Edukacija: Test za procjenjivanje predvještina čitanja i pisanja – PredČiP-R | Naklada Slap

Test za procjenjivanje predvještina čitanja i pisanja – PredČiP-R

Predavač: dr. sc. Mirjana Lenček
dr. sc. Jelena Kuvač Kraljević
Vrijeme održavanja: 9:00 - 16:00 sati
Mjesto: Miramarska cesta 105, Zagreb
Program: Program
Cijena: 193,75 €
→ Obavijestite me o sljedećem terminu održavanja
Test za procjenjivanje predvještina čitanja i pisanja (predČiP-R test) oblikovan je kako bi se procijenila djetetova jezična spremnost za ovladavanje školskim vještinama.

PredČiP-R test je trijažni test s ciljem prepoznavanja djece s problemima u ovladavanju vještinama čitanja i pisanja. Testom su obuhvaćene fonološke sposobnosti, fonološko pamćenje, vizualna percepcija i pragmatičke vještine.

Polaznici edukacije upoznat će se sa strukturom testa, načinom primjene testa te interpretacijom dobivenih podataka. Pružit će se i smjernice kako na temelju postignuća na pojedinim zadatcima prepoznavati djecu s mogućim jezičnim teškoćama.
Dodatne informacije
PredČiP-R test je namijenjen logopedima.

Edukacija je namijenjena logopedima i obavezna je za kupnju PredČiP-R testa.