Edukacija: Integracija rezultata testova u nalaz i mišljenje psihologa (ASEBA, BYI-II, SKAD-62, SDD, TSCYC i SUO) *NOVO* | Naklada Slap

Integracija rezultata testova u nalaz i mišljenje psihologa (ASEBA, BYI-II, SKAD-62, SDD, TSCYC i SUO) *NOVO*

Predavač: Ivana Garašić, spec. kliničke psihologije
Vrijeme održavanja: 9:00-17:00 sati
Mjesto: Miramarska cesta 105, Zagreb
Program: Program
Cijena: 193,75 €
→ Obavijestite me o sljedećem terminu održavanja
U različitim okruženjima rada s djecom pojavljuje se pitanje odakle krenuti. U psihologiji, odgovor leži u psihološkoj procjeni, koja nam daje strukturirani pregled aktualnog funkcioniranja djeteta, ovisno o kontekstu rada, razlogu dolaska i tipu procjene koju kao psiholozi provodimo.

Kad govorimo o procjeni emocionalnog funkcioniranja djece i adolescenata, nezaobilazna strategija je korištenje multimodalnog pristupa, odnosno informacija iz više različitih izvora, te integracija dobivenih rezultata u mišljenje psihologa.

Ova edukacija namijenjena je upoznavanju svrhe korištenja i načina integracije podataka dobivenih pomoću upitnika ASEBA, BYI-II, SKAD-62, SDD, TSCYC i SUO inventara kako bismo dobivene podatke mogli upotrebljavati na svrsishodan način u cilju zaštite prava i dobrobiti djeteta.

Ovi upitnici korisni su u sustavu odgoja i obrazovanja, kliničkim okruženjima, sustavu socijalne skrbi, u istraživanjima itd. Zadatak stručnjaka jest odabrati adekvatne inventare kako bi dobio što više korisnih podataka, a da pritom ne izgubi iz vida stvaranje odnosa s djetetom.

Na edukaciji će biti objašnjeni svrha i način primjene pojedinih inventara, korištenje inventara za prepoznavanje snaga i rizika djeteta, korištenje rezultata dobivenih od različitih davatelja podataka za dobivanje kompletne slike o emocionalnom funkcioniranju djeteta. Također, na edukaciji će se razmatrati kvantitativni i kvalitativni rezultati i integracija navedenih rezultata u nalaz i mišljenje psihologa u svrhu procjene, planiranja daljnjih tretmana i intervencija, praćenje napretka i druge svrhe.

Kroz prikaze slučajeva demonstrirat će se uloga pojedinih inventara u procjeni emocionalnog funkcioniranja djeteta, s posebnim naglaskom na kvalitetno kombiniranje inventara za dobivanje cjelovite slike. Polaznici će imati priliku raditi na prikazima slučajeva kako bi u malim grupama uvježbali vještinu integracije podataka i pisanja mišljenja pomoću navedenih inventara.
Dodatne informacije
Edukacija je namijenjena psiholozima.