Edukacija: Intervju za dijagnostiku poremećaja u djetinjstvu i adolescenciji | Naklada Slap

Intervju za dijagnostiku poremećaja u djetinjstvu i adolescenciji

Predavač: dr. sc. Anita Vulić-Prtorić
Vrijeme održavanja: 9:00 - 17:00 sati
Mjesto: Miramarska cesta 105, Zagreb
Program: Program
Cijena: 193,75 €
→ Obavijestite me o sljedećem terminu održavanja
Intervju je najvažnija sastavnica psihološke procjene i ključni oblik psihološke komunikacije s djecom i adolescentima. Istovremeno, to je vrlo zahtjevan i složen postupak koji zahtijeva specifične komunikacijske vještine. Potrebno je pažljivo odabirati i prilagođavati pitanja dobi djeteta, kombinirati intervju s drugim oblicima psihološke procjene, te integrirati podatke iz intervjua s informacijama dobivenim od roditelja.

U okviru edukacije polaznici će se upoznati s osnovnim oblicima kliničkih intervjua za djecu i adolescente, fazama intervjua, tehnikama za njihovo provođenje, razvojnim odrednicama, te nekim teškoćama koje se mogu pojaviti prilikom interpretacije podataka prikupljenih intervjuom.

Također, polaznici će se upoznati s osnovnim smjernicama za provođenje dijagnostičkog intervjua koje su opisane u priručniku IDP Intervju za dijagnostiku poremećaja u djetinjstvu i adolescenciji. IDP je polustrukturirani intervju napravljen za prikupljanje anamnestičkih podataka i procjenjivanje trenutačnih i prošlih epizoda psihopatologije u djece i adolescenata prema kriterijima DSM-5 klasifikacije. Sadrži pitanja o simptomima 16 psihičkih poremećaja s kojima se psiholozi najčešće susreću u radu s djecom i adolescentima.

Krajnji cilj edukacije je omogućiti polaznicima da unaprijede i olakšaju zahtjevan i složen proces stjecanja vještina vođenja dijagnostičkog intervjua s djecom i adolescentima.
Dodatne informacije
Edukacija je namijenjena psiholozima, pedagozima, socijalnim pedagozima i srodnim strukama.