iTestiranje | Naklada Slap

iTestiranjeSTAI – Upitnik anksioznosti kao stanja i osobine ličnosti

Izvorni naziv: State-Trait Anxiety Inventory for Adults (STAI)
Godina konstrukcije: 1968.
Godina prvog hrvatskog izdanja 2000.
Autori: Charles D. Spielberger (suradnici: Richard L. Gorsuch, Robert E. Lushene, Peter R. Vagg i Gerard A. Jacobs)
Ispitanici: od 13 godina nadalje
Trajanje primjene: oko 20 minuta za obje ljestvice
Način primjene: individualno ili grupno
Broj čestica: 40
Normativni podaci: 588 učenika srednjih strukovnih škola i gimnazija u dobi od 16 do 18 godina
Krajnji rezultat: izvještaj o postignutim rezultatima ispitanika, za pregled primjera kliknite ovdje
Kategorizacija: B


Upitnik anksioznosti kao stanja i osobine ličnosti (STAI) namijenjen je mjerenju anksioznosti kao stanja i osobine ličnosti u adolescenata i odraslih. STAI se koristi s ispitanicima od 1. razreda srednje škole nadalje, a moguća je i primjena s učenicima završnih razreda osnovne škole.

Brojna su područja primjene STAI upitnika u istraživanjima i kliničkoj praksi, primjerice u istraživanju učenja i pamćenja, psihološkog stresa, govorne anksioznosti, ispitne anksioznosti i školskog postignuća. STAI se često koristi u istraživanjima duševnih i psihosomatskih poremećaja te kao mjera procesa i ishoda tretmana tih poremećaja.

STAI se sastoji od dvije odvojene ljestvice za samoprocjenu: S- ljestvice i O-ljestvice.
  • S-ljestvica je mjera anksioznosti kao stanja koja se odnosi na prolazna emocionalna stanja različitog intenziteta, obilježena subjektivnim doživljajem napetosti, nervoze, zabrinutosti, strepnje te aktivacijom autonomnog živčanog sustava.
  • O-ljestvica mjeri anksioznost kao osobinu ličnosti, tj. relativno stabilne individualne razlike u sklonosti anksioznosti.
Obje ljestvice sastoje se od po 20 čestica, a ispitanici svoje odgovore daju na skali od 4 stupnja kojima se opisuje intenzitet osjećaja kod S-ljestvice odnosno učestalost pojave anksioznosti kod O-ljestvice. Svaka ljestvica sastoji se od podjednakog broja tvrdnji u kojima je prisutna anksioznost i tvrdnji u kojima nema anksioznosti. Kod S-ljestvice ispitanici procjenjuju kako se trenutno osjećaju, a kod O-ljestvice kako se općenito osjećaju.

STAI je u Hrvatskoj normiran na uzorku od 588 učenika srednjih strukovnih škola i gimnazija u dobi od 16 do 18 godina.

Za sve detaljnije informacije dostupan je Priručnik za STAI. Također postoji i oblik STAI upitnika za “papir-olovka“ primjenu. Za narudžbu navedenih materijala kliknite ovdje