iTestiranje | Naklada Slap

iTestiranjeNEO PI-R – Revidirani NEO inventar ličnosti

Izvorni naziv: NEO Personality Inventory-Revised – NEO PI-R
Godina konstrukcije: 1989.
Godina prvog hrvatskog izdanja: 2005.
Autori: Paul T. Costa i Robert R. McCrae
Ispitanici: osoba od 17 ili više godina
Trajanje primjene: 35-45 minuta
Način primjene: individualno ili grupno
Broj čestica: 240
Normativni podaci: 459 učenika završnog razreda srednje škole u dobi od 17 do 20 godina i 318 ispitanika starijih od 21 godine
Krajnji rezultat: interpretativno izvješće, za pregled primjera kliknite ovdje
Kategorizacija: B


Revidirani NEO inventar ličnosti (NEO PI-R) omogućuje detaljnu i sveobuhvatnu procjenu odrasle ličnosti, temeljenu na petofaktorskom modelu ličnosti. NEO PI-R mjeri 5 širokih domena ili dimenzija ličnosti, te 30 važnijih crta ili faceta koje definiraju svaku od domena.

NEO PI-R se koristi za testiranje osoba od 17 ili više godina i prikladan je za brojne populacije. To je mjera normalnih osobina ličnosti koja je pokazala svoju korisnost i u kliničkim i u istraživačkim uvjetima. Njime ne treba ispitivati osobe koje pate od nekih poremećaja koji mogu utjecati na njihovu sposobnost davanja pouzdanih i valjanih samoiskaza (npr. osobe koje su psihotične ili pate od demencije i slično).

Koristan je za upoznavanje i predviđanje širokog niza kriterija, kao što su uspjeh u poslu, profesionalni interesi, zdravstveno i bolesničko ponašanje, psihička dobrobit i karakteristični stilovi suočavanja, a zamišljen je kao dio sveobuhvatnog postupka psihološkog procjenjivanja.

Pet velikih domena ličnosti koje mjeri NEO PI-R jesu: neuroticizam, ekstraverzija, otvorenost, ugodnost i savjesnost, a svaka od njih je reprezentirana sa po 6 faceta.
  • Neuroticizam (N) suprotstavlja prilagodbu ili emocionalnu stabilnost i neprilagodbu ili neuroticizam. Osobe s niskim rezultatom na domeni neuroticizma su emocionalno stabilne, smirene, uravnotežene, opuštene i u stanju suočiti se sa stresnim situacijama bez uzrujavanja ili uznemirenosti.
  • Ekstraverzija (E) se odnosi na kvantitetu i intenzitet interakcija s drugima. Osobe s visokim rezultatom na domeni ekstraverzije su društvene, asertivne, aktivne i razgovorljive, obično dobro raspoložene, pune energije, optimistične i vole uzbuđenje. Introverzija se ponekad smatra pomanjkanjem ekstraverzije, a ne njenom suprotnošću, pa su introverti povučeni, neovisni, uravnoteženi, plahi i pate od socijalne anksioznosti.
  • Otvorenost prema iskustvu (O) karakterizira maštovitost, estetska osjetljivost, obraćanje pažnje na unutarnje osjećaje, preferiranje raznolikosti, intelektualna znatiželja i neovisno prosuđivanje. Otvorene osobe sklone su prihvaćanju novih ideja i nekonvencionalnih vrijednosti.
  • Ugodnost (U) se, kao i ekstraverzija, odnosi na interpersonalne odnose. Ugodna osoba je altruistična, suosjećajna i rado pomaže drugima, dok je neugodna osoba egocentrična, skeptična prema drugima i kompetitivna. Ni jedan pol nije intrinzično bolji. Niska ugodnost je povezana s narcisoidnim, antisocijalnim i paranoidnim poremećajima ličnosti, a visoka s ovisnim poremećajima ličnosti.
  • Savjesnost (S) je osobina čiji temelj je samokontrola, tj. aktivniji proces planiranja, organiziranja i obavljanja zadaća. Savjesna osoba je promišljena, odlučna i uporna, skrupulozna, točna i pouzdana. Visok rezultat na domeni savjesnosti povezan je s akademskim i stručnim postignućima, a na negativnoj strani može dovesti do dosadne pedantnosti, prisilne urednosti ili radoholičarskog ponašanja.

