iTestiranje | Naklada Slap

iTestiranjeTest opće obaviještenosti – TOO

Godina izdanja: 1995.
Autor: Predrag Zarevski
Ispitanici: od 12 godina nadalje
Trajanje primjene: 15 do 20 minuta
Način primjene: individualno ili grupno
Broj čestica: TOO za osnovnu školu – 41
TOO za srednju školu - 45
Normativni podaci: 255 ispitanika 8. razreda osnovne škole i 467 ispitanika 4. razreda srednje škole
Krajnji rezultat: izvještaj o postignutom uspjehu ispitanika, za pregled primjera kliknite ovdje
Kategorizacija: A


Test opće obaviještenosti (TOO) je namijenjen mjerenju opće obaviještenosti učenika završnih razreda osnovne škole i učenika srednje škole. Ispituje semantičko pamćenje i znanje informacija koje se ne stječu u institucionaliziranom školovanju, već se često susreću u medijima i o njima se često govori.

Postoje tri verzije ovog testa:
  1. TOO-OŠ
    Test opće obaviještenosti za učenike osnovne škole koji sadrži 41 zadatak.
  2. TOO-SŠA
    Test opće obaviještenosti za učenike srednje škole koji se sastoji od 45 zadataka. Postoji i paralelna forma ovog testa – TOO-SŠB.
  3. TOO-SŠB
    Test opće obaviještenosti za učenike srednje škole koji se sastoji od 45 zadataka. Postoji i paralelna forma ovog testa – TOO-SŠA.
Zadaci u sve tri verzije testa su pitanja objektivnog tipa, a za svako pitanje postoji po 5 ponuđenih odgovora. Zadatak ispitanika je za svako pitanje od ponuđenih odgovora odabrati onaj koji smatra točnim.
Sve tri verzije Testa opće obaviještenosti mogu se primjenjivati individualno ili grupno. Vrijeme primjene nije ograničeno jer se radi o testu snage, a ne brzine. U prosjeku je za rješavanje testa potrebno 15 do 20 minuta.
Prednost Testa opće obaviještenosti su norme izračunate na hrvatskim učenicima osnovne (N=255) i srednje (N=467) škole, pri čemu se vodilo računa o spolu ispitanika i veličini mjesta iz kojeg ispitanik potječe (Zagreb, veliki grad, mali grad, selo).

Za sve detaljnije informacije dostupan je Priručnik za Test opće obaviještenosti. Također postoji i oblik sve tri forme TOO upitnika za “papir-olovka” primjenu. Za narudžbu navedenih materijala kliknite ovdje.