iTestiranje | Naklada Slap

iTestiranjeBIP – Bohumski inventar za opis ličnosti u radnom okruženju

Izvorni naziv: Das Bochumer Inventar zur berufsbezogenen Persönlichkeitsbeschreibung
Godina konstrukcije: 1998.
Godina prvog hrvatskog izdanja: 2012.
Autori: R. Hossiep, M. Paschen
Ispitanici: od 18 godina nadalje
Trajanje primjene: 35-45 minuta
Način primjene: individualno ili grupno
Broj čestica: 210
Normativni podaci: 330 ispitanika u dobi od 21 do 64 godine
Krajnji rezultat: izvještaj o postignutim rezultatima ispitanika, za pregled primjera kliknite ovdje
Kategorizacija: B


Bohumski inventar za opis ličnosti u radnom okruženju (BIP) namijenjen je za profesionalno usmjeravanje i selekciju kandidata za posao.

Cilj BIP inventara je standardizirano zahvaćanje slike koju o sebi ima ispitivana osoba, s obzirom na relevantne opise dimenzija ličnosti iz njezina profesionalnog života.

BIP je usmjeren na 4 područja koja su se, uz stručne kvalifikacije, pokazala važnima u profesionalnom životu. Unutar svakog od tih područja nalazi se nekoliko ljestvica:

1. Strukovna usmjerenost
Motivacija za postignuće
Motivacija za utjecanje na procese i strukture
Motivacija za rukovođenje

2. Radno ponašanje
Savjesnost
Fleksibilnost
Usmjerenost na djelovanje

3. Socijalne kompetencije
Osjetljivost
Sposobnost uspostavljanja kontakata
Druželjubivost
Usmjerenost na tim
Prodornost

4. Psihička konstitucija
Emocionalna stabilnost
Izdržljivost pod opterećenjem
Samosvijest

Inventar se sastoji od 210 čestica, za koje ispitanik, na ljestvici od 1 do 6, treba procijeniti koliko se odnose na njega.

Uz oblik BIP inventara za samoprocjenu postoji i kraći oblik, od 42 čestice namijenjen za procjenu od strane drugih. Tako samoprocjena dobivena od ispitane osobe može biti nadopunjena pomoću priloženog obrasca za procjenu od strane drugih osoba.

Hrvatska standardizacija BIP inventara provedena je na 330 ispitanika u dobi od 21 do 64 godine.

Za sve detaljnije informacije dostupan je Priručnik za BIP. Također postoji i oblik BIP inventara za “papir-olovka“ primjenu, te Upute za sudionike i BIP knjižica Slika o sebi, slika koju imaju drugi ljudi i ličnost. Za narudžbu navedenih materijala kliknite ovdje.