iTestiranje | Naklada Slap

iTestiranjeNEO-FFI – NEO petofaktorski inventar

Izvorni naziv: NEO Five-Factor Inventory – NEO-FFI
Godina konstrukcije: 1989.
Godina prvog hrvatskog izdanja: 2005.
Autori: Paul T. Costa i Robert R. McCrae
Ispitanici: osoba od 17 ili više godina
Trajanje primjene: 10-15 minuta
Način primjene: individualno ili grupno
Broj čestica: 60
Normativni podaci: 350 ispitanika mlađe studentske dobi
Krajnji rezultat: izvještaj o postignutim rezultatima ispitanika, za pregled primjera kliknite ovdje
Kategorizacija: B


NAPOMENA: za korištenje ovog instrumenta obavezna je edukacija!

NEO-FFI je skraćena verzija NEO PI-R inventara kojim se dobiva kratka i pouzdana procjena pet glavnih domena ličnosti u okviru petofaktorskog modela.

NEO-FFI se koristi za testiranje osoba od 17 ili više godina i prikladan je za brojne populacije.

NEO-FFI ne daje informaciju o specifičnim facetama odnosno osobinama ličnosti unutar svake domene, stoga je osobito pogodan kada je vrijeme za testiranje ograničeno ili kada je potrebna samo općenita informacija o ličnosti ispitanika. NEO-Ffi je koristan u psihodijagnostici, selekciji i u istraživačkim uvjetima, a omogućuje izradu brzog izvještaja o klijentu, anticipaciju tijeka terapije i odabir najboljeg tretmana za klijenta.

NEO-FFI ima oblik za samoprocjene (S-oblik) i oblik za heteroprocjene (oblik P).
  • Oblik S sastoji se od ukupno 60 čestica, po 12 za svaku ljestvicu. Kao i u NEO PI-R-u, trima zasebnim česticama provjerava se je li ispitivana osoba odgovorila na sve tvrdnje, upisala svoje odgovore na za to predviđena mjesta i je li odgovarala iskreno i točno. Zadatak ispitanika je na ljestvici od 5 stupnjeva odrediti u kojoj mjeri se neka tvrdnja odnosi na njega.
  • Oblik P je prateći instrument s istim česticama, ali napisanim u trećem licu jer na njih odgovara prijatelj, bračni partner, stručnjak ili neka druga osoba koja poznaje procjenjivanog pojedinca. Ovaj oblik je izuzetno koristan u slučajevima u kojima je poželjno validirati ili nadopuniti samoiskaze. Procjene nekog pojedinca na P obliku inventara dobivene od više procjenjivača mogu se prikazati kao prosjeci kako bi se povećala točnost procjena.


Primjena NEO-FFI-a može biti individualna ili grupna i traje otprilike 10 do 15 minuta.

Hrvatska standardizacija NEO-FFI inventara provedena je na 350 ispitanika mlađe studentske dobi. Hrvatske norme izrađene su za inventar oblika S (samoprocjena) za mlađu studentsku dob, zajedno te posebno za žene i muškarce. Oblik S i oblik P imaju američke norme za odrasle, dok norme za oblik P za mlađu studentsku dob još ne postoje.

Za sve detaljnije informacije dostupan je Priručnik za Revidirani NEO inventar ličnosti. Također postoji i oblik NEO-FFI upitnika za “papir-olovka” primjenu. Za narudžbu navedenih materijala kliknite ovdje.