iTestiranje | Naklada Slap

iTestiranjeBFQ – Big Five upitnik

Izvorni naziv: Big Five Questionnaire (BFQ)
Godina konstrukcije: 1993.
Godina prvog hrvatskog izdanja: 2005.
Autori: G.V. Caprara, C. Barbaranelli i L. Borgogni
Ispitanici: od 16 godina nadalje
Trajanje primjene: oko 30 minuta
Način primjene: individualno ili grupno
Broj čestica: 132
Normativni podaci: 995 ispitanika u dobi od 16 do 24 godine u neselekcijskoj situaciji i 407 ispitanika u dobi od 22 do 44 godine u situaciji selekcije
Krajnji rezultat: interpretativno izvješće, za pregled primjera kliknite ovdje
Kategorizacija: B


Big Five upitnik koristi se za procjenu 5 velikih dimenzija ličnosti u okviru petofaktorskog modela te po dvije pod-dimenzije unutar svake domene. Primjenjuje se u organizacijskoj, kliničkoj, zdravstvenoj i edukacijskoj psihologiji. Ako se koristi za profesionalnu selekciju, treba istaknuti važnost spontanog i iskrenog odgovaranja i da bilo kakav pokušaj falsificiranja nema smisla budući da nema točnih i netočnih odgovora niti potpuno poželjnog ili potpuno nepoželjnog profila.

Upitnik mjeri pet velikih domena ličnosti, a svaka dimenzija je definirana sa dvije pod-dimenzije. To su:
 • Energija – E: odnosi se na one aspekte koji se u literaturi navode kao ekstraverzija, a osobe koje na ovoj dimenziji postižu visoke rezultate opisuju se kao vrlo dinamične, aktivne, energične, dominantne, razgovorljive
  definiraju je dvije pod-dimenzije: dinamičnost (Di) i dominacija (Do)
 • Ugodnost – U: osobina koju u velikoj mjeri posjeduju kooperativne, srdačne, altruistične, prijateljski naklonjene, velikodušne i empatične osobe
  definiraju je dvije pod-dimenzije: kooperativnost/empatija (Kp) i srdačnost/prijateljski stav (Sr)
 • Savjesnost – S: odnosi se na sposobnost samoregulacije/samokontrole, a osobe koje postižu visoke rezultate na toj dimenziji opisuju se kao refleksivne, savjesne, uredne, precizne i ustrajne
  definiraju je dvije pod-dimenzije: temeljitost (Tm) i ustrajnost (Us)
 • Emocionalna stabilnost – ES: odnosi se na karakteristike koje označavaju suprotno od “negativnog afekta”, a osobe koje postižu visok rezultat na ovoj dimenziji opisuju se kao manje anksiozne, manje ranjive, manje osjetljive, manje impulzivne, manje nestrpljive i manje iritabilne
  definiraju je dvije pod-dimenzije: emocionalna kontrola (Ek) i kontrola impulsa (Ki)
 • Mentalna otvorenost – MO: odnosi se na dimenzije koje drugi autori definiraju kao kulturu, intelekt ili otvorenost prema iskustvu, a osobe koje na toj dimenziji postižu visoke rezultate opisuju se kao izuzetno obrazovane, informirane, zainteresirane za nove stvari i iskustva, otvorene za kontakt s različitim kulturama i običajima
  definiraju je dvije pod-dimenzije: otvorenost prema kulturi (Ok) i otvorenost prema iskustvu (Oi)
BFQ uključuje i ljestvicu laganja - L, koja ima za cilj identifikaciju sklonosti pojedinca da se predstavi u svjetlu koje je lažno “pozitivno” ili lažno “negativno”.

Svaka dimenzija uključuje 24 čestice, a pod-dimenzije po 12 čestica, od kojih je polovina formulirana u pozitivnom, a polovina u negativnom smjeru u odnosu na ime ljestvice. Cilj toga je kontroliranje eventualnog pojavljivanja seta odgovaranja. Zadatak ispitanika je odgovoriti na svaku navedenu tvrdnju u Upitniku zaokruživanjem broja od 1 (u potpunosti netočno za mene) do 5 (u potpunosti točno za mene) koji odgovara stupnju njegova slaganja s navedenom tvrdnjom.

Prednost BFQ upitnika je u tome što, osim skale laganja, ima i norme za normativni uzorak i za uzorak u selekcijskoj situaciji.

Za sve detaljnije informacije dostupan je Priručnik za Big Five upitnik. Također postoji i oblik BFQ upitnika za “papir-olovka” primjenu. Za narudžbu navedenih materijala kliknite ovdje