Edukacija: Sveobuhvatni test za procjenu afazije – CAT-HR *NOVO* | Naklada Slap

Sveobuhvatni test za procjenu afazije – CAT-HR *NOVO*

Predavač: dr. sc. Jelena Kuvač Kraljević, dr. sc. Karolina Lice
Vrijeme održavanja: dvodnevna edukacija; 9:00-16:00 sati
Mjesto: Miramarska cesta 105, Zagreb
Program: Program
Cijena: 440,00 €
U cijenu su uključeni radni materijali i organiziran ručak u restoranu.
Napomena: Zbog specifičnosti ove edukacije njena cijena je fiksna.
→ Obavijestite me o sljedećem terminu održavanja
CAT-HR jezična je baterija koja se primjenjuje u svrhu procjene jezičnih sposobnosti kod osoba nakon moždanog udara. Testom se procjenjuju sve četiri jezične djelatnosti: razumijevanje, govorenje, čitanje i pisanje. Sastoji se od 3 dijela: Preglednika nejezičnih sposobnosti, Jezične baterije i Upitnika za samoprocjenu. Preglednikom nejezičnih sposobnosti površno se skeniraju nejezične teškoće koje su povezane sa stečenim jezičnim poremećajem i koje mogu utjecati na izvedbu osobe s afazijom u jezičnom dijelu procjene. Upitnik za samoprocjenu kliničaru omogućava stjecanje uvida o utjecaju ovog poremećaja na život pojedinca iz perspektive same osobe s afazijom. Jezična baterija daje sveobuhvatni pregled jezičnih sposobnosti osobe s afazijom.

Na dvodnevnoj radionici polaznici će se upoznati s teorijskom podlogom CAT-HR testa te sa svakim pojedinim zadatkom, njegovom funkcijom te načinom provedbe i bodovanja. Tijekom drugog dana polaznici će se više upoznati sa specifičnostima u načinu bodovanja testa te interpretaciji prikupljenih podataka na razini svih procijenjenih jezičnih djelatnosti u dijagnostičke svrhe. Bodovanje i interpretacija provest će se na nekoliko kliničkih primjera.
Dodatne informacije
Edukacija je namijenjena logopedima.