Edukacija: ASEBA za predškolsku i školsku dob – edukacija za primjenu i interpretaciju *NOVO* | Naklada Slap

ASEBA za predškolsku i školsku dob – edukacija za primjenu i interpretaciju *NOVO*

Predavač: Ivana Garašić, spec. kliničke psihologije
Vrijeme održavanja: 9:00-17:00 sati
Mjesto: Miramarska cesta 105, Zagreb
Program: Program
Cijena: 193,75 €
→ Obavijestite me o sljedećem terminu održavanja
Achenbachov sustav empirijski utemeljene procjene namijenjen je brzom ispitivanju širokog raspona dječjih problema i jedan je od najčešće korištenih sustava procjene u svijetu.

ASEBA obrasci koriste se u različite svrhe i u različitim kontekstima:
• procjena problema u predškolskoj dobi
• procjena problema u školi
• klinička procjena u ustanovama za zaštitu mentalnog zdravlja
• procjena u sklopu centra za socijalnu skrb
• redovita primjena pri savjetovanju u svrhu praćenja napretka
• ispitivanja djelotvornosti tretmana
• istraživanja.

ASEBA procjena ima nekoliko oblika koji se razlikuju prema tome tko je davatelj podataka za određeno dijete.

ASEBA procjena za predškolsku dob ima sljedeće oblike:
• roditelj/skrbnik (CBCL 1½-5)
• njegovatelj/odgojitelj (C-TRF 1½-5)

ASEBA procjena za školsku dob ima sljedeće oblike:
• roditelj/skrbnik (CBCL 6-18)
• učitelj/nastavnik (TRF 6-18)
• samo dijete (YSR 11-18)

ASEBA sustav omogućuje brzu i jednostavnu usporedbu rezultata do 8 različitih davatelja podataka, što je osobito korisno za provođenje sveobuhvatne procjene djeteta jer svaki od davatelja podataka koji opaža dijete u različitim okruženjima može dati jedinstvene podatke.

Na edukaciji će biti objašnjeni svrha i način primjene pojedinih vrsta ASEBA obrazaca za predškolsku i školsku dob, opisani rezultati koji se dobivaju i njihova interpretacija te prikazano korištenje Naklada Slap ASEBA platforme, koja omogućuje bodovanje kod primjene papir-olovka ili e-primjenu i bodovanje obrazaca.

Dodatno će biti prikazan način usporedbe rezultata više davatelja podataka.

Kroz prikaze slučajeva demonstrirat će se uloga ASEBA sustava u sveobuhvatnoj procjeni djetetovog funkcioniranja, s posebnim naglaskom na prednosti i zamke prilikom korištenja sustava u procjeni.
Dodatne informacije
Edukacija je namijenjena korisnicima ASEBA sustava procjene (psiholozi, logopedi, socijalni pedagozi, edukacijski rehabilitatori, socijalni radnici, dječji psihijatri, pedijatri, neuropedijatri, liječnici specijalisti školske i adolescentne medicine).