iTestiranje | Naklada Slap

iTestiranjeKognitivni neverbalni test - KNT

Skraćeni naziv: KNT
Godina konstrukcije: 2004
Autori: Đurđa Sučević, Aleksandar Momirović, Goran Fruk i Borko Aguštin
Ispitanici: od 11 godina nadalje
Trajanje primjene: 15 minuta
Način primjene: individualno ili grupno
Broj čestica: 40 zadataka s crtežima geometrijskih oblika (A1 i A2 oblici testa)
Normativni podaci: više od 30 000 ispitanika u dobi od 11 do 80 godina (podijeljeni u 5 dobnih skupina)
Krajnji rezultat: izvještaj o postignutom uspjehu ispitanika, za pregled primjera kliknite ovdje
Kategorizacija: B


Kognitivni neverbalni test (KNT) namijenjen je mjerenju inteligencije kod ispitanika starijih od 11 godina. Dakle, radi se o neverbalnom g- faktorskom testu inteligencije za ispitivanje logičkog zaključivanja.

KNT se sastoji od 40 zadataka koji sadrže 4 crteža geometrijskih oblika. Zadatak ispitanika je u svakom nizu od 4 crteža označiti onaj koji se bitno razlikuje od ostalih. Bodovanje testa je potpuno objektivno.

KNT se može primjenjivati individualno ili grupno, a vrijeme predviđeno za rješavanje testa je 15 minuta.

Postoje dvije forme ovog testa: KNT-A1 i KNT-A2.

Prednost Kognitivnog neverbalnog testa je njegova brza i lako shvatljiva uputa, kratko vrijeme rješavanja, visoka objektivnost, te vrlo dobre metrijske karakteristike.

Budući da je KNT test hrvatskih autora, norme za njega dobivene su na hrvatskoj populaciji, i to na više od 30 000 sudionika u dobi od 11 do 80 godina.

Također postoji i oblik KNT testa za “papir-olovka” primjenu. Za narudžbu navedenih materijala kliknite ovdje