iTestiranje | Naklada Slap

iTestiranjeKAKO PRISTUPITI?

Internetskom testiranju

Koraci u pristupanju portalu iTestiranje:
1. Registracija (prvi put)
2. Prijava (uvijek)
3. Kupnja kredita (prema potrebi)


1. Registracija
Registracija se vrši ispunjavanjem registracijskog obrasca na internet stranici https://itest.nakladaslap.com/NewUser.aspx, te identificiranjem korisnika kao kvalificiranog za primjenu određenog testa (ovdje možete pogledati rubriku o dostupnosti pojedinih testova).

Opis koraka:
kliknite na ikonu Registracija novog korisnika
popunite obrazac Registracija novog korisnika i potvrdite klikom na ikonu Pošalji

nakon zaprimljene prijave šaljemo Ugovor o korištenju psiholoških mjernih instrumenata

ako ste diplomirali izvan Republike Hrvatske, molimo Vas da na broj faksa 01/6284-001 pošaljete kopiju diplome; ako ste diplomirali izvan Republike Hrvatske, a u njoj radite, potrebna je nostrifikacija diplome

poslani podaci (internetom ili faksom) omogućuju aktivaciju korisnika koji zatim prima putem e-maila korisničko ime i lozinku kojom može pristupati Korisničkim stranicama, koristiti sustav, te po potrebi nadoplaćivati kredite.


2. Prijava
Nakon registracije, pri svakom sljedećem korištenju iTestiranja potrebno je prijaviti se na Korisničke stranice na sljedeći način:

na ponuđena mjesta upišite svoje korisničko ime i lozinku (dobivenu putem e-maila, od strane Naklade Slap) i kliknite "Ulaz"

za promjenu lozinke ili drugih osobnih podataka kliknite na link "Promjena osobnih podataka" na Vašim korisničkim stranicama

3. Kupnja kredita
Na korisničkim stranicama možete dokupiti novi set kredita. Napominjemo da za jednom kupljene kredite nije moguće dobiti povrat novca. Krediti vrijede 12 mjeseci od aktivacije. Krediti koji nisu potrošeni u navedenom razdoblju postaju nevažeći i više ih nije moguće koristiti.