Edukacija: Minnesota multifazični inventar ličnosti-2 – Restrukturirana forma (MMPI-2-RF) | Naklada Slap

Minnesota multifazični inventar ličnosti-2 – Restrukturirana forma (MMPI-2-RF)

Predavač: dr. sc. Danijela Žakić Milas
Vrijeme održavanja: 9:00 - 17:00 sati
Mjesto: Miramarska cesta 105, Zagreb
Program: Program
Cijena: 193,75 €
→ Obavijestite me o sljedećem terminu održavanja
Minnesota multifazični inventar ličnosti-2 – Restrukturirana forma (MMPI-2-RF) je revidirana i skraćena verzija MMPI-a-2, koja odražava suvremene teorije i modele psihopatologije i ličnosti te pruža učinkovitu procjenu klinički važnih varijabli pri dijagnozi mentalnih poremećaja.

MMPI-2-RF pruža sveobuhvatnu kliničku procjenu, a može se primjenjivati u raznim okruženjima. Njegova je velika prednost kraće vrijeme primjene u usporedbi s MMPI-2 inventarom. Inventar sadrži 338 tvrdnji koje se kombiniraju u ukupno 51 empirijski provjerenu ljestvicu, kojom se prikupljaju podaci o kliničkim simptomima ispitanika, karakteristikama ličnosti, bihevioralnim sklonostima, interpersonalnom funkcioniranju i interesima te o "prijetnjama" valjanosti protokola.

Na edukaciji se objašnjavaju sve ljestvice inventara, njegova primjena, bodovanje i interpretacija, te se analiziraju rezultati i profili na praktičnim primjerima. Također se daje usporedba rezultata na MMPI-2 cjelokupnom inventaru i MMPI-RF-u.
Dodatne informacije
Edukacija je obvezna za psihologe koji nisu pohađali početnu edukaciju iz primjene MMPI-2 inventara.