ePOTJEH | Naklada Slap

Program za primjenu i bodovanje Elektroničkog probirnog testa jezičnih sposobnostiePONS

Jelena Kuvač Kraljević i suradnice
U suradnji s: Gordana Hržica, Nevena Padovan, Lana Kologranić Belić, Marina Olujić, Ana Matić, Ivana Srebačić, Maja Peretić


e-POTJEH trijažni je instrument kojem je svrha prepoznavanje djece koja su rizična za nastanak odstupanja u jezičnom razvoju. Test se primjenjuje od treće godine.

Test se sastoji od aplikacije za provedbu i administraciju, s uključenim slikovnim predlošcima za sve četiri dobne skupine, te papir-olovka obrazaca za odgovore za sve četiri dobne skupine.

Uz ispitivanje jezičnih sposobnosti, test omogućuje istovremeno bilježenje podataka o govornim i komunikacijskim obilježjima.

e-POTJEH aplikacija omogućava provedbu testa, unos rezultata, pregled i praćenje postignuća, izradu baze postignuća djece ispitane testom, pristup toj bazi, te individualni i grupni prikaz podataka.