Edukacija: Inventar za ispitivanje ličnosti (PAI) | Naklada Slap

Inventar za ispitivanje ličnosti (PAI)

Predavač: dr. sc. Slavka Galić
Vrijeme održavanja: 9:00 - 17:00 sati
Mjesto: Miramarska cesta 105, Zagreb
Program: Program
Cijena: 193,75 €
→ Obavijestite me o sljedećem terminu održavanja
Inventar za ispitivanje ličnosti (PAI) je inventar ličnosti koji je u svijetu, uz MMPI-2, na popisu najčešće primjenjivanih instrumenata za procjenu ličnosti u kliničkoj praksi i istraživanjima.

Stručnjaci ga opisuju kao „bitno poboljšanje postojećeg standarda“ i kao „jedan od najuzbudljivijih novih inventara ličnosti“. Razmjerna kratkoća, sveobuhvatnost kliničkih konstrukata, mogućnost razlikovanja „karakteroloških“ odstupanja i drugih psihopatoloških poremećaja, te strategije u konstrukciji koje su uključivale i sadržajnu analizu sadržaja čestica i empirijske postupke čine ovaj instrument izuzetno korisnim u psihodijagnostičkoj procjeni.

Inventar sadrži 344 tvrdnje koje se kombiniraju na 22 neovisne ljestvice (4 ljestvice valjanosti, 11 kliničkih ljestvica, 5 ljestvica tretmana i 2 interpersonalne ljestvice) a razvijeni su i dodatni indikatori (indeks potencijala za suicid, indeks potencijala za nasilje, indeks procesa liječenja, kritične čestice) . U izuzetnim slučajevima može se koristiti i kratki oblik inventara od 160 čestica.

Kao klinički instrument, namijenjen je za dobivanje informacija relevantnih za kliničku dijagnozu, planiranje tretmana i trijažu psihopatologije.

Na edukaciji će biti objašnjene ljestvice i konstrukti korišteni u inventaru, postupci primjene i bodovanja, te interpretacija rezultata (na razini ljestvica, kodova i dodatnih indikatora). Kroz prikaze slučajeva s različitim psihopatološkim odstupanjima (anksiozni poremećaji, poremećaji ličnosti, psihotični poremećaji, ovisnosti) polaznici će steći vještine potrebne za primjenu i interpretaciju ovog sveobuhvatnog instrumenta.
Dodatne informacije
Edukacija je namijenjena psiholozima i obavezna je za primjenu ovog instrumenta.