iTestiranje | Naklada Slap

iTestiranjeKATALOG TESTOVA

dostupnih za Internetsko testiranje


Dostupnost testova

Pristup programu za primjenu i ocjenjivanje testova putem interneta reguliran je u skladu s principima Hrvatske psihološke komore i međunarodnim pravilima, te poslovanjem Naklade Slap, a jamči korektnost korištenja psihodijagnostičkih sredstava. Ti su principi u skladu s pravilima International Test Commission (ITC) i International Guidelines on Computer-Based and Internet Delivered Testing iz 2005. godine.

Hrvatska psihološka komora je Pravilnikom o psihodijagnostičkim sredstvima utvrdila kriterije za razvrstavanje psihodijagnostičkih sredstava, u “0” “A”, “B” ili “C” kategoriju. Ovih su se kategorija od odsad obvezni pridržavati svi izdavači testova te oni koji testove upotrebljavaju.

Slijedi izvod iz Pravilnika o psihodijagnostičkim sredstvima (dokument je dostupan na: www.psiholoska-komora.hr):

“0” Članak 3: U “0” kategoriju uvrštavaju se psihodijagnostička sredstva, koja su namijenjena za mjerenje psihičkih osobina u istraživačkim projektima, pokusima, vježbama i slično, no njihova primjena i interpretacija ne zahtijeva specifična psihološka znanja. Psihodijagnostička sredstva iz ove kategorije uz psihologe mogu primjenjivati i drugi stručnjaci u postupcima prikupljanja statističkih podataka u svrhu znanstvenog istraživanja ili stručnog opažanja te za njihovu uporabu nije potrebno posebno dopuštenje Komore.

“A” Članak 4: Kategorija označena sa “A” su psihodijagnostička sredstva koja s obzirom na svoju temeljnu djelatnost, upotrebljavaju, osim psihologa, i drugi stručnjaci (npr. Logopedi, psihijatri, neurolozi i drugi doktori medicine, pedagozi, defektolozi, socijalni radnici). Cilj uporabe ovih instrumenata jest dobivanje podataka koji služe u psihodijagnostičke i prognostičke svrhe, a primjena i interpretacija rezultata ovih psihodijagnostičkih sredstava može imati statusne posljedice za sudionike mjerenja.

“B” Članak 5: Kategorija označena sa “B” obuhvaća psihodijagnostička sredstva koja upotrebljavaju isključivo psiholozi, a za koja nije nužna dodatna izobrazba.

“C” Članak 6: Kategorija označena sa “C” obuhvaća psihodijagnostička sredstva koja su proceduralno i interpretativno najsloženiji instrumenti i postupci (npr. Pojedini multidimenzionalni inventari ličnosti, individualni testovi inteligencije i projektivne tehnike) koji se upotrebljavaju u psihodijagnostičke i prognostičke svrhe. Psihodijagnostička sredstva iz kategorije “C” smiju upotrebljavati samo psiholozi s dodatnom izobrazbom.

Kategorija Dostupni instrumenti i obrazovanje
0 Istraživački instrumenti
A Psihodijagnostički i prognostički instrumenti dostupni nizu stručnjaka
B Psihodijagnostički instrumenti dostupni psiholozima bez dodatne edukacije
C Psihodijagnostički instrumenti dostupni psiholozima s dodatnom edukacijom