Edukacija: Primjena 16 PF-a i CTI-a u postupku selekcije i upravljanja karijerom – napredna edukacija | Naklada Slap

Primjena 16 PF-a i CTI-a u postupku selekcije i upravljanja karijerom – napredna edukacija

Predavač: dr. sc. Veseljka Lovrić
dr. sc. Krunoslav Matešić
Vrijeme održavanja: 9:00 - 14:00 sati
Mjesto: Miramarska cesta 105, Zagreb
Cijena: 120,00 €
→ Obavijestite me o sljedećem terminu održavanja
U naprednoj edukaciji za primjenu 16 PF-a i CTI-a posebna je pažnja posvećena razgovoru o primjerima rezultata, tumačenju primjera dobivenih profila u organizacijskom kontekstu, te primjeni 16PF-a u planiranju karijere.
Dodatne informacije
Napredna edukacija podrazumijeva odslušanu početnu edukaciju, odnosno određeno iskustvo u primjeni instrumenta.