iTestiranje | Naklada Slap

iTestiranjeSTAIC – Upitnik anksioznosti kao stanja i osobine ličnosti za djecu

Izvorni naziv: State-Trait Anxiety Inventory for Children (STAIC)
Godina konstrukcije: 1970.
Godina prvog hrvatskog izdanja 1999.
Autori: Charles D. Spielberger, C. D. Edwards, R. Lushene, J. Montuori i Denna Platzek
Ispitanici: Od 9 do 12 godina
Trajanje primjene: oko 20 minuta za obje ljestvice
Način primjene: individualno ili grupno
Broj čestica: 40
Normativni podaci: 458 učenika osnovnih škola
Krajnji rezultat: izvještaj o postignutim rezultatima ispitanika, za pregled primjera kliknite ovdje
Kategorizacija: B


Upitnik anksioznosti kao stanja i osobine ličnosti za djecu namijenjen je mjerenju anksioznosti kao stanja i osobine ličnosti kod školske djece. STAIC se primjenjuje s djecom od 9 do 12 godina, a moguća je i primjena s djecom mlađom od 9 godina koja imaju prosječno ili natprosječno usvojenu vještinu čitanja i s djecom ispodprosječnih sposobnosti starijom od 12 godina.
Kao i STAI upitnik, STAIC ima široku primjenu u kliničkoj praksi i istraživanjima.

STAIC je po strukturi i sadržaju analogan STAI upitniku koji se koristi s odraslim osobama, stoga se također sastoji od dvije odvojene ljestvice samoprocjene: S-ljestvice i O-ljestvice.
  • S-ljestvicom mjere se prolazna anksiozna stanja, odnosno subjektivni, svjesno opaženi osjećaji strepnje, napetosti i zabrinutosti koji s vremenom mijenjaju svoj intenzitet.
  • O-ljestvica mjeri razmjerno stabilne individualne razlike u sklonosti anksioznosti.
Obje ljestvice sastoje se od po 20 tvrdnji, a ispitanici svoje odgovore daju na skali od 3 stupnja kojima se opisuje intenzitet osjećaja kod S-ljestvice odnosno učestalost pojave anksioznosti kod O-ljestvice.

Kod S-ljestvice ispitanici procjenjuju kako se trenutno osjećaju, a kod O-ljestvice kako se općenito osjećaju, s time da kod primjene S-ljestvice ispitivač može promijeniti uputu u svrhu procjene stanja anksioznosti u određenoj prošloj ili budućoj odnosno u nekoj zamišljenoj situaciji.
U Hrvatskoj je STAIC normiran na uzorku od 458 učenika osnovnih škola.

Za sve detaljnije informacije dostupan je Priručnik za STAIC. Također postoji i oblik STAIC upitnika za “papir-olovka“ primjenu. Za narudžbu navedenih materijala kliknite ovdje