Domene i facete koje mjeri Revidirani NEO inventar ličnosti:

Domene
Neuroticizam (N)
Ekstraverzija (E)
Otvorenost (O)
Ugodnost (U)
Savjesnost (S)


Facete neuroticizma
N1: anksioznost
N2: ljutita hostilnost
N3: depresivnost
N4: sputanost
N5: impulzivnost
N6: vulnerabilnost (ranjivost)

Facete ekstraverzije
E1: toplina
E2: druželjubivost
E3: asertivnost
E4: aktivnost
E5: traženje uzbuđenja
E6: pozitivne emocije

Facete otvorenosti
O1: maštanje
O2: estetičnost
O3: osjećaji
O4: postupci
O5: ideje
O6: vrijednosti

Facete ugodnosti
U1: povjerenje
U2: iskrenost
U3: altruizam
U4: pomirljivost
U5: skromnost
U6: blagost

Facete savjesnosti
S1: kompetentnost
S2: organiziranost
S3: odgovornost
S4: težnja za postignućem
S5: samodisciplina
S6: promišljenost


Sve NEO PI-R ljestvice imaju kontrolu učinka pretjeranog slaganja, pretjeranog neslaganja i davanja slučajnih odgovora. Postoje dvije verzije NEO PI-R inventara: oblik S za samoiskaze i oblik P za procjene opažača (heteroprocjena).
  • Oblik S sastoji se od 240 čestica i 3 čestice provjere valjanosti u kojima se ispitanika pita je li odgovarao iskreno i točno, je li označio odgovor na sva pitanja i jesu li odgovori označeni na pravom mjestu. Svaka domena uključuje 48 čestica, a reprezentirana je sa 6 faceta od po 8 čestica. Zadatak ispitanika je na ljestvici od 5 stupnjeva odrediti u kojoj mjeri se neka tvrdnja odnosi na njega.
  • Oblik P je prateći instrument s istim česticama, ali napisanim u trećem licu jer na njih odgovara prijatelj, bračni partner, stručnjak ili neka druga osoba koja poznaje procjenjivanog pojedinca. Ovaj oblik je izuzetno koristan u slučajevima u kojima je poželjno validirati ili nadopuniti samoiskaze. Procjene nekog pojedinca na P obliku inventara dobivene od više procjenjivača mogu se prikazati kao prosjeci kako bi se povećala točnost procjena.

Norme za NEO PI-R su odvojene s obzirom na oblik upitnika (S i P oblici), spol ispitanika i dob ispitanika (mlađa studentska dob i odrasli ispitanici).

Za oblik S upitnika postoje hrvatske norme za mlađu studentsku dob (od 17 do 20 godina), odvojeno za žene i muškarce, te za odrasle ispitanike (od 21 godine nadalje). Norme za oblik P za odrasle ispitanike su američke, dok one za oblik P za studentsku dob još ne postoje.

Hrvatska standardizacija oblika S NEO PI-R inventara provedena je na temelju podataka prikupljenih na dva uzorka ispitanika. Prvi uzorak sastojao se od 459 učenika završnog razreda srednje škole u dobi od 17 do 20 godina (229 muškaraca i 230 žena). Drugi uzorak sastojao se od 318 odraslih ispitanika starijih od 21 godine (136 muškaraca i 182 žene).

Za sve detaljnije informacije dostupan je Priručnik za Revidirani NEO inventar ličnosti. Također postoji i oblik NEO PI-R upitnika za “papir-olovka” primjenu. Za narudžbu navedenih materijala kliknite ovdje.