iTestiranje | Naklada Slap

iTestiranjeTest opće informiranosti – TOI-03

Godina izdanja: 2003.
Autor: Predrag Zarevski
Ispitanici: od 15 godina nadalje
Trajanje primjene: 10 do 20 minuta
Način primjene: individualno ili grupno
Broj čestica: TOI-G-A za učenike gimnazija – 40
TOI-G-B za učenike gimnazija – 40
TOI-G-C za učenike gimnazija – 50
TOI-SS3 za učenike trogodišnjih srednjih škola – 50
TOI-SS4 za učenike četverogodišnjih srednjih škola – 50
Normativni podaci: 1653 učenika 3. razreda srednje škole
Krajnji rezultat: izvještaj o postignutom uspjehu ispitanika, za pregled primjera kliknite ovdje
Kategorizacija: A


Test opće informiranosti (TOI-03) namijenjen je mjerenju opće informiranosti učenika srednje škole. Mjeri količinu informacija u dugoročnom pamćenju koje uglavnom nisu čvrsto vezane uz institucionalizirano školovanje i formalno obrazovanje. Testovi opće informiranosti nisu mjera školskog uspjeha, te imaju jasnu diskriminantnu valjanost u odnosu na testove znanja i “klasične” testove inteligencije.

Postoji pet verzija ovog testa:
  1. TOI-G-A – za učenike gimnazija; 40 zadataka
  2. TOI-G-B – za učenike gimnazija; 40 zadataka
  3. TOI-G-C – za učenike gimnazija; 50 zadataka
  4. TOI-SS3 – za učenike trogodišnjih srednjih škola; 50 zadataka
  5. TOI-SS4 – za učenike četverogodišnjih srednjih škola; 50 zadataka
TOI-G-A, TOI-G-B i TOI-G-C su paralelne forme ovog testa.

Zadaci u svih pet verzija testa su objektivnog tipa. Za svako pitanje postoji po 5 ponuđenih odgovora, a zadatak ispitanika je odabrati onaj koji smatra točnim.
Svih pet verzija Testa opće informiranosti mogu se primjenjivati individualno ili grupno. Vrijeme primjene nije ograničeno, a u prosjeku traje 10 do 20 minuta, ovisno o formi testa.

Prednost Testa opće informiranosti su norme izračunate na hrvatskim učenicima 3. razreda srednje škole (N=1653), za svaki oblik testa. Norme su dane ovisno o spolu ispitanika i o vrsti škole koju ispitanik pohađa (gimnazija, trogodišnja strukovna, četverogodišnja strukovna škola).

Za sve detaljnije informacije dostupan je Priručnik za Test opće informiranosti. Također postoji i oblik svih pet formi TOI upitnika za “papir-olovka” primjenu. Za narudžbu navedenih materijala kliknite ovdje.