iTestiranje | Naklada Slap

iTestiranjeDAT-BOS – Diferencijalni testovi sposobnosti za selekciju - Baterija općih sposobnosti

Izvorni naziv: Differential Aptitude Tests for Selection – General Abilities Battery
Godina konstrukcije: 1947.
Godina prvog hrvatskog izdanja 2006.
Autori: G. K. Bennett, H. G. Seashore, A. G. Wesman
Ispitanici: od 16 godina nadalje
Trajanje primjene: 75 minuta
Način primjene: individualno ili grupno
Broj čestica: 120
Normativni podaci: 822 učenika završnih razreda gimnazija, četverogodišnjih strukovnih škola i trogodišnjih strukovnih škola
Krajnji rezultat: izvještaj o postignutim rezultatima ispitanika, za pregled primjera kliknite ovdje
Kategorizacija: B


DAT za selekciju - Baterija općih sposobnosti (BOS) ispituje tri različite vrste sposobnosti: verbalno, numeričko i apstraktno rasuđivanje. BOS baterija je namijenjena za ispitivanje osoba u dobi od 16 godina nadalje. Moguće ju je primijeniti na različite načine u selekciji i procjeni zaposlenika, u profesionalnom usmjeravanju i u istraživanjima. Najšira praktična primjena ovog testa je u poslovnom i industrijskom sektoru.

BOS se sastoji od tri subtesta preuzetih iz DAT baterije za profesionalno usmjeravanje i selekciju:

1. Test verbalnog rasuđivanja (VR) Sastoji se od 40 zadataka koji ispituju sposobnost razumijevanja odnosa među riječima. Vrijeme rješavanja je ograničeno na 25 minuta.

2. Test numeričkog rasuđivanja (NR) Sastoji se od 40 zadataka koji ispituju sposobnost izvođenja matematičkih zadataka rasuđivanja. Za njegovo rješavanje potrebna je niska razina računanja jer nije namijenjen za procjenu vještine računanja, a vrijeme rada je ograničeno na 30 minuta.

3. Test apstraktnog rasuđivanja (AR) Sastoji se od 40 zadataka kojima se procjenjuje koliko dobro pojedinci mogu rasuđivati na osnovi geometrijskih likova ili crteža. Vrijeme rada je ograničeno na 20 minuta.

DAT-BOS uključuje i test za uvježbavanje, koji daje opće informacije i savjete u vezi s odgovaranjem na testove, te posebne primjere i pitanja za uvježbavanje. Svaki od BOS subtestova može se primijeniti odvojeno od ostalih, a cijela baterija može se koristiti samostalno ili zajedno s Baterijom tehničkih sposobnosti (BTS).

Hrvatska standardizacija DAT-BOS baterije provedena je na uzorku od 822 učenika (338 mladića i 484 djevojke) završnih razreda srednjih škola iz svih regija Hrvatske. Obuhvaćene su gimnazije, te četverogodišnje i trogodišnje strukovne škole.

Za sve detaljnije informacije dostupan je Priručnik za DAT-BOS. Također postoji i oblik DAT-BOS baterije za “papir-olovka“ primjenu. Za narudžbu navedenih materijala kliknite ovdje