Edukacija: Anksioznost i depresivnost u djece i adolescenata – psihološka procjena | Naklada Slap

Anksioznost i depresivnost u djece i adolescenata – psihološka procjena

Predavač: dr. sc. Anita Vulić-Prtorić
Vrijeme održavanja: 9:00 - 17:00 sati
Mjesto: Miramarska cesta 105, Zagreb
Program: Program
Cijena: 193,75 €
→ Obavijestite me o sljedećem terminu održavanja
Na edukaciji će biti prikazani instrumenti koji se koriste u psihološkoj procjeni anksioznosti i depresivnosti, te anksioznih i depresivnih poremećaja u djece i adolescenata. Poseban naglasak je na specifičnosti odabira psihodijagnostičkih mjernih instrumenata s obzirom na dimenzionalni i kategorijalni pristup u tumačenju anksioznosti i depresivnosti. Detaljno su prikazani mjerni instrumenti za djecu i adolescente koji se koriste na ovom području, s posebnim osvrtom na Skalu strahova i anksioznosti SKAD-62 i Skalu depresivnosti SDD. Uz prikaz Skale suočavanja sa stresom SUO, daju se dodatne preporuke za terapijski rad s anksioznom i depresivnom djecom i adolescentima.

Uz kratak pregled teorijske podloge i opisa mjernih instrumenata, obrađuju se prikazi slučajeva, interpretacija rezultata i profila. Rezultati brojnih dosadašnjih istraživanja s navedenim mjernim instrumentima ilustriraju specifične obrasce anksioznosti i depresivnosti u djece sa zdravstvenim tegobama (astma, glavobolje, abdominalne boli i dr.), te odnose anksioznosti i depresivnosti s drugim teškoćama u djetinjstvu i adolescenciji, poput hiperaktivnosti, somatizacije, agresivnosti i sl.

Svi prikazani instrumenti pružaju brojne i raznolike informacije važne u kliničkom, školskom, ali i svakom drugom okruženju u kojem se psiholozi bave psihodijagnostikom djece i adolescenata. Nakon edukacije polaznici će znati kada koji instrument upotrijebiti, koje su njihove diferencijalno-dijagnostičke mogućnosti i kako najbolje kombinirati pojedine mjerne instrumente u svojevrsnu bateriju ovisno o svrsi procjene.
Dodatne informacije
Edukacija je namijenjena psiholozima.