putem igre i kreativne umjetnosti. Mogu biti signal da nešto nije u redu i da dijete treba uputiti na pregled kod (kliničkog) psihologa. Također, one se mogu koristiti za razumijevanje problema/teškoća i snaga djeteta (psihodijagnostika putem projektivnih tehnika), ali i za terapijsku pomoć u smislu rješavanja teškoća/problema, osnaživanja, poticanja sazrijevanja, izgradnju adekvatnih tehnika suočavanja sa stresom, izgradnju zdravog samopoštovanja i sl.

Igra i kreativne tehnike od posebne su važnosti kod najtežih situacija kao što su izazovi kroz koje prolazi kronično bolesno dijete te kod palijativne skrbi i procesa žalovanja djece. Mnoštvo je tehnika iz terapije kreativnom umjetnošću koje psiholozi i psihoterapeuti mogu koristiti u radu s djecom i na ovoj edukaciji se polaznicima mnoge od njih predstavljaju i pojašnjavaju. Naglasak edukacije je na praktičnoj primjeni. Polaznici će imati prilike naučiti osnovne informacije o različitim tehnikama, vidjeti primjere njihova korištenja i interpretacije te razgovarati o mogućnostima i koristima primjene predstavljenih tehnika.

Poseban naglasak stavljen je na način analiziranja i interpretacije dječjih crteža jer - mnogi dječji psiholozi složili bi se da na „crteže treba gledati kao na univerzalni jezik djetinjstva u kojem djeca svih rasa i kultura izražavaju svoje ideje o svijetu oko njih“ (Goodenough, 1931).

Dodatne informacije
Edukacija je namijenjena dječjim psiholozima (predškolskim i školskim), kliničkim psiholozima, psihijatrima i psihoterapeutima koji rade s djecom